Ruch okresowy (drgania) Oscylator harmoniczny (swobodny

Transkrypt

Ruch okresowy (drgania) Oscylator harmoniczny (swobodny
Ruch okresowy (drgania)
Opis ruchu okresowego:
Siła
Okres
Częstość
Oscylator harmoniczny (swobodny)
, energia potencjalna
Znaczenie
(częstość kołowa),
(częstotliwość)
Amplituda
model wielu układów drgających: dobre przybliżenie dla małych drgań
Równanie ruchu
lub
Rozwiązanie – drgania harmoniczne
częstość – parametr układu
(częstość własna oscylatora)
– nie zależy od amplitudy
amplituda i faza
– zależne od początkowych wartości położenia i prędkości
Energia jest zachowana
Oscylator harmoniczny tłumiony
Drgania wymuszone
Siła
Siła
Równanie ruchu
Równanie ruchu
Rozwiązania
Rozwiązanie ogólne (dla
drgania tłumione dla
składowa drgań
nieustalonych
– zanika dla
drgania nieustalone
ruch przetłumiony dla
Dobroć oscylatora
)
drgania ustalone
Drgania wymuszone – rezonans
Drgania ustalone
niska dobroć,
wysoka dobroć,