Aeroklub Lubelski w Radawcu Zaproszenie OGÓLNOPOLSKIE

Transkrypt

Aeroklub Lubelski w Radawcu Zaproszenie OGÓLNOPOLSKIE
Aeroklub Lubelski w Radawcu
Zaproszenie
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY MODELI SZYBOWCÓW RC KLASY F3J
ZALICZANE DO PUCHARU POLSKI
DNIA 25.04.2009 – Sobota
•
•
•
•
•
•
•
•
•
termin: 25.04.2009
miejsce zawodów – lotnisko Radawiec, połoŜenie geograficzne 51 13’18.49”N 022 23’40.40” E
mapki dojazdu: www.aeroklub.lublin.pl (menu - kontakt), www.radawiecrc.pl (menu - dojazd)
rejestracja elektroniczna do 19.04.2009
opłata startowa: seniorzy – 35 zł, junior– 20 zł, junior młodszy - bezpłatnie;
zgłoszenia do zawodów z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, aktualny numer Licencji,
przynaleŜności klubowej i minimum 2 numerów kwarców prosimy kierować na
adres:[email protected] Wojciech Frąk tel. kontaktowy: 0-506-046-492
zakwaterowanie we własnym zakresie
bezpłatny posiłek i napoje dla uczestników
dla 3 pierwszych zawodników nagrody sportowe i rzeczowe
zawody są dofinansowane ze środków Starostwa Lubelskiego
PROGRAM ZAWODÓW
9.00- 9.45
REJESTRACJA ZAWODNIKÓW
9.45-10.00
OTWARCIE ZAWODÓW
10.00-11.00
I KOLEJKA LOTÓW ELIMINACYJNYCH
11.00-12.00
II KOLEJKA LOTÓW ELIMINACYJNYCH
12.00-13.00
III KOLEJKA LOTÓW ELIMINACYJNYCH
13.00-14.00
IV KOLEJKA LOTÓW ELIMINACYJNYCH
14.00-15.00
V KOLEJKA LOTÓW ELIMINACYJNYCH
15.00-15.15
PRZERWA
15.15-16.00
LOTY FINAŁOWE
16.00OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE PUCHARÓW. ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW
Regulamin zawodów:
1. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem FAI dla klasy F3J
2. Do udziału w zawodach uprawnia waŜna Licencja Sportowa Modelarza Lotniczego
3. Sędzia Główny zawodów moŜe zmniejszyć ilość kolejek lub przełoŜyć kolejkę ze względu na
niekorzystne warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe uniemoŜliwiające sprawne
przeprowadzenie zawodów.
4. Zawodnicy mogą składać protesty na piśmie na ręce Sędziego Głównego zawodów wraz z wadium
w wysokości 100 zł. Wadium zostaje zwrócone, jeśli protest zostanie uznany za słuszny, w
przeciwnym wypadku kwota ta zostanie wpłacona na konto organizatora.
5. Do kierowania modeli dopuszczamy aparatury pracujące w zakresie częstotliwości dozwolonych
do stosowania na terytorium RP.
Serdecznie Zapraszamy