D - Sąd Okręgowy w Kielcach

Komentarze

Transkrypt

D - Sąd Okręgowy w Kielcach
Sygn. akt IX Ka 775/14
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 28 listopada 2014 roku
Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:
Przewodniczący: SSO Andrzej Ślusarczyk
Sędziowie: SSO Wojciech Arczyński
SSO Adam Zarzycki (spr.)
Protokolant: starszy protokolant sądowy Anna Wołowiec - Piłat
przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Jerzego Piwko
po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 roku
sprawy M. M.
oskarżonego o przestępstwo z art.13 § 1 kk w zw. z art.279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i inne
na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego
od wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku Kamiennej
z dnia 17 marca 2014 roku sygn. akt II K 323/13
I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:
1. uchyla orzeczenie o karze łącznej zawarte w punkcie VI wyroku;
2. orzeczoną wobec oskarżonego M. M. za przypisane mu czyny w punkcie I wyroku zakwalifikowane z art. 13 § 1 w
zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 64 § 1 k.k. oraz z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w ciągu przestępstw z
art. 91 § 1 k.k. karę łagodzi do 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;
3. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczone wobec oskarżonego M. M. kary pozbawienia wolności łączy i
jako karę łączną wymierza mu karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
II. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;
III. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. M. kwotę 624,84 (sześćset dwadzieścia cztery 84/100) złotych
tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu oskarżonego w postępowaniu odwoławczym;
IV. zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.
IX Ka 775/14 Uzasadnienie
M. M. oskarżony był o to , że :
1 . w nocy z 24 na 25 października 2012 r. w S. , działając wspólnie i w porozumieniu z K. G. , po uprzednim
wybiciu szyby w oknie mieszkania przy ul. (...) , włamał się do jego wnętrza , gdzie dokonał splądrowania pomieszczeń
mieszkalnych , w trakcie którego dokonał wywrócenia elementów wyposażenia , zdjęcia bojlera ze ściany , fajerek
z pieca , zapakowania makulatury w torbę , przygotowania garnków kuchennych i drobnych przedmiotów o łącznej
wartości 1000 zł , lecz kradzieży tych przedmiotów nie dokonał , tym samym działając na szkodę R. J. , przy czym
czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności , orzeczonej
wyrokiem Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w tym za
przestępstwo z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności ) na karę łączną
3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 64 § 1 kk .
2 . w nocy z 27 na 28 października 2012 r. w S. , działając wspólnie i w porozumieniu z K. G. , włamał się do
niezamieszkałego domu przy ul. (...) poprzez wybicie czterech szybek w oknie i wypchnięcie przybitych gwoździami
dykt zabezpieczających otwór okienny , a następnie dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dwóch toreb z zawartością
czajnika elektrycznego , sztućców , drobnych narzędzi , młynka do pieprzu , tostera , orderów , książek , słowników ,
aparatu fotograficznego , obrazków i innych drobnych przedmiotów o łącznej wartości 300 zł na szkodę R. J. , przy
czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności ,
orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w
tym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności ) na karę
łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk ,
3 . w nocy z 28 na 29 października 2012 r. w S. , po uprzednim wejściu do niezamieszkałego domu przy ul. (...)
poprzez wypchnięcie przybitych gwoździami dykt zabezpieczających otwór okienny , włamał się do jego wnętrza i
usiłował dokonać kradzieży przedmiotów znajdujących się wewnątrz domu i stanowiących jego wyposażenie , to jest
metalowych elementów , narzędzi , lampki , obrazków oraz odzieży o łącznej wartości 200 zł , lecz zamierzonego celu
nie osiągnął , tym samym działając na szkodę R. J. , przy czym czynu tego dopuścił w ciągu pięciu lat od odbycia kary
co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z
dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w tym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu
karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności ) na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył
w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 64 § 1 kk ,
4 . w dniu 1 listopada 2012 r. w S. , działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. , poprzez wyłamanie zamka w drzwiach
wejściowych , uszkodzenie ościeżnicy , zniszczenie zamków w drzwiach wewnętrznych , dokonał włamania do wnętrza
pomieszczeń firmy (...) przy ul. (...) , skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia butów roboczych oraz taczek z
dwoma łopatami z paki samochodu M. stojącego na terenie zakładu , powodując straty w łącznej kwocie 540 zł na
szkodę L. K. , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia
wolności , orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt
57/07 ( w tym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia
wolności ) na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył w całości w okresie od 4 stycznia 2007
r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk ,
5 . w dniu 1 listopada 2012 r. w S. , działając wspólnie i w porozumieniu z T. N. , po uprzednim wybiciu szyby w oknie
mieszkania przy ul. (...) włamał się do jego wnętrza , gdzie przygotował do zaboru ubrania , buty , album ze zdjęciami ,
ładowarkę do telefonu , wszystko o łącznej wartości 2000 zł na szkodę E. W. , lecz kradzieży tych przedmiotów nie
dokonał , przy czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności ,
orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w
tym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności ) na karę
łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 64 § 1 kk ,
6 . w okresie od 28 września 2012 r. do 11 października 2012 r. w miejscowościach S. , K. i B. , działając w podobny
sposób , w krótkich odstępach czasu , dokonał kradzieży skutera marki (...) , 101 sztuk gołębi o łącznej wartości 4350
zł na szkodę P. K. , E. B. i Z.K. , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6
miesięcy pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września
2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w tym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy
pozbawienia wolności ) na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył w całości w okresie od 4
stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. , i tak :
a ) w dniu 28/29 września 2012 r. w miejscowości S. gmina B. , z niezamkniętego budynku stodoły dokonał zaboru
w celu przywłaszczenia motoroweru marki (...) o nr rej. (...) wartości 800 zł na szkodę P. K. , przy czym czynu tego
dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem
Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w tym za przestępstwo
z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności ) na karę łączną 3 lat i 4
miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r.,
b ) w dniu 8/9 października 2012 r. w miejscowości K. gmina B. , dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 21 sztuk
gołębi pocztowych o wartości 1000 zł na szkodę E. B. , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia
kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej
z dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w tym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu
karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności ) na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył
w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
c ) w dniu 9/10 października 2012 r. w miejscowości B. , dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 50 sztuk gołębi
ozdobnych o wartości 2000 zł na szkodę E. K. , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary
co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z
dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w tym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu
karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności ) na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył
w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
d ) w dniu 10/11 października 2012 r. w miejscowości B. , dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 30 sztuk gołębi
ozdobnych o wartości 550 zł na szkodę Z. Klinika przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary
co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z
dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w tym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu
karę 1 roku i 2 miesiące pozbawienia wolności ) na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył
w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o 4 przestępstwa z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 91 § 1 kk ,
7 . w nocy z 26 na 27 października 2012 r. w miejscowości K. gmina B. dokonał włamania do gołębnika poprzez
pokonanie zabezpieczenia kłódki , a następnie dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 8 sztuk gołębi rasowych o
wartości 400 zł na szkodę S. K. , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6
miesięcy pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września
2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w tym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy
pozbawienia wolności ) na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył w całości w okresie od
4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk ,
8 . w dacie bliżej nieustalonej w październiku 2012 r. w S. przy ul. (...) , poprzez pokonanie zabezpieczenia lufcika oraz
wyrwanie skobla z kłódką w drzwiach wejściowych dokonał włamania do domu , a następnie pokonując zabezpieczenia
w drzwiach wewnętrznych , dostał się do pokoi , skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia trzech aparatów
telefonicznych - dwóch marki N. , jednego marki S. wraz z ładowarkami , kurtki i bezrękawnika ze skóry o łącznej
wartości 200 zł na szkodę J. S. , oraz kurtki ortalionowej koloru czarnego , kamizelki skórzanej o wartości 30 zł na
szkodę J. Ł. , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia
wolności , orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt
II K 57/07 ( w tym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia
wolności ) na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył w całości w okresie od 4 stycznia 2007
r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk ,
9 . w dniu 1 listopada 2012 r. w S. , działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. i T. N. , poprzez wybicie szyby okiennej
i wyważenie okna , dokonał włamania do domu przy ul. (...) , skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia laptopa ,
telefonu komórkowego , karty bankomatowej , legitymacji studenckiej , butów sportowych , biżuterii srebrnej oraz
kosmetyków i środków chemicznych o łącznej wartości 7500 zł na szkodę D. T. , przy czym czynu tego dopuścił się w
ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego
w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w tym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk ,
za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności ) na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia
wolności , którą odbył w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk ,
10 . w nocy z 1 na 2 listopada 2012 r. w miejscowości B. , ul. (...) , z niezamkniętego pojazdu P. (...) o nr rej. (...) dokonał
przywłaszczenia mienia w postaci radia samochodowego P. , zapalniczki samochodowej , ładowarki samochodowej
do telefonu , rękawic , siatki i paska parcianego z pomarańczową klamrą , kluczy - o wartości 300 zł oraz etui wraz z
dokumentami w postaci dowodu osobistego , dowodu rejestracyjnego , polisą OC , prawa jazdy na nazwisko i szkodę A.
B. , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności ,
orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w
tym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności ) na karę
łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk , art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk .
11 . w nocy z 1 na 2 listopada 2012 r. w miejscowości B. ul. (...) , ze strychu nad pomieszczeniami gospodarczymi , po
dokonaniu zabezpieczenia kłódki w drzwiach dokonał włamania , a następnie zaboru w celu przywłaszczenia roweru
– kolarzówki wartości 100 zł , który porzucił na posesji przy ul. (...) , działając na szkodę R. K. , przy czym czynu tego
dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem
Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w tym za przestępstwo
z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności ) na karę łączną 3 lat i 4
miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk ,
12 . w nocy na 11 października 2012 r. w miejscowości B. , dokonał kradzieży nawigacji samochodowej marki G. ,
piły łańcuchowej marki F. i przedłużacza elektrycznego o wartości 950 zł na szkodę W. B. , przy czym czynu tego
dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem
Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w tym za przestępstwo
z art. 278 § 1 kk , za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności ) na karę łączną 3 lat i 4
miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk ,
13 . w dacie i miejscu bliżej nieustalonym , przed 2 listopada 2012 r. w B. , dokonał zaboru w celu przywłaszczenia
portfela wraz z dwoma kartami bankomatowymi płatniczymi Banku (...) o (...) (...) i Banku (...) o nr (...) ,
uprawniającymi do podjęcia pieniędzy z automatu bankomatowego na szkodę A. M. , przy czym czynu tego dopuścił
się w ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem Sądu
Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w tym za przestępstwo z art.
278 § 1 kk , za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności ) na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy
pozbawienia wolności , którą odbył w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o przestępstwo z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 64 § 1 kk ,
14 . w dacie bliżej nieustalonej , w okresie czasu od czerwca 2012 r. do dnia 2 listopada 2012 r. w miejscowości B. ,
znęcał się fizycznie i psychicznie nad B. M. w ten sposób , że wyzywał go słowami wulgarnymi , ubliżał , wszczynał
awantury , a w dniu 9 października 2012 r. narzędziem twardym tępym lub tępokrawędzistym dokonał uszkodzenia
ciała B. M. , powodując u niego stłuczenie głowy , klatki piersiowej ze złamaniem żebra V lewego i odmy opłucnej
lewostronnej , tym samym naruszając czynności narządu jego ciała na okres powyżej dni siedmiu , przy czym czynu
tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem
Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej z dnia 28 września 2007 r. , sygn. akt II K 57/07 ( w tym za przestępstwo
z art. 207 § 1 kk , za które wymierzono mu karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności ) na karę łączną 3 lat i 4
miesięcy pozbawienia wolności , którą odbył w całości w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 4 maja 2010 r. ,
tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 64 § 1 kk .
Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej wyrokiem z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie II K 323/13 orzekł co następuje :
I . oskarżonego M. M. uznał za winnego popełnienia czynów przypisanych mu w pkt 1, 2 , 3 , 5 , 8 , 9 , 11 oraz 4 ,
ustalając , iż w ramach tego czynu dokonał jedynie kradzieży butów , a nadto ustalając , iż czynów tych dopuścił się
on w krótkich odstępach czasu , w okresie od daty bliżej nieustalonej października 2012 r. do 2 listopada 2012 r. w
podobny sposób , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami , tj. popełnienia trzech przestępstw z art. 13 § 1 kk w
zw. z art. 279 § 1 kk i art. 64 § 1 kk oraz pięciu przestępstw z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnionych w ciągu
przestępstw z art. 91 § 1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk wymierzył mu karę 4 lat pozbawienia wolności ,
II . oskarżonego M. M. uznał za winnego popełnienia czynów przypisanych mu wyżej w pkt 6a , 6c , 12 ustalając
wartość gołębi opisanych w zarzucie 6c na kwotę 790 złotych , a wartość przedmiotów opisanych wyżej w zarzucie pkt
12 na kwotę 495 złotych , a nadto ustalając , iż czynów tych dopuścił się w krótkich odstępach czasu , w okresie od
28 września 2012 r. do 11 października 2012 r. w podobny sposób , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami , tj.
popełnienia trzech przestępstw z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnionych w ciągu przestępstw z art. 91 § 1
kk i za to na podstawie art. 278 § 1 kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności ,
III . oskarżonego M. M. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt 13 stanowiącego przestępstwo z
art. 278 § 5 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 278 § 5 kk wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia
wolności ,
IV . w ramach zarzucanego oskarżonemu M. M. w pkt 14 czynu uznał go za winnego tego , że w dniu 9 października
2012 r. popchnął B. M. , w wyniku czego ten upadł i doznał stłuczenia głowy , klatki piersiowej ze złamaniem żebra
V lewego i odmy opłucnej lewostronnej , tym samym naruszając czynności narządu jego ciała na okres powyżej dni
siedmiu , tj. popełnienia przestępstwa z art. 157 § 3 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 3 miesięcy
pozbawienia wolności ,
V . uniewinnił oskarżonego M. M. od popełnienia przestępstw opisanych wyżej w pkt 6b , 6d , 7 , 10 ,
VI . na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk orzeczone wobec oskarżonego M. M. kary pozbawienia wolności połączył
i jako karę łączną orzekł karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności ,
VII . w ramach przypisanego oskarżonemu M. M. w pkt 4 czynu uznał go za winnego tego , że w dniu 1 listopada 2012
r. wspólnie i w porozumieniu z D. P. dokonał kradzieży z paki samochodu M. stojącego na terenie firmy (...) przy ul.
(...) w S. taczki i dwóch łopat wartości 94 zł na szkodę L. K. , tj. popełnienia wykroczenia z art. 119 § 1 kw i za to na
podstawie tego przepisu i art. 24 § 1 i 2 kw wymierzył mu karę grzywny w wymiarze 100 zł ,
VIII . zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. M. wynagrodzenie w kwocie 885,50 zł za nieopłaconą pomoc
prawną świadczoną z urzędu ,
IX . na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił oskarżonego M. M. od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych , którymi
obciążył Skarb Państwa .
Powyższy wyrok zaskarżony został przez obrońcę oskarżonego w części dotyczącej orzeczenia o karze łącznej i
karach za poszczególne przypisane oskarżonemu przestępstwa na jego korzyść . Na podstawie art. 438 pkt 4 kpk
wyrokowi temu zarzucił on rażącą niewspółmierność kary wymierzonej oskarżonemu - jej surowość przez nienależyte
uwzględnienie stopnia zawinienia oskarżonego wynikającego z trudnej sytuacji rodzinnej oraz przyznania się do winy .
Podnosząc ten zarzut obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez znaczne złagodzenie kary pozbawienia
wolności .
Sąd Okręgowy zważył co następuje :
Apelacja obrońcy oskarżonego zmierzająca do złagodzenia orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności
okazała się skuteczna . Wprawdzie apelacja ta jest dość lakoniczna i w istocie powołuje się tylko na okoliczności
dotyczące wymiaru kar jednostkowych , a nie kary łącznej , to jednak nie można jej odmówić słuszności . Odnosząc
się zatem do zarzutów podniesionych w apelacji należy stwierdzić , że Sąd I instancji wymierzając oskarżonemu
karę za przypisane mu poszczególne przestępstwa dokonał należytej oceny stopnia winy oskarżonego , podkreślając
jego uzależnienie od alkoholu , na który przeznaczał uzyskane z przestępstw środki . Nie jest więc tak , iż oskarżony
zmuszony był do popełniania przestępstw kradzieży ze względu na swoją trudną sytuację życiową . Słusznie Sąd
podkreślił również znaczny stopień społecznej szkodliwości czynów popełnionych przeciwko mieniu , a także
wskazując na jego uprzednią karalność i popełnienie czynów w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk . Sąd I instancji
wziął również pod uwagę przyznanie się oskarżonego do winy . Trafnie również Sąd uznał , iż brak jest przesłanek
do nadzwyczajnego złagodzenia kary określonego w art. 60 § 3 kk . Wreszcie , nie budzi wątpliwości zasadność
przypisania oskarżonemu przestępstw w ciągu przestępstw określonym w art. 91 § 1 kk ( pkt I wyroku ) . Sąd I instancji
wskazał słusznie , iż przestępstwa te popełnione zostały w podobny sposób , w krótkich odstępach czasu na przestrzeni
miesiąca .
Dokonując oceny stopnia społecznej szkodliwości przestępstw przeciwko mieniu przypisanych oskarżonemu , a
zwłaszcza przypisanych mu w pkt I wyroku popełnionych w ciągu przestępstw , Sąd I instancji nie wziął jednak pod
uwagę wysokości szkody wyrządzonej tymi przestępstwami . Z ustaleń Sądu bezspornie wynika , że rozmiary szkód
wyrządzonych przestępstwami przypisanymi oskarżonemu w ramach ciągu przestępstw przypisanych mu w pkt I
wyroku , są niewielkie . Oskarżony dokonał bowiem pięciu kradzieży z włamaniem , dokonując zaboru mienia o
wartości od 100 zł ( pkt 11 ) do 7500 zł ( pkt 9 ) , a wśród tych przestępstw był także zabór butów roboczych ( Sąd nie
ustalił ich wartości ) . W ramach tego ciągu o stosunkowo większej wartości mienia skradzionego w wyniku włamania
można mówić jedynie co do czynu przypisanego mu w pkt 9 . Ponadto oskarżonemu przypisano usiłowanie kradzieży
z włamaniem co do 3 przestępstw , wśród których co do czynu z pkt 5 wartość mienia ustalono na 2000 zł . Część tego
mienia została również odzyskana . Nie można więc mówić , że działalność przestępcza oskarżonego w ramach czynów
przypisanych mu w pkt I wyroku spowodowała znaczną szkodę w mieniu . Okoliczność ta powinna mieć wpływ na
ocenę stopnia społecznej szkodliwości tych przestępstw , a w dalszej konsekwencji na wymiar kary . W tej sytuacji kara
w rozmiarze 4 lat pozbawienia wolności jest zbyt surowa . Sąd odwoławczy w efekcie uznał , iż wystarczającą karą dla
oskarżonego za przestępstwa przypisane mu w ramach ciągu przestępstw ( pkt I wyroku ) uwzględniającą dyrektywy
określone w art. 53 kk będzie kara 3 lat pozbawienia wolności . Złagodzenie oskarżonemu kary za te przestępstwa
spowodowało konieczność zmiany wyroku w odniesieniu do kary łącznej . Z bezspornych ustaleń Sądu wynika , iż
wszystkie przypisane oskarżonemu przestępstwa popełnione zostały praktycznie w ciągu miesiąca , a tylko jedno z nich
skierowane było przeciwko innemu dobru chronionemu niż mienie . Uwzględniając ilość popełnionych przestępstw
oraz te okoliczności uzasadnione jest , przy zastosowaniu zasady częściowej absorpcji , wymierzenie mu kary łącznej
w wysokości 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności .
Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok ( art. 437 § 1 kpk , art. 456 kpk ) . O wynagrodzeniu
za obronę oskarżonego w postępowaniu odwoławczym orzeczono na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982
r. Prawo o adwokaturze ( t. j. Dz. Z 2014 r. , poz. 635 ) i § 14 ust. 2 pkt 4 , § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 461 ) . Ze względu na trudną
sytuację majątkową oskarżonego Sąd zwolnił go od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze ( art. 624 § 1 kpk ,
art. 634 kpk ) .