XXXV Liceum Ogólnokształcące Specjalne

Komentarze

Transkrypt

XXXV Liceum Ogólnokształcące Specjalne
Szkolny Zestaw Programów Nauczania w roku szkolnym 2015/2016
Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pod
nazwą „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”
Lp.
Przedmiot
Poziom
Tytuł programu
Autor
Przeszłość to dziś.
Program nauczania
języka polskiego w
liceum
ogólnokształcącym
Program nauczania
języka angielskiego.
P. Czapliński, A.
Karolczuk, A.
Kowalczykowi, K.
Mrowcewicz
Stentor
Maria Kłos, Anna
Sikorzyńska
Barbara Czarnecka
Cicha
Piotr Grabowski
Pearson Central
Europe
SOSWCA/
LO/2
Nowa Era
SOSWCA/
LO/3
Adela Prochyra
Operon
SOSWCA/
LO/4
Marek Jekel
Nowa Era
SOSWCA/
LO/5
Arkadiusz Janicki
Nowa Era
SOSWCA/
LO/6
Piotr Krzyszczyk
Operon
SOSWCA/
LO/7
Waldemar
Lewiński
Grażyna Skirmut
Jan Prokop
Operon
SOSWCA/
LO/10
Marek Kaczmarzyk
Nowa Era
Maria Barbara
Szczepaniak
Operon
SOSWCA/
LO/11
SOSWCA/
LO/12
1
j. polski
podstawowy
2
j. angielski
podstawowy
i
rozszerzony
3
matematyka
podstawowy
4
wiedza
o kulturze
podstawowy
5
historia
podstawowy
6
wiedza o
społeczeństwie
podstawowy
7
podstawy
przedsiębiorczości
podstawowy
8
biologia
podstawowy
9
chemia
podstawowy
Program nauczania
matematyki dla szkół
ponadgimnazjalnych
kończących się
maturą. Kształcenia
ogólne w zakresie
podstawowym.
Ciekawi świata.
Wiedza o kulturze.
Program nauczania
dla szkół
ponadgimnazjalnych
Poznać przeszłość.
Wiek XX. Zakres
podstawowy.
Program nauczania
historii dla szkół
ponadgimnazjalnych
W centrum uwagi.
Program nauczania
przedmiotu wiedza o
społeczeństwie w
szkole
ponadgimnazjalnej
Ciekawi świata.
Podstawy
przedsiębiorczości.
Program nauczania
dla szkół
ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy.
Program nauczania
biologii dla liceum
ogólnokształcącego
(w zakresach
podstawowym i
rozszerzonym)
Biologia na czasie.
Zakres podstawowy.
Ciekawi świata.
Program nauczania
chemii dla szkół
ponadgimnazjalnych.
Wydawnictwo
Numer
w
szkolnym
zestawie
SOSWCA/
LO/1
1
Zakres podstawowy
10
fizyka
podstawowy
Fizyka. Program
nauczania do
podręcznika „Fizyka
to nie katastrofa.
Podręcznik fizyki.
Szkoła
ponadgimnazjalna.
Zakres podstawowy”
Wojciech
Kwitowski
Zamkor
SOSWCA/
LO/13
11
informatyka
podstawowy
i
rozszerzony
Ewa Garbiel
Grażyna Hardt –
Olejniczak
Ewa Kołczyk
Helena Krupicka
Maciej M. Sysło
Instytut
Informatyki
Uniwersytetu
Wrocławskiego
SOSWCA/
LO/14
12
edukacja dla
bezpieczeństwa
podstawowy
Bogusława
Breitkopf
WSiP
SOSWCA/
LO/15
13
wychowanie
fizyczne
podstawowy
Urszula Kierczak
Impuls
SOSWCA/
LO/16
14
fizyka
podstawowy
Barbara
Sagnowska
Małgorzata
Godlewska
Marek Godlewski
Zamkor
SOSWCA/L
O/17
15
przyroda
podstawowy
Ewa Jakubowska
Marek
Kaczmarzyk
Janusz Mrzigod
Ewa Maria Tuz
Nowa Era
SOSWCA/L
O/18
16
język francuski
podstawowy
Iwona Janowska
Józefa Kwolek
LektorKlett
SOSWCA/L
O/19
17
Geografia
podstawowy
i
rozszerzony
Informatyka.
Kształcenie w
zakresie
rozszerzonym.
Program nauczania
dla liceum
ogólnokształcącego
Edukacja dla
bezpieczeństwa.
Program nauczania
Koncepcja edukacji
fizycznej ZdrowieSport-Rekreacja.
Szkoły
ponadgimnazjalne.
Program nauczania
„Fizyka i astronomia
dla każdego.
Program kształcenia
w zakresie
podstawowym dla
liceum
ogólnokształcącego,
liceum
profilowanego i
technikum”
Przyroda. Program
nauczania
przedmiotu
uzupełniającego dla
szkół
ponadgimnazjalnych
Program nauczania
języka francuskiego
dla klas I – III
liceum
ogólnokształcącego,
liceum
profilowanego i
technikum
Geografia. Program
nauczania dla liceum
i technikum
Wychowanie do
życia w rodzinie
Polskie
Przedsiębiorstwo
Wydawnictw
Kartograficznych
Rubikon
SOSWCA/L
O/20
18
Hanna Staniów
Piotr Staniów
Ewa Wójcik
Jan Wójcik
Teresa Król
Wędrując ku
dorosłości. Program
nauczania dla klas I
– III szkoły
ponadgimnazjalnej
SOSWCA/L
O/21
2