Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego im. Fr. Żwirki i St

Transkrypt

Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego im. Fr. Żwirki i St
..........................................................................
Imię i nazwisko
.. ....................................................................
Miejscowość – data
...........................................................................
imiona rodziców
...........................................................................
ul i nr mieszkania
..........................................................................
kod pocztowy – miejscowość
..........................................................................
Telefon kontaktowy
PESEL
Dyrektor
Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego
im. Fr. Żwirki i St. Wigury
w DĘBLINIE
PODANIE
Zwracam się z prośbą do Pana Dyrektora o przyjęcie mnie do klasy pierwszej
Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w roku szkolnym 201…. / 201….
Prośbę swoją motywuję:
................................................................................................................................ ........................................................................
....................................................................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................................................................................................................... ....................
.............................................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................................
.........................................................................
Czytelny podpis

Podobne dokumenty