KOPALNIANI PRZEDSTAWICIELE CZŁOWIEKOWATYCH

Transkrypt

KOPALNIANI PRZEDSTAWICIELE CZŁOWIEKOWATYCH
KOPALNIANI PRZEDSTAWICIELE CZŁOWIEKOWATYCH
NAZWA
Australopithecus
ramidus
(‘australopitek’ czyli
‘małpa południowa’)
Australophitecus
afarensis
WYSTĘPOWANIE
Afryka Wschodnia
CZAS (lat temu)
Ok. 4.4 mln
CHARAKTERYSTYKA
Najstarsze ze znalezionych form
człowiekowatych. Roślinożerne.
Objętość mózgu 450-600 cm³
Afryka Wschodnia
4-2.5 mln
Australophitecus
africanus
Afryka Wschodnia
3-2.3 mln
Australophitecus
robustus
Afryka Wschodnia
2.2-1.2 mln
Homo habilis
(‘człowiek uzdolniony’)
Afryka Wschodnia,
Azja Południowa
2.1-1.4 mln
Homo erectus
(‘człowiek
wyprostowany’ lub
‘pitekantrop’ tj.
‘małpolud’)
Homo sapiens
neandertalensis
(‘człowiek rozumny
neandertalski’)
Afryka, Azja
Południowa, Europa
1.5 mln-250 tys.
Wielkości szympansa, ale z mózgiem
od niego o 30 % większym.
Dwunożny i mięsożerny.
Zbliżony do A. afarensis, ale
prawdopodobnie nie był przodkiem
człowieka.
Masywniejszy od innych
australopiteków. Prawdopodobnie
nie był przodkiem człowieka.
Prawdopodobnie potomek A.
afarensis, ale od niego większy i z
większym mózgiem. Proste
narzędzia kamienne. Mózg ok. 800
cm³
Całkowicie pionowa postawa ciała.
Żył w środowisku stepowo-leśnym,
pierwsze ślady osad i wykorzystania
ognia. Mózg ok. 800-1200 cm³
Afryka, Azja, Europa
250 tys.-40 tys.
Homo sapiens sapiens
(‘człowiek rozumny
właściwy’)
Wszystkie
kontynenty
Afryka – od 100 tys.,
Europa – od 40 tys.
Wzrost ok. 1.5 m, silna budowa
ciała. Mózg był często o 10 %
większy niż u dzisiejszego człowieka.
Urozmaicone narzędzia, rozwinięte
łowiectwo, zaczątki kultury
(pierwsze ślady systemu wierzeń).
Mózg średnio ok. 1370 cm³
Stopniowo rozprzestrzeniał się z
Afryki na inne kontynenty. Mózg ok.
1490 cm³
www.greszka.eu.interia.pl
Materiały z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie