Pobierz - Publio

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Publio
Otuchy, nadziei
i radosnych chwil
z okazji Świąt
Wielkanocnych życzy
-$.�21,�6,}�.2&+$-k
Halina Mlynkova
Leszek Wronka
redakcja
Polska wokalistka
i czeski milioner pobrali się w walentynki
w Pradze. Wesele
było huczne, a para
od razu zjednała sobie
wielką sympatię opinii
publicznej. Nowożeńcy nie chcieli bowiem
prezentów, natomiast
poprosili, by goście
weselni (700 osób!)
wpłacili z tej okazji
pieniądze na fundację
Anny Dymnej. Zebrano 50 tysięcy! Brawo!
³
3 �� �¿ $57(0 �
3 �� �6 (5,2
Janusz Gajos o aktorstwie
popularność zdobył rolą Janka w serialu „Czterej pancerni
i pies”, mistrz ma na koncie ponad 350 ról filmowych
i teatralnych, jest laureatem wielu nagród – ostatnio film
„Body/Ciało” z jego udziałem w roli głównej zdobył Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie
– Gdyby postacie, które gram lub zagraïHP��]DF]Úï\�SRMDZLDÊ�VLÚ�X�PQLH�Z�GRPPX��QDW\FKPLDVW�PXVLDïE\P�XGDÊ�VLÚ�GR�
SV\FKLDWU\�
'ODWHJR�DNWRU�EDUG]R�SLOQXMH��E\�ZV]\VWNLFK�ķPDğRVöZĵ�F]\�ķFHVDU]\ĵ�]RVWDZLÊ�
Z�JDUGHURELH�
63,6�75(¥&,
* NUMER 4 * .:,(&,(� 2015 *
3UH]HQW�QD�SRĝHJQDQLH............................... 4
.LP�GOD�QLHJR�MHVWHP" ................................ 6
3RG�GREUÈ�RSLHNÈ ....................................... 8
'ïXĝHM�QLH�Z\WU]\PDP.............................. 12
:\EUDï�LQQÈ�GURJÚ.................................... 16
.VLÚĝQLF]ND�VLÚ�]QDOD]ïD� ......................... 18
0XVLDïDP�XVWÈSLÊ ..................................... 24
,OH�NRV]WXM�PDU]HQLD" ............................. 26
&LFKD�ZRGDĮ ...................................... 28
'OD�RGPLDQ\.............................................. 32
-DN�]ïDSDÊ�PÚĝD" .................................... 34
3ODQ�QDSUDZF]\ ........................................ 38
.WöU\�WR�MXĝ�NRQLHF" .............................. 42
2EXGě�VLÚ��V\QHF]NX� ....................... 48
PRZECZYTAJ Ile może znieść serce matki? Zofia wierzyła, że syn
KONIECZNIE! wybudzi się ze śpiączki. I tylko ona nie wątpi, że
Bartek wróci do pełnego zdrowia i będzie szczęśliwy.
325$'<
3öïND�]�NVLÈĝNDPL ......................................20
-DN�U]XFL�SDOHQLH .....................................44
6NRU]\VWDM�]�XOJ�
SRGDWNRZ\FK .............................................46
52=5<:.$
.U]\ĝöZNL ................................... 15, 22, 41
+RURVNRS....................................................49
1DVWÚSQH�Z\GDQLH�
PLHVLÚF]QLND
ķ8F]XFLD�L�WÚVNQRW\ĵ
MXĝ����NZLHWQLD�����
8&=8&,$�,�7}6.127<
='-}&,$�1$�2.�$'&(��6+877(5672&.
+,6725,(�=�¿<&,$
3

Podobne dokumenty