Pełna treść regulaminu konkursowego dostępna jest tutaj

Transkrypt

Pełna treść regulaminu konkursowego dostępna jest tutaj
Polskie Towarzystwo
Gerontologiczne
Zarząd Główny
_________________________________________________
Konkurs Naukowy
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
na prace doktorskie i magisterskie
o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego ogłasza konkurs na
prace naukowe o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej.
Zasady konkursu określa poniższy Regulamin konkursowy:
1. Przedmiotem konkursu mogą być prace doktorskie i prace magisterskie o
tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej, których przewody zostały
ukończone w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2012.
2. Praca może zostać zgłoszona do konkursu przez autora lub promotora
przewodu doktorskiego albo pracy magisterskiego.
3. Pełny tekst rozprawy doktorskiej/magisterskiej wraz z przynajmniej jedną
recenzją należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2013 roku na adres Zarządu
Głównego PTG:
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
ul. Wiśniowa 41 pok. 66B
02-520 Warszawa
4. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni lub promotora o
pomyślnym ukończeniu przewodu doktorskiego lub obronie pracy
magisterskiej.
5. Nadesłane prace zostaną
zakończeniu konkursu.
zwrócone
autorom
(nadawcom)
po
6. Członkowie Komisji Konkursowej powołani przez Zarząd Główny PTG
niezależnie oceniają prace konkursowe zgodnie z poniższymi kryteriami:
 merytoryczne walory pracy oraz poprawność metod badawczych,
 merytoryczna oraz formalna poprawność wniosków,
 wartość naukowa i praktyczna przeprowadzonych badań,
 oryginalny charakter pracy.
7. Za każdy element przyznaje się ocenę w skali od 1 do 5 punktów.
Maksymalna liczna punktów wynosi 20.
8. W razie potrzeby Komisja może zasięgnąć opinii dodatkowo powołanych
recenzentów.
9. Po uzyskaniu trzech ocen, na wspólnym spotkaniu wszystkich Członków
Komisji Konkursowej zostanie określona ocena końcowa, jaką jest
średnia ocen indywidualnych, ze wskazaniem przyznania odpowiedniego
stopnia nagrody.
10. Wysokość nagród pieniężnych ustali Zarząd Główny PTG.
11.Komisja Konkursowa podejmie decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia
konkursu i ogłosi ją w trakcie XII Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego
PTG.
12.Nagrody zostaną wręczone w trakcie XII Ogólnopolskiego Zjazdu
Naukowego PTG w dniu 5 grudnia 2013 r. w Poznaniu. Laureaci Konkursu
zostaną wcześniej powiadomieni o przyznaniu nagród, aby umożliwić im
udział w XII Zjeździe Naukowym w dniach 5-6 grudnia 2013 r.