Z esp ó ł S zk ó ł E lektrycznych Komunikat

Transkrypt

Z esp ó ł S zk ó ł E lektrycznych Komunikat
Zespół Szkół Elektrycznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
Białystok, 28.10.2011r.
Komunikat
Dyrekcja Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego
w Białymstoku podaje do wiadomości, że zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN
z dnia 5.10.2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku
szkolnego, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organów szkoły (RP, RR, SU)
ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku
szkolnym 2011/2012.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Zasadniczej Szkole
Zawodowej Nr 1 w roku szk. 11/12 to:
31.10.2011r. – poniedziałek przed Uroczystością Wszystkich Świętych;
16.04.2012r. – poniedziałek, II dzień Świąt Wielkanocnych obchodzonych według Kalendarza
Juliańskiego;
02.05.2012r. – środa pomiędzy 1i 3 maja;
04.05.2012r. – pisemny egzamin maturalny w technikum;
08.06.2012r. – piątek po Uroczystości Bożego Ciała;
18.06.2012r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Technikum Elektrycznym
w roku szk. 11/12 to:
31.10.2011r. – poniedziałek przed Uroczystością Wszystkich Świętych;
16.04.2012r. – poniedziałek, II dzień Świąt Wielkanocnych obchodzonych według Kalendarza
Juliańskiego;
02.05.2012r. – środa pomiędzy 1i 3 maja;
04.05.2012r. – pisemny egzamin maturalny w technikum;
08.05.2012r. – pisemny egzamin maturalny w technikum;
10.05.2012r. – pisemny egzamin maturalny w technikum;
08.06.2012r. – piątek po Uroczystości Bożego Ciała;
18.06.2012r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny;
19.06.2012r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny.
Dyrekcja ZSE
ZSE: 15-111 Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 CKP Nr 1: 15-034 Białystok, ul. Dobra 1
tel: 085- 651-21-74, fax: 085- 651-20-93
NIP: 542-00-01-486
http://www.zse.biaman.pl e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty