patentu na wynalazek wzoru użytkowego wzoru przemysłowego 1 2

Komentarze

Transkrypt

patentu na wynalazek wzoru użytkowego wzoru przemysłowego 1 2
Lista ocenionych projektów - projekty spełniające kryteria i wymaganą liczbę punktów
Lp.
Numer Wniosku
Nazwa Wnioskodawcy
Koszt całkowity
projektu
[zł]
Tytuł projektu
Wnioskowana kwota
dofinansowania
[zł]
Rekomendowana
kwota
dofinansowania
[zł}
Kryteria rozstrzygające:
II stopnia:
I stopnia:
Udział wydatków na
Projekt dotyczy uzyskania ochrony lub
Końcowa
działalność B+R w
realizacji praw dot.:[3]
liczba
działalności
przyznanych
gospodarczej
punktów
Wnioskodawcy w
patentu na
wzoru
wzoru
wynalazek użytkowego przemysłowego ciągu ostatnich,
zamkniętych 3 lat
obrachunkowych [4]
Projekty wybrane do dofinansowania
I. Projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim
1
2
RAZEM
0,00
0,00
0,00
470 380,00
216 100,00
216 100,00
5
1
0
0
19,43
467 920,00
215 100,00
215 100,00
5
1
0
0
19,43
94 226,00
42 500,00
42 500,00
5
1
0
0
0,00
1 032 526,00
1 032 526,00
473 700,00
473 700,00
473 700,00
473 700,00
II. Projekty zlokalizowane w województwie innym niż mazowieckie
1
POIR.02.03.04-24-0015/16
2
POIR.02.03.04-24-0016/16
3
POIR.02.03.04-20-0005/16
Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w
ERGO PLUS POLSKA Sp. z
trybie PCT dla krajowego zgłoszenia wynalazku nr
o.o.
P.414055
Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w
ERGO PLUS POLSKA Sp. z
trybie PCT dla krajowego zgłoszenia wynalazku nr
o.o.
P.415221
KAEL KRZYSZTOF
ŁAPIŃSKI
Uzyskanie ochrony patentowej na dwupaliwowy układ
do zasilania silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa
RAZEM
RAZEM (I+II)