Inwestować w Europie budując koalicję inteligentnych miast i

Komentarze

Transkrypt

Inwestować w Europie budując koalicję inteligentnych miast i
Inwestować w Europie budując
koalicję inteligentnych miast i
regionów
2017-02-10 09:23:10
2
7 lutego 2017 roku Komisja Europejska i Komitet Regionów zorganizowały wspólnie konferencje na temat
inwestycji w Europie i budowania koalicji inteligentnych miast i regionów.
7 lutego 2017 roku Komisja Europejska i Komitet Regionów zorganizowały wspólnie konferencje na temat
inwestycji w Europie i budowania koalicji inteligentnych miast i regionów. Taka koalicja zwiększyłaby możliwości
inwestycyjne w Europie, a także miałaby pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Etienne Schneider,
wicepremier i minister gospodarki Luksemburga, Arantza Tapa, minister rozwoju gospodarczego i infrastruktury
w rządzie Kraju Basków, Xavier Bertrand, prezydent Haute-de-France, Ahmed Aboutaleb, mer Rotterdamu;
Jozias Johannes van Aartsen, mer Hagii oraz Emil Boc, mer Cluj-Napoca podzielili się swoim doświadczeniem
mobilizacji sektora publicznego, środowisk biznesowych, społeczeństwa cywilnego i środowisk akademickich do
zmiany ich jurysdykcji w inteligentną gospodarkę i społeczeństwo.
Obecnie mamy luźną koalicję 350 miast i regionów, które współpracują ze sobą, zupełnie dobrowolnie, bo się to
po prostu opłaca. Wyzwaniem dla tych miast w ciągu najbliższych 10 lat będzie przekonanie obywateli dlaczego
jest tak ważne, aby niektóre decyzje były podejmowane np. zmiana źródła energii na odnawialną, co wiąże się z
większą fragmentacją dostawców. W dyskusjach na konferencji było jasne, że miasta potrzebują jasnego
przewodnictwa, muszą wiedzieć co jest dla nich zagrożeniem i ryzkiem, a co szansą.
■
Strategiczny Plan Energii Technologii Energetycznej (SET)
W 2015 roku strategia Unii Europejskiej zidentyfikowała badania, innowacje i konkurencje jako jedne z pięciu
kluczowych czynników, które pomogą osiągnąć ambitne cele na 2012 i 2030. W takich dziedzinach jak badania i
innowacje dla technologii niskoemisyjnej, gdzie publiczne inwestycje są małe w stosunku do prywatnych ( 15 %
do 85%) i gdzie inwestycje Funduszu Europejskiego reprezentują około 20 % jest niezwykle ważne, aby
koordynować narodowe, europejskie i publiczne i prywatne finansowanie, aby zmaksymalizować wpływ tych
inwestycji. To jest właśnie rola Planu SET ( Strategicznego Planu Energii Technologii Energetycznej), który przez
ostanie 10 lat był ramą dla dialogu z krajami Planu SET, instytutami badawczymi i przemysłem, aby zapewnić
koordynacje działań w kierunku wspólnie ustalonych celów.
■
Smart Cities and Communities
Smart Cities and Communities są finansowane przez program H2020. Wiele programów w około 60 miastach
zostało sfinansowanych w ramach projektów Smart –City Lighthouse (około 250 milionów Euro).Te projekty są
skoncentrowane na rozwiązaniach mających potencjał powielenia i rozwijania innowacyjnych modeli
biznesowych. Ponadto Europejskie Innowacyjne Partnerstwo Inteligentnych Miast i Wspólnot (EIP-SCC)
skupia około 6.000 interesantów z miast, przemysłu, biznesu i sektora finansowego, aby ułatwić i aktywnie
rozwijać projekty w takich dziedzinach jak Energia, Transport, Informacja i Technologie Telekomunikacyjne (ICT).
Więcej Informacji:
Komitet Regionów
Agenda Smart Cities Seminar
Opracowanie: Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza
3