5. Ile razy w roku mogą oddawać krew kobiety: 4 razy 6 razy 8 razy 6

Komentarze

Transkrypt

5. Ile razy w roku mogą oddawać krew kobiety: 4 razy 6 razy 8 razy 6
QUIZ
Zakreśl właściwą odpowiedź. Pamiętaj, tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
1. Ile krwi ma dorosły człowiek:
ok. 3 litrów
ok. 4 litrów
ok. 5-6 litrów
2. Ile krwi pobiera się od dawcy jednorazowo:
ok. 250 ml
ok. 350 ml
ok. 450 ml
3. Ile trzeba mieć lat, żeby oddać krew:
15
16
18
21
4. Ile razy w roku mogą oddawać
krew mężczyźni:
4 razy
6 razy
8 razy
5. Ile razy w roku mogą oddawać
krew kobiety:
4 razy
6 razy
8 razy
6. Która z grup krwi najczęściej
występuje w Polsce:
ARhD+
0RhD+
0RhDABRhD7. Która z grup krwi występuje
w Polsce najrzadziej:
ARhD+
0RhD+
0RhDABRhD-
ul. Miodowa 1 | 00-080 Warszawa | T. (22) 55 64 900 | F. (22) 55 64 930 | @: [email protected] | NIP: 525-237-81-08 | REGON: 140738473
Program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowany przez ministra zdrowia.