„Powiedz Nie” program profilaktyczny Wiesława „Blachy” Błażkiewicza

Transkrypt

„Powiedz Nie” program profilaktyczny Wiesława „Blachy” Błażkiewicza
„Powiedz Nie” program profilaktyczny
Wiesława „Blachy” Błażkiewicza
1 kwietnia 2015r. odwiedził naszą szkołę niecodzienny gość z Krakowa- pan Wiesław
Błażkiewicz, który jest zawodowym muzykiem. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem
słuchali opowiadania i świadectwa muzyka o trudnej drodze wyjścia z uzależnień, w które
popadł, będąc nastolatkiem. Podczas spotkania prezentował utwory zagrane po mistrzowsku
na samej perkusji. Zachęcał, by w wieku szkolnym odkrywać i rozwijać talenty. Nasz gość
oznajmił, że lat jeździ do różnych szkół, kościołów i klubów, by przestrzec młodzież przed
wejściem na równię pochyłą, którą jest alkoholizm, narkomania, uzależnienia od komputera.
Podkreślił także jak niebezpieczne może być sięganie po wszechobecne w ostatnich latach
tzw. „dopalacze”. Zaznaczył, że nałogi te są dla człowieka wyrokiem śmierci. On sam
wyszedł z nałogu, cudem ocalał i zaczął walczyć o swoje życie. Pan Wiesław swoje emocje
ukazuje poprzez muzykę – to ona sprawiła, że stał się innym człowiekiem. Zachęca młodych
ludzi, aby odkrywali w sobie talenty. Przekazywane treści trafiły do umysłów i serc młodych
ludzi z ogromną siłą i przejęciem. Mamy nadzieję, że ta nietypowa lekcja profilaktyki będzie
dla młodych ludzi szkołą podejmowania właściwych decyzji.
Koncert dla młodzieży sfinansowany został z budżetu gminy Wielowieś z funduszy
przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.