Kto czyta książki, żyje podwójnie

Komentarze

Transkrypt

Kto czyta książki, żyje podwójnie
Strona Szkoły Podstawowej w Różance
Kto czyta książki, żyje podwójnie
W ostatnim czasie biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Różance wzbogaciła się o około 200 nowości
wydawniczych. Dzięki funduszom z Rady Sołeckiej zakupiono 98 nowych lektur, co w istotnym stopniu dało młodym
czytelnikom możliwość poznania nowych bohaterów i niewątpliwie wzbogaciło ich świat wyobraźni .
Szkoła uczestniczy również w ministerialnym programie „Książki naszych marzeń”, który promuje czytelnictwo
wśród uczniów szkół podstawowych. Dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez czytelników
stwarza możliwość wzbogacenia szkolnych księgozbiorów. Za otrzymane z programu fundusze zakupiono do
biblioteki szkolnej 99 książek. „Książki naszych marzeń” - to pozycje bliskie uczniom, rozbudzające ciekawość
otaczającą rzeczywistością, inspirujące do twórczego działania i jednocześnie rozwijające kompetencje,
zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.
Mają uczyć czytania, obcowania z książką, tym istotniejszą, że wskazaną przez uczniów. Młodzi czytelnicy sami
tworzą literacką listę lektur, którą powinno się znać.
Warto czytać, bo naprawdę żyje się wówczas podwójnie ! a ponadto czytanie m.in.:
- wzbogaca słownictwo,
- rozwija umiejętność wysławiania się,
- poszerza wiedzę,
- ubogaca pisanie,
- rozwija wyobraźnię,
- uczy myślenia,
- wyrabia cierpliwość,
strona 1 / 2
Strona Szkoły Podstawowej w Różance
Kto czyta książki, żyje podwójnie
- zabija nudę,
- buduje poczucie własnej wartości,
- poprawia koncentrację i pamięć,
- to świetne ćwiczenie dla mózgu.
"Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela, który z nim smutki dzieli,
pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości."
Pamiętajmy o tym i czytajmy !
strona 2 / 2