listopad2010net

Komentarze

Transkrypt

listopad2010net
Biuletyn Parafialny
Żory – Warszowice
Listopad 2010 (nr 17)
Hasło miesiąca:
Rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na
lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.
/Iz 2,4a/
Powitanie
Po dłuższej przerwie proponujemy Wam kolejny numer Biuletynu Parafialnego, a w nim
kilka słów o Pamiątce Reformacji, przyjrzymy się coraz popularniejszym obchodom
Halloween. Chcemy także zachęcić do włączenia się w akcję „Prezent Pod Choinkę” oraz
udziału w spotkaniach w naszych parafiach.
SS
Długo nie było ich w kościele. Całkiem możliwe, że ostatni raz byli w nim na Boże
Narodzenie albo w Wielki Piątek. Jednak w telewizji pojawiła się dyskusja na temat
Krzyża. Co On oznacza, czego jest symbolem i jakie ma On znaczenie dla ludzi? Również
oni zaczęli zastanawiać się, kim jesteśmy? Wtedy uświadomili sobie jesteśmy przecież
ewangelikami. Tam zostaliśmy ochrzczeni, tam byliśmy konfirmowani, tam braliśmy ślub
i od czasu do czasu pokazujemy się w tym kościele. Co to jednak znaczy być
ewangelikiem? Teraz siedzą w kościele z okazji Święta Reformacji jak najdalej od
księdza. Jeżeli to możliwe to w ostatnim rzędzie. Nagle wszyscy zaczynają śpiewać hymn
Reformacji również i oni, przecież uczyli się go na lekcjach religii. Znowu zaczynają się
zastanawiać, co to znaczy być ewangelikiem, kim tak właściwie jesteśmy? Nagle
zapada cisza, bo oto na ambonie staje ksiądz i zaczyna mówić. Mówi o usprawiedliwieniu,
które otrzymujemy darmo z łaski przez wiarę, o tym, że w żaden sposób nie jesteśmy w
stanie na to zapracować. Jest w tym niesamowita głębia. Mianowicie Bóg nas kocha
i wystarczy tylko się na Nim opierać i w Niego uwierzyć. Bóg mieszka także w Jezusie
wiszącym z przodu na Krzyżu i choć na to nie wygląda jest umiłowanym Synem Boga.
Ksiądz mówi dalej teraz nawiązując do Jezusa i Krzyża. Mówi o tym, iż miłość Boga jest
tak wielka i głęboka, że sięga aż do cierpienia i śmierci. W tym samym momencie
pokazuje na Krzyż nad ołtarzem i mówi właśnie tam jest Bóg, szczególnie tam. Często
zapominamy o tym, że mamy mieć w sercu właśnie Krzyż, bo on mówi o wielkiej miłości
i po części wymusza na nas wdzięczność i miłość do Boga. Przez śmierć Jezusa na krzyżu,
Bóg pokazał nam, jak zdobyć jego miłość: mamy patrzeć tylko na Jezusa Chrystusa.
Tylko w Niego powinniśmy wierzyć. Wiara w Jezusa, to znaczy ufać Mu bezgranicznie,
a nie sobie samym, nie pokładać nadziei we własne wysiłki, w nasze dobre uczynki
i zasługi. Tak jak Luter rzucał w szatana atramentem tak i my winniśmy pamiętać
o Krzyżu i o tym, co się tam dokonało i co to dla nas znaczy. Wtedy będziemy mogli
w pełni świadomie zaśpiewać „Warownym grodem jest nam Bóg…”. Ksiądz doktor
Marcin Luter w swych wypowiedziach był bardzo bezkompromisowy i tak samo jest
z głównymi zasadami luteranizmu. Tylko Pismo, tylko Jezus, tylko Wiara, Tylko
Łaska. Tylko w Piśmie Świętym Bóg mówi do nas. Tylko przez Jezusa Chrystusa
jesteśmy zbawieni. Tylko z łaski Boga poprzez naszą wiarę w Jezusa Chrystusa jesteśmy
zbawieni. Być może dzięki temu uda nam się lepiej zrozumieć, że nasze zbawienie
zawdzięczamy nie naszym uczynkom i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie na nie
zasłużyć. Zawdzięczamy je jedynie śmierci męczeńskiej Jezusa Chrystusa na Krzyżu.
Może to nam pomoże lepiej zrozumieć, co tak naprawdę znaczy być ewangelikiem i co
świętujemy w dniu Święta Reformacji. Ale tak naprawdę, za co każdego dnia winniśmy
być wdzięczni i co powinno nas cieszyć
ML
Co z tym Halloween?
Ostatni już październikowy wieczór. Grupy poprzebieranych dzieci chodzą od drzwi do
drzwi i proszą o słodycze. Taki obraz zapewne niejednokrotnie widzieliśmy w jakimś
amerykańskim filmie. Ale od kilku lat Halloween staje się coraz popularniejsze także
w naszym kraju. Jedno święto więcej czy mniej – myślą niektórzy – przecież dzieci
i u nas świetnie się bawią w ten dzień.
Pamiętajmy jednak, że pierwotnie dzień ten miał służyć do składania krwawych ofiar
z dzieci, by w ten sposób ochronić się przed zagubionymi i błąkającymi się po świecie
duszami zmarłych. Bałwochwalstwo w czystej formie! A nasze dzieci zachęca się, by brały
udział w zabawach z okazji Halloween i traktuje to jako coś wesołego i niegroźnego.
Zapytasz może: No dobra, ale do czego właściwie zmierzasz? A moim pytaniem będzie:
Co ty sądzisz o Halloween?
Biblia mówi, że wszystko, „cokolwiek czynimy, mamy czynić jak dla Pana a nie dla ludzi”
(Kol. 3,23). Kolejne więc pytanie brzmi: czy to, co ty robisz, uwielbia Boga i oddaje Mu
chwałę?
Bóg istnieje i jest wszechobecny. Wie co robisz, mówisz i myślisz w każdym momencie
swojego życia. On powiedział w Swoim Słowie, że jest Bogiem zazdrosnym i dlatego
jedno z przykazań sformułował: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”
(2.Mojż. 20,3).
Jednak każdy z nas zgrzeszył w tym punkcie. Wiele rzeczy staje się w naszym życiu
ważniejszymi od Boga – niektórymi tylko z naszych bożków są np.: telewizja, internet,
imprezy czy praca. A im mniej Boga w naszej codzienności, tym większa obojętność
i bezkrytyczny stosunek do „nowinek” ze świata. Bez społeczności z Bogiem w modlitwie
i czytaniu Biblii tracimy duchową wrażliwość i bardzo łatwo dajemy się manipulować
szatanowi, który „chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć”
(1.Piotra 5,8). Nie dajmy się zwieść serwowanym przez media modnym trendom.
Halloween jest jednym z nich!
Pamiętajmy, że ostatni dzień października to także Święto Reformacji – święto, które
przypomina nam między innymi o prawdziwości, aktualności i zwycięskim działaniu Słowa
Bożego – Biblii. „Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne
osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim,
przeciwnie wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy
zdać sprawę” (Hebr. 4;12-13).
Nie możemy ukryć się przed Bogiem z naszym grzesznym postępowaniem. Ale On
obiecał, że jeśli wyznajemy Mu swoje grzechy, On odpuszcza je i oczyszcza nas wszelkiej
nieprawości. (1.Jan 1,9) On też doda nam sił, by żyć codziennie zgodnie z Jego Słowem
i uczyć się rozróżniać, co Bogu się podoba, a co nie.
MK
Jeden prezent to więcej, niż jeden uśmiech
Jak co roku zachęcamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej „Prezent Pod Choinkę”
dla dzieci na Ukrainie. To już 10 edycja akcji.
Jak to zrobić?
1. Weź pudełko po butach o wymiarach około 30/20/10 cm, pomaluj je
lub oklej kolorowym papierem.
2. Zdecyduj, dla kogo przeznaczysz prezent. Masz do wyboru dzieci
w różnym wieku, dziewczynki i chłopców. Na pudełku naklej wybraną
etykietę.
3. Zapełnij pudełko. Jeżeli chcesz, możesz włożyć do środka swoje
zdjęcie, adres czy list w języku ukraińskim, rosyjskim lub angielskim.
4. Pudełko zwiąż gumką lub sznureczkiem - NIE ZAKLEJAJ - ułatwi to
pracę kontroli celnej.
5. Przygotuj 10 zł jako opłatę na pokrycie kosztów organizacji.
UWAGA! Paczka powinna zawierać tylko nowe rzeczy.
Prezentem mogą być art. higieniczne, szkolne, zabawki, odzież, słodycze (z terminem
przydatności nie krótszym niż 1 kwietnia 2011)
W paczce nie mogą się znaleźć artykuły intensywnie pachnące, łatwo psujące się,
wrażliwe na ciepło, spożywcze inne niż słodycze (np. mąka czy cukier), leki, witaminy
oraz zabawki i publikacje o charakterze militarnym. Paczki należy przynieść na parafię do
11 listopada.
SS
 Nabożeństwa w Warszowicach w każdą niedzielę o godz. 8:00, w Żorach o godz.
9:15 (także w poniedziałek 1 listopada)
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00
 Spotkanie Koła Pań w Żorach odbędzie się 2 listopada i w Warszowicach
9 listopada o godz. 17:00
 Kolejne Spotkanie z Biblią odbędzie się 16 listopada o godz. 17:00.
Zapraszamy!
 We wrześniu i październiku Chrzest Święty przyjęli: Wiktoria Karzełek (Żory),
Filip Kruszyński (Warszowice) oraz Michał Jakubczy (Żory). Im i ich rodzinom
życzymy Bożej opieki i prowadzenia każdego dnia!
 Listopadowym solenizantom i jubilatom życzymy Bożego błogosławieństwa!
 Zapraszamy na stronę internetową parafii: www.luteranie.webd.pl i forum
żorskiej młodzieży: www.mzory.fora.pl
 Zachęcamy również do zgłaszania zapotrzebowania na nagrania nabożeństw dla
osób, które nie mogą w nich uczestniczyć!