2016_08_01 – SCE

Transkrypt

2016_08_01 – SCE
Informacja o realizowanych zadaniach przez SCE Jaworzno III Sp. z o.o.
Stan na 02.08.2016
l.p.
1.
Miejsce prac
(ulica / dzielnica)
krótkie info
lokalizacyjne
Inwestor
Wykonawca
nazwa
podmiotu
P.P.U.R.
"ELMAR"
S.C.E
Jaworzno
III Rudniccy S.C.
ul. Morcinka (przy
Sp. z o.o. ul. Kardynała
al. Tysiąclecia),
al.
Wyszyńskieg
Staffa
Tysiąclecia 7
o 17
- oś. Stałe
43-603
32-500
w Jaworznie
Jaworzno
Chrzanów
Stan prac
( prace
przygotowawcz
e/
Kontakt z wykonawcą
Zakres prac w trakcie/ na
/ os. Odpowiedzialną
(krótko)
ukończeniu) Nazwisko, firma, telefon
Uwaga:
+ ew. e-mail
wybieramy
tylko 1 z 3
podanych opcji
e-mail:
[email protected]
a.pl
tel. / fax: +48 32 627-65Budowa sieci
17
w trakcie
ciepłowniczej
http://www.elmar.malo
od 02.08.2016
prizolowanej
polska.pl/
do 09.08.2016
Prace ziemne.
Kierownik Budowy:
Ryszard Stadler
Wykonawca: Michał
Rudnicki tel. 602 610
104
Kontakt z osobą
odpowiedzialną
w SCE Jaworzno III
Imię i nazwisko:
Lesław Szczygieł
Stanowisko:
Inspektor SCE
http://www.sce.ja
w.pl/start/
e-mail/telefon:
[email protected]
sce.jaw.pl
kom. 694 445
240