stalowowolskiego - Fundacja Fundusz Inicjatyw

Transkrypt

stalowowolskiego - Fundacja Fundusz Inicjatyw
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt „Aktywne obywatelstwo” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
BAZA INSTYTUCJI SŁUŻĄCYCH POMOCĄ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU
STALOWOWOLSKIEGO
Nazwa instytucji
„ORATORIUM” - Świetlica
socjoterapeutyczna dla
dzieci,
Powiatowy Ośrodek
Interwencji Kryzysowej z
hostelem dla ofiar
przemocy
Specjalistyczna Placówka
Wsparcia Dziennego –
Świetlica „Tęcza”
Świetlica dla osób
niepełnosprawnych
Schronisko im. Św. Brata
Alberta
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Spółdzielnia Socjalna
"Razem"
SOWiIK
Stalowowolski Ośrodek
Wsparcia i Interwencji
Kryzysowej
Kuchnia przy parafii MB
Królowej Polski
Pracownia Analityczna przy
SPZOZ Powiatowym
Szpitalu Specjalistycznym w
Stalowej Woli
Całodobowy oddział terapii
uzależnienia od alkoholu
(COTUa)
Dane kontaktowe
Uwagi
ul. Ofiar Katynia 57
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15 842 92 80
Gorący posiłek od poniedziałku do
piątku w godz. 16.00 – dla dzieci
uczęszczających do świetlicy
ul. Wojska Polskiego 5
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15 842-09-40
ul. Ofiar Katania 57
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15 844-59-59 wew. 11
ul. Rozwadowska 15
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15 842-33-08
ul. Podleśna 15,
37-450 Stalowa Wola
Tel.15 643 36 66,
Gorący posiłek od poniedziałku do
piątku w godz. 14:00 i 16:00 – dla
dzieci uczęszczających do świetlicy
Dwa posiłki dziennie od
poniedziałku do piątku
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta
sposób, godziny kontaktu:
poniedziałek - piątek w godz. 7:00 –
15:00,
wtorki w godz. 8:00 – 16:00
ul. Dmowskiego 1,
37-450 Stalowa Wola
Tel. 695 048 585
ul. Polna 18,
37-464 Stalowa Wola
Tel. 15 642 52 93
ul. Jaśminowa 2,
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15 842 17 25
Faks. 15 844 19 48
ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 843 32 22, 843 33 72
(pielęgniarka
epidemiologiczna)
ul. Dąbrowskiego 7
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15 844 86 16, 844 88 08
Badania na obecność wirusa HIV
(Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i
Współuzależnienia (WOTUW)
Fundacja „Fundusz Inicjatyw”
NIP 9462553005, REGON 060368615,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000306907
[email protected], www.ffi.org.pl
Adres rejestracyjny:
ul. Sierpińskiego 24/5
20-448 Lublin
Biuro projektu:
ul. Narutowicza 57/6
20-016 Lublin
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt „Aktywne obywatelstwo” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oddział Psychiatryczny dla
Dorosłych
Polski Czerwony Krzyż
OPS BOJANÓW
GOPS PYSZNICA
GOPS RADOMYŚL n. Sanem
GOPS ZAKLIKÓW
GOPS ZALESZANY
Alkoholizm i koalkoholizm
Telefon zaufania w
kryzysach
Punkt Konsultacyjny
MONAR
Młodzieżowy telefon
zaufania
Informacyjny na temat
choroby alkoholowej
Informacja i konsultacja dla
osób i rodzin z problemem
alkoholowym
Powiatowy Rzecznik Praw
Konsumenta
Telefon w sprawie
zaginionego dziecka
(ITAKA)
Telefon zaufania AIDS
ul. Staszica 4,
37- 450 Stalowa Wola
Tel. 15 843 32 05
ul. Hutnicza 8,
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15 844 30 61
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów,
Tel. 15 870 87 24,
Fax. 15 870 83 24
ul. Wolności 320
37-403 Pysznica
Tel. 15 642 52 65
ul . Mickiewicza 25
37-455 Radomyśl n/Sanem
Tel. 15 845 43 05, 845 45 19
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
Tel. 15 873 84 63
Plac Kościuszki 6
37-415 Zaleszany
Tel. 15 845 94 23
TELEFONY ZAUFANIA
Tel. 800 702 888
Tel. 800 702 888
wtorki i piątki w godz. 17:00 –
20:00
wtorki i piątki w godz.
17:00 – 20:00
Tel. 15 842 79 60
Tel. 15 842 79 60
wt., godz. 10:00 – 14:00 i 16:00 –
19:00, śr., godz. 10:00 – 15:00,
czw., godz. 14:00 – 19:00,
pt., godz. 10:00 – 13:00
Tel. 15 643 31 19
pn.-pt., godz. 14:00 – 16:00
Tel. 15 844 75 73
śr., pt., godz. 17:00 – 19:00
Tel. 15 643-36-60
pn., czw., pt., 7:30 – 15.30,
wt. 09:00 – 17:00
Tel. 116 000
Tel. 801 888 448
Fundacja „Fundusz Inicjatyw”
NIP 9462553005, REGON 060368615,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000306907
[email protected], www.ffi.org.pl
Adres rejestracyjny:
ul. Sierpińskiego 24/5
20-448 Lublin
Biuro projektu:
ul. Narutowicza 57/6
20-016 Lublin