Zestawienie zajęć pozalekcyjnych zrealizowanych we wszystkich

Transkrypt

Zestawienie zajęć pozalekcyjnych zrealizowanych we wszystkich
Zestawienie danych dotyczących zajęć pozalekcyjnych zrealizowanych
we wszystkich szkołach miasta Koszalina w 2012 roku
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
I Koła przedmiotowe
1 geograficzne
2 chemiczne
3 historyczne
4 biologiczne
5 fizyczne
6 matematyczne
7 przyrodnicze
8 j. angielskiego
9 ekologiczne
10 j. niemieckiego
11 j. polskiego
II
Koła różne
12 klub ciekawskich
13 turystyczne
14 klub mł.matemat.
15 przedsiębiorczości
16 ekonomiczne
17 komputerowe
18 szachowe
19 radiotechniczne
20 LOP
21 PCK
22 modelarskie
23 dekoratorskie
24 dziennikarskie
III Zespoły artystyczne
25 recytatorskie
26 taneczne
27 miłosników książki
28 plastyczne
29 chór
30 teatralne
31 wokalne
IV Sportowe
32 SKS
33 p. siatkowa
34 p. koszykowa
35 p. nożna
36 p. ręczna
V
Inne
37 wyrównawczy
38 socjoterapii
39 Klub Mldego Europ.
40 szachy
razem
Łączna liczba
Śr. liczba
godzin
uczniów
zrealizowanyc uczestniczący
h od stycznia ch w jednej
do grudnia
jednostce
2012 roku
zajęciowej
3
7 892
356
314
648
401
406
2 500
287
732
225
640
1 383
1 555
134
200
178
103
64
412
36
116
51
68
17
36
140
1 997
16
84
190
511
180
562
454
4 637
1 824
819
1 125
243
626
2 272
1 874
205
54
139
18 353
4
2 671
176
161
299
177
160
577
135
270
93
187
436
1 103
63
158
70
75
35
277
14
51
37
134
20
29
140
1 163
35
125
120
220
126
263
274
1 295
404
256
218
197
220
391
183
88
53
67
6 623
zał. nr 4
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Finansowani
UM - łączna Liczba godzin
e z innych
Społecznie
sfinanowanych
w
liczba
źródeł poza
realizowane
ramach
godzin
środkami z
programu
zajęcia
art. 42 KN
sfinansowa - Przygotowanie rubr. nr 5 i
łączna liczba
nych z tego do egzaminów nr 6 łączna
godzin
zewnętrznych
żródła
liczba
godzin
5
6
7
8
9
5 200
1 280
409
1 004
14 398
203
70
0
83
749
175
56
0
83
472
389
61
0
198
1 556
261
58
42
40
588
308
46
0
52
453
1 705
423
210
162
2 559
153
10
97
27
457
464
142
0
126
2 820
217
0
0
8
294
456
94
0
90
1 404
869
320
60
135
3 046
923
40
157
435
7 540
36
0
30
68
949
117
0
0
83
329
45
0
127
6
178
47
20
0
36
280
44
20
0
0
3 154
281
0
0
131
1 963
36
0
0
0
0
116
0
0
0
30
15
0
0
36
77
56
0
0
12
190
0
0
0
17
55
18
0
0
18
88
112
0
0
28
247
1 354
0
180
463
3 448
16
0
0
0
92
46
0
0
38
259
0
0
0
190
783
391
0
60
60
977
176
0
0
4
197
403
0
60
99
501
322
0
60
72
639
3 850
0
390
563
11 012
1 263
0
390
171
3 116
631
0
0
188
1 205
1 139
0
0
51
960
266
0
0
78
871
551
0
0
75
4 860
1 312
0
731
229
12 507
1 177
0
551
146
10 888
12
0
180
13
1 302
20
0
0
34
126
103
0
0
36
191
12 638,50
1 319,50
1 867
2 694
48 905