Spis treści Wstęp 1. Istota rynku komunikacji miejskiej 1.1. Pojecie i

Transkrypt

Spis treści Wstęp 1. Istota rynku komunikacji miejskiej 1.1. Pojecie i
Spis treści
Wstęp
1. Istota rynku komunikacji miejskiej
1.1. Pojecie i charakter rynku komunikacji miejskiej
1.2. Segmentacja rynku komunikacji miejskiej
1.3. Struktury rynku komunikacji miejskiej
2. Popyt jako element rynku komunikacji miejskiej
2.1. Cechy potrzeb przewozowych i popytu na rynku komunikacji miejskiej
2.2. Preferencje komunikacyjne na rynku komunikacji miejskiej
2.3. Zachowania komunikacyjne na rynku komunikacji miejskiej
2.4. Elastyczność popytu na rynku komunikacji miejskiej
3. PodaŜ jako element rynku komunikacji miejskiej
3.1. Cechy podaŜy na rynku komunikacji miejskiej
3.2. Struktura podaŜy na rynku komunikacji miejskiej
3.3. Zdolność podaŜy komunikacji miejskiej do zaspokajania potrzeb przewozowych
3.4. Czynniki determinujące podaŜ na rynku komunikacji miejskiej
4. Monopol i konkurencja na rynku komunikacji miejskiej
4.1. Modelowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania komunikacją miejską
4.2. Funkcjonowanie zderegulowanej komunikacji miejskiej
4.3. Funkcjonowanie regulowanej komunikacji miejskiej w warunkach monopolu
4.4. Funkcjonowanie regulowanej komunikacji miejskiej w warunkach konkurencji
5. Badanie rynku komunikacji miejskiej
5.1. Istota i obszary badań rynku komunikacji miejskiej
5.2. Zakres badań potrzeb przewozowych i popytu na rynku komunikacji miejskiej
5.3. Zakres badań preferencji i zachowań komunikacyjnych na rynku komunikacji
miejskiej
5.4. Źródła i metody badań marketingowych w komunikacji miejskiej
6. Kształtowanie rynku komunikacji miejskiej
6.1. Strategie marketingowe w komunikacji miejskiej
6.2. Kształtowanie usługi komunikacji miejskiej
6.3. Kształtowanie ceny za usługi komunikacji miejskiej
6.4. Dystrybucja usług komunikacji miejskiej
6.5. Promocja usług komunikacji miejskiej
7. Interwencjonizm państwa na rynku komunikacji miejskiej
7.1. Przesłanki interwencjonizmu państwa na rynku komunikacji miejskiej
7.2. Podmioty i zakres interwencjonizmu państwa na rynku komunikacji miejskiej
7.3. Instrumenty interwencjonizmu państwa na rynku komunikacji miejskiej
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków