Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia

Transkrypt

Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia
Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II
o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego
w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Sandomierza, zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r.
(stan na dzień 20 stycznia 2015 r.)
Lp.
Nazwa
komitetu wyborczego
Skrót
nazwy komitetu
Pełnomocnik
Wyborczy i Finansowy
Siedziba komitetu
Postanowienie
Komisarza Wyborczego
1
Komitet Wyborczy Wyborców
Marcelego Antoniego
Czerwińskiego
KWW
MA Czerwiński
Marceli Antoni
CZERWIŃSKI
ul. Żółkiewskiego 5/119
27-600 Sandomierz
z dnia 16 stycznia 2015 r.
o przyjęciu zawiadomienia
2
Komitet Wyborczy Wyborców
Ewa Kudła
KWW
Ewa Kudła
Janusz
KUDŁA
ul. Salve Regina 20
27-600 Sandomierz
z dnia 16 stycznia 2015 r.
o przyjęciu zawiadomienia
3
Komitet Wyborczy Wyborców
Sandomierz Razem
KWW
Sandomierz Razem
Marzena Agata
MARTYŃSKA
ul. I. Maciejowskiego 11/38,
27-600 Sandomierz
z dnia 19 stycznia 2015 r.
o przyjęciu zawiadomienia
4
Komitet Wyborczy Wyborców
Tomasza Zielińskiego
KWW
Tomasza Zielińskiego
Marcin
GABREK
ul. Orzeszkowej 14,
27-600 Sandomierz
z dnia 19 stycznia 2015 r.
o przyjęciu zawiadomienia
5
Komitet Wyborczy Wyborców
Przyjazny Sandomierz
KWW
Przyjazny Sandomierz
Bolesław
NIEMCZYN
ul. Gen. Żółkiewskiego „Lina”
9/106, 27-600 Sandomierz
z dnia 19 stycznia 2015 r.
o przyjęciu zawiadomienia
6
Komitet Wyborczy Wyborców
Grzegorza Strugały
KWW
Grzegorza Strugały
Andrzej Eugeniusz
SAŁEK
ul. Gen. Żółkiewskiego „Lina”
9/207, 27-600 Sandomierz
z dnia 19 stycznia 2015 r.
o przyjęciu zawiadomienia
7
Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy
Demokratycznej
Komitet Wyborczy
SLD
Pełnomocnik wyborczy
Wiesława SABAT
ul. Złota 9 lok. 4,
00-019 Warszawa
z dnia 20 stycznia 2015 r.
o przyjęciu zawiadomienia
Pełnomocnik finansowy
Edyta Maria PARANDYK