Program - Uniwersytet Śląski

Komentarze

Transkrypt

Program - Uniwersytet Śląski
XI Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej
pod hasłem wiodącym: Sztuka czytania
PROGRAM
data
godzina
miejsce
TEA T RA L NA
16 maja
2013
9.30
16 maja
2013
13.00 - 14.00
Teatr „Ateneum”
Katowice,
ul. św. Jana
Scena Galeria
Teatru Ateneum
Katowice, ul. 3 maja
Scena Galeria
Teatru Ateneum
Katowice, ul. 3 maja
16 maja
2013
wydarzenie
R OZ G RZ E WK A
opis
F ES T I WA L O WA
„Trzy złote włosy”
Spektakle teatrów dzieci
przedszkolnych oparte na literaturze
pięknej
Spektakle młodzieży
dyskusja
14.00 - 15.00
Spektakl „Śmierć porucznika”
15.15-16.15
„Stawiam znaki na drodze”
(c z w ar t ek )
spektakl dla dzieci
uczestniczą uczniowie klas I-III szkół podstawowych
prezentacje zgłoszone przez placówki przedszkolne
(dla każdego zespołu 10 minut prezentacji i 5 minut na organizację sceny)
na motywach dramatu S. Mrożka, wykonawcami są członkowie koła
teatralnego „U Staśka”, (II LO im. S. Wyspiańskiego w Będzinie)
inspirowany poezją Różewicza w wykonaniu Studenckiego Teatru Ruchu
(Akademia Muzyczna, im. K. Szymanowskiego, Katowice)
dyskusja z zaproszoną młodzieżą i studentami
1
DZ I E Ń
20 maja
2013
10.00 - 10.30
10.30-12.00
Aula im. J. Pietera
Wydział Pedagogiki
i Psychologii
Uniwersytet Śląski,
Katowice,
ul. Grażyńskiego 53
P IE R W S Z Y
( po n ie dz i a łe k )
Inauguracja
XI OFDiM
Sztuka Czytania
Panele dyskusyjne:
I. W ŚWIECIE LEKTUR – ZMIANA WARTY
W KANONIE LEKTUR SZKOLNYCH
Dyskusję moderują:
Prof. zw. dr hab. Krystyna Heska – Kwaśniewicz,
Dr Małgorzata Wójcik – Dudek,
Mgr Renata Grigoriew
12.30-14.00
powitanie gości przez władze dziekańskie
II. OBLICZA BIBLIOTERAPII
Dyskusję moderują:
Dr hab., prof. UŚ. Katarzyna Krasoń,
Dr Anna Bautsz – Sontag
zachęcamy obecnych do czynnego włączania się w debatę (chęć wystąpienia
można zgłosić organizatorom bezpośrednio przed panelem albo poprzez
wysłanie zgłoszenia na adres internetowy: [email protected])
Horyzonty tematyczne:
1. „Jak zniechęcić, jak zachęcić” – refleksje nad zamianą autorów i tytułów
2. „Zabawić, zaciekawić, ukoić” – spotkanie z książką poetycką, lekcje
mądrości, czułości i piękna
3. Niewykorzystana szansa – lektury gimnazjalistów
4. Po gimnazjum. Czytać albo nie czytać
Horyzonty tematyczne:
1. Poszukiwanie istoty biblioterapii (ujecie psychologiczne)

metafory baśniowe – odkrywanie znaczeń intrapersonalnych

modelowanie czy odkrywanie znaczeń – w poszukiwaniu „leczącego”
czynnika zmiany biblioterapeutycznej
2. Funkcjonowanie w styczności – tekst, terapia i aktualizacja potencjału
czytelnika (ujęcie realizacyjne)

biblioterapia – jeszcze sztuka czy szarlataneria?

czy tekst leczący musi być marny (rozważania w kontekście
zalewu „utworów dla duszy”)?
badanie skuteczności terapii tekstem (w wymiarze pedagogicznym)
2
III. ŹRÓDŁA INFORMACJI O KSIĄŻKACH
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Dyskusję moderują:
Dr hab. Katarzyna Tałuć,
Mgr Marlena Gęborska
14.30-16.00
20 maja
2013
11.00-12.00
20 maja
2013
16.15-17.45
Sale dydaktyczne
Wydział Pedagogiki
i Psychologii
Uniwersytet Śląski,
Katowice,
ul. Grażyńskiego 53
Sale dydaktyczne
Wydział Pedagogiki
i Psychologii
Uniwersytet Śląski,
Katowice,
ul. Grażyńskiego 53
Horyzonty tematyczne:
1. Informacja o książce dla dzieci i młodzieży tylko dla fachowców czy dla
wszystkich?

Bibliografie; katalogi; czasopisma specjalistyczne polskie i
zagraniczne

Portale i wortale internetowe ( m.in. Czas Dzieci, Amanita, Junior)

Strony WWW centrów dokumentacji książki dla dzieci; instytucji
wspierających popularyzowanie książki dla dzieci i młodzieży
(m.in. IBBY)

Książeczki dla syna i córeczki – blogi rodziców
2. Czy liczy się tylko zysk?

Strony WWW księgarń i wydawnictw

Targi książki dziecięcej
3. Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece. Biblioteka poleca.

Zestawienia książek na blogach i stronach WWW bibliotek

Opowieści bibliotekarza z działu dziecięcego

Bibliotekarz w terenie
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych
 Plastyczna zabawa z książką
prowadzący: Wydawnictwo „Tako”
Warsztaty dla studentów
i zainteresowanych bibliotekarzy
 Od lirycznej inspiracji do improwizacji,
prowadzące: mgr Jolanta Chowaniak, mgr Aleksandra Pyrzyk – Kuta
W jaki sposób twórczo wykorzystywać książkę obrazkową w pracy z
dziećmiprowadzący: Wydawnictwo „Tako”

3
DZ I E Ń
21 maja
2013
9.00 – 14.00
Sala teatralna
Miejski Dom Kultury
„Koszutka”,
Katowice,
ul. Grażyńskiego
12.00-14.00
Wydział Pedagogiki
i Psychologii
Uniwersytet Śląski,
Katowice,
ul. Grażyńskiego 53
9.00 – 14.00
Sala teatralna
Miejski Dom Kultury
„Koszutka”,
Katowice,
ul. Grażyńskiego
( wto r ek )
Spektakle teatrów dziecięcych
Warsztaty dla uczniów szkoły
podstawowej
DZ I E Ń
22 maja
2013
D RU G I
TR Z E C I
Warsztaty będą prowadzone przez Studenckie Naukowe Koło Kreatywności
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku
( śr o d a)
Spektakle teatrów Sztuka słowa i
terapia
prezentacje zgłoszone przez placówki szkolne
(dla każdego zespołu 20 minut prezentacji i 5 minut na organizację sceny)
prezentacje zgłoszone przez placówki specjalne
(dla każdego zespołu 20 minut prezentacji i 5 minut na organizację sceny)
4
DZ I E Ń
23 maja
2013
10.00-16.00
10.00-11.30
Sala audytoryjna
Biblioteka Śląska,
Katowice, Plac Rady
Europy 1
CZ W A R TY
(c z wa rt e k)
Panele dyskusyjne
IV. RYNEK KSIĄŻKI DZIECIĘCO –
MŁODZIEŻOWEJ
Moderator:
Dr Sylwia Gajownik
Mgr Agnieszka Maroń
12.00-14.00
V. WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE
Prezentacja programu Fundacji ABCXXI
Horyzonty tematyczne:
1. Rynek wydawniczy książki dziecięco-młodzieżowej
2. Najlepsza sprzedaż, najlepsza jakość? O bestsellerach literatury
dziecięco-młodzieżowej i modach literackich
3. Jaka jest książka każdy wie? Rzecz o audiobookach, e-bookach, picture
bookach, książkach zabawkach
Prezes Fundacji ABC XXI
Irena Koźmińska: „Wychowanie przez czytanie”
Dyrektor programowy Fundacji ABC XXI
Elżbieta Olszewska „Z dzieckiem w świat wartości”
14.30-16.00
VI. CZYTANIE – CZYTELNICTWO –
CZYTELNIK
Moderator:
Dr Małgorzata Gwadera
Horyzonty tematyczne:
2.
3.
4.
5.
Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r.. – ilościowe i
jakościowe badania Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki
Narodowej
Sfera absencji czytelniczej – cechy społeczno – demograficzne;
Przyczyny i społeczne konsekwencje niskiego poziomu
alfabetyzacji Polaków - wyznaczniki alfabetyzmu funkcjonalnego
Zmiany dotyczące zakresu pojęć (czytanie – czytelnictwo –
czytelnik) w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii
informacyjnych – od czytelnictwa druków do e – booków
6. Preferencje i wybory czytelnicze współczesnych Polaków –
najnowsze tendencje w zakresie społecznej recepcji tekstów
literackich i pozaliterackich
5
23 maja
2013
11.00-13.00
Sala Koncertowa
Akademii
Muzycznej,
im. Karola
Szymanowskiego
w Katowicach
Uroczysty koncert
W programie muzyczne prezentacje dziecięce i młodzieżowe
6