Wersja artykułu w formacie PDF

Transkrypt

Wersja artykułu w formacie PDF
EUR/PLN
3,8990
3,8975
USD/PLN
2,9736
2,9683
GBP/PLN
5,7272
5,7352
prognoza*
EUR/USD
1,3110
1,3122
kurs zamknięcia**
kurs otwarcia***
Poranna analiza walutowa 07.03.2007 r.
9:00
Dzień wczorajszy:
Wczoraj w pierwszej części dnia inwestorzy poznali dane ze Strefy euro dotyczące dynamiki
sprzedaży detalicznej w styczniu oraz dynamiki PKB w IV kwartale 2006 roku. Pierwsza z tych
figur była nieco gorsza od prognoz i wyniosła -1,0% natomiast dynamika PKB była zgodna z
oczekiwaniami, jednak nie pomogło to wspólnej walucie i para EUR/USD od rana poruszała się na
południe. O godzinie 14:30 okazało się, że wydajność pracy w Stanach Zjednoczonych w IV
kwartale spadła do poziomu 1,6% (prognozy 1,7%) a jednostkowy koszt pracy w tym samym
okresie była dwukrotnie wyższa od oczekiwań i wyniosła 6,6%. Figury te ukazały nadal istniejącą
presję inflacyjną zza oceanem co oddala perspektywę obniżek stóp procentowych i jednocześnie
umocniło dolara. Para EUR/USD o godzinie 15:02 przetestowała swoje dzisiejsze minimum przy
cenie 1,3088 USD za jedno euro. Opublikowane o godzinie 16:00 nieco gorsze od prognoz dane
na temat dynamiki zamówień przemysłowych w styczniu (-5,6% vs. -5,0%) spowodowały
odreagowanie na parze EUR/USD i niewielkie osłabienie się dolara wobec euro do poziomu 1,3105
o godzinie 16:32. Polska waluta rozpoczęła wczorajszy dzień na poziomach niższych zarówno
wobec euro, jak i dolara od poniedziałkowych poziomów zamknięcia z godziny 17:00. Efekt taki
był możliwy dzięki odreagowaniu indeksów na giełdach azjatyckich i otwarciu GPW w Warszawie
luką hossy na wykresie WIG – 20. W ciągu dnia polska waluta osłabiła się szczególnie wobec
dolara i para USD/PLN o godzinie 14:53 testowała swoje wczorajsze maksimum na poziomie
2,9786. Potem kurs USD/PLN w ślad za parą EUR/USD nieco odreagował i o godzinie 16:47 jeden
dolar kosztował 2,9731 PLN. Para EUR/PLN poruszała się w dniu dzisiejszym w zakresie wahań
3,8937 – 3,9038 a o godzinie 16:48 jedno euro warte było 3,8988 PLN.
Krótkoterminowa prognoza:
Rynek krajowy:
W dniu dzisiejszym wiele zależeć będzie od sytuacji na GPW w Warszawie i nastrojów w regionie.
Polscy inwestorzy poznają dzisiaj wyniki przetargu obligacji dwuletnich, jednak mogą one
pozostać bez wpływu na złotówkę. Istotne szczególnie dla pary USD/PLN będzie zachowanie się
pary USD/PLN i dopiero wyraźne przełamanie linii wsparcia na poziomie 2,9650 – 2,97 może
doprowadzić do większej aprecjacji złotówki wobec dolara. W tym momencie aktualny pozostaje
zakres wahań 2,9650 – 2,9780. Poziomy 3,8930 – 3,9030 są natomiast ograniczeniami korytarza
wahań, w którym poruszać się powinna w dniu dzisiejszym para EUR/PLN.
Rynek zagraniczny:
W pierwszej części dzisiejszego dnia inwestorzy poznają jedynie dane z niemieckiej gospodarki na
temat zamówień w przemyśle. Figura ta najprawdopodobniej pozostanie bez większego wpływu na
rynek, gdyż inwestorzy oczekiwać będą na popołudniowy raport ADP na temat zmiany ilości
zatrudnionych na amerykańskim rynku pracy w lutym. Jednak największy wpływ na parę
EUR/USD będą miały Beżowa Księga, publikowana dzisiaj o godzinie 20:00 oraz jutrzejsza decyzja
EBC w sprawie stóp procentowych i komentarz Jean`a Tricheta, prezesa Europejskiego Banku
Centralnego. Do tego czasu eurodolar poruszać się będzie w wąskim zakresie wahań 1,31 1,3130.
Kalendarium:
Poziom wsparcia i oporu dla euro
Opór
Obecnie
Wsparcie
EUR/PLN EUR/USD
3,9150
1,3145
3,9045
1,3125
3,8975
1,3122
3,8950
1,3085
3,8900
1,3075
Poziom wsparcia i oporu dla dolara
Opór
Obecnie
Wsparcie
USD/PLN EUR/USD
2,9900
1,3145
2,9780
1,3120
2,9683
1,3118
2,9650
1,3085
2,9500
1,3075
Z ważniejszych danych makroekonomicznych na rynek napłyną dzisiaj:
9:30 Szwecja, bilans budżetowy w lutym,
10:00 Norwegia, produkcja przemysłowa w styczniu,
12:00 Polska, przetarg obligacji dwuletnich,
12:00 Niemcy, zamówienia w przemyśle w styczniu (prog. 0,4%; pop. -0,2%),
14:15 USA, raport ADP – zmiana ilości zatrudnionych w lutym (prog. 100 tys; pop. 152 tys),
16:30 USA, zapasy ropy i destylatów,
19:00 USA, wystąpienie Micheala Moskow, szefa FED z Chicago,
20:00 USA, Beżowa Księga.
* prognoza tygodniowa,
** piątkowy kurs z godziny 17:00 międzybankowy
*** poniedziałkowy kurs z godziny 9:00 międzybankowy
Tomasz Szecówka
email:
[email protected]
Przedstawione, w raporcie, poglądy, oceny i wnioski sa wyrazem osobistych poglądów autorów i nie maja charakteru rekomendacji autora lub serwisu www.ambconsulting.pl do nabycia lub zbycia albo
powstrzymania sie od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w
rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr118, poz. 754, z pózn. zm.) Wyłączna odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte
lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu sa również wa
ł ścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. W
szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu.