Za kilka dni rozpoczną się w naszym województwie

Transkrypt

Za kilka dni rozpoczną się w naszym województwie
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek,
Nauczyciele, Uczniowie !
Za kilka dni rozpoczną się w naszym województwie ferie zimowe. Jest to czas relaksu, odpoczynku
i wzmożonej aktywności dzieci i młodzieży.
Apeluję do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli o przygotowanie uczniów do bezpiecznego spędzania
czasu wolnego. Należy przestrzec ich przed cyberprzemocą w trakcie korzystania z zasobów Internetu, w tym
z portali społecznościowych. Proszę również zwrócić uwagę na konsekwencje wynikające
z nieodpowiedzialnego zachowania podczas uprawiania sportów zimowych, zarówno w mieście, w górach,
jak i nad zbiornikami wodnymi.
Jednocześnie informuję, że w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, Ministerstwo Sportu
i Turystyki ogłosiło trzecią edycję akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda", rekomendowaną
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Akcja poświęcona jest bezpieczeństwu dzieci i młodzieży,
spędzających czas wolny w rejonach zamarzniętych zbiorników wodnych. Na tę okoliczność przygotowany
został pakiet informacyjno-edukacyjny dla nauczycieli i wychowawców, który powinien być wykorzystany
w zajęciach przygotowujących dzieci i młodzież do bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.
Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki pod adresem:
www.msport.gov.pl/article/zimowa-edycja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-bezpieczna-woda
Drodzy Uczniowie,
niektórzy z Was wyjadą podczas ferii, inni pozostaną w swoich miejscowościach. Gdziekolwiek będziecie spędzać ferie
pamiętajcie, aby zabawy i formy odpoczynku zapewniały Wam pełne bezpieczeństwo.
Życzę, aby ten czas upływał wszystkim miło i bezpiecznie oraz pozwolił nabrać sił do dalszej nauki i pracy.
Dolnośląski Kurator Oświaty
Beata Pawłowicz