KOMUNIKAT NR 12 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia

Transkrypt

KOMUNIKAT NR 12 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
KOMUNIKAT NR 12
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 października 2016 roku
Na podstawie: § 12 ust. 3 Regulaminu Wyborczego Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze, podaje się do publicznej wiadomości wyniki wyborów
przeprowadzonych w dniu 17.10.2016 roku.
§1
W wyniku wyborów uzupełniających członkami Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej zostali:
1) dr Marcelina Szewczuk-Sadowska
2) dr Elżbieta Zieja
§2
W wyniku wyborów uzupełniających członkiem Kolegium Elektorów Uczelni Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej została:
1) dr Elżbieta Zieja
§3
W wyniku wyborów uzupełniających członkiem Kolegium Elektorów Wydziału Nauk
Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej została:
1) dr Katarzyna Giereło-Klimaszewska
§4
W wyniku wyborów uzupełniających członkiem Rady Wydziału PrzyrodniczoTechnicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej został:
1) dr Zbigniew Fjałkowski
§5
W wyniku wyborów uzupełniających członkiem Kolegium Elektorów Wydziału
Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej została:
1) dr Małgorzata Fortuna
PRZEWODNICZĄCY
Uczelnianej Komisji Wyborczej
w Jeleniej Górze
prof. dr hab. Roman Gielerak