KARTA TURYSTY I KRAJOZNAWCY

Transkrypt

KARTA TURYSTY I KRAJOZNAWCY
KARTA TURYSTY I KRAJOZNAWCY

Turystyka odradza Twoje siły fizyczne, a krajoznawstwo
pomaga i umożliwia każdemu Polakowi, szczególnie dzieciom
i młodzieży, poznać swoją Ojczyznę.

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Polski są własnością
całego narodu – Ty też jesteś za nie odpowiedzialny.

Turysta i krajoznawca Twoim przyjacielem – służ mu radą
i pomocą.

Zwiedź to o czym czytałeś – przeczytaj o tym co masz zwiedzić.

Podczas wycieczek zachowaj ostrożność, bądź rozważny –
Twoja lekkomyślność może zagrozić Tobie i innym.

Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj!

Zostaw miejsce pobytu
w jakim chciałbyś je zastać.

Pamiętaj! Zaprószony ogień i porzucone szklane opakowania,
źródłem pożaru – miej się na baczności!

Alkohol to podstępny wróg turysty i krajoznawcy – unikaj go
na wycieczkach.

Nie bądź obojętny wobec niekulturalnego zachowania innych.

Dobry humor pomaga turyście i krajoznawcy w każdej sytuacji
– uśmiechnij się.

Turysta i krajoznawca wszędzie gościem – zawsze pozostawiaj
po sobie dobre wspomnienie.
–
biwaku
w
takim
stanie,

Podobne dokumenty