Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja

Komentarze

Transkrypt

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem Część I
Spis treści
Dr Krystyna Serafin Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
I Wypalenie zawodowe jako istotny problem we współczesnej organizacji 5
Wprowadzenie 5
1.1 Istota wypalenia zawodowego 5
1.2 Przyczyny wypalenia zawodowego 10
1.3 Przebieg wypalania się - etapy rozwoju procesu 15
1.4 Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym 18
1.5 Zapobieganie i skutki wypalenia zawodowego 20
Podsumowanie 24
Bibliografia 24
Dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska Uniwersytet Szczeciński
II Innowacje – moda czy konieczność? 26
Wprowadzenie 26
2.1 Interpretacja pojęcia innowacja 26
2.2 Motywy podejmowania działalności innowacyjnej 30
2.3 Opracowanie i upowszechnianie innowacji - przejaw mody, czy też potrzeba i
konieczność? 34
Podsumowanie 38
Innovation – fashion or necessity? 44
Bibliografia 45
Dr Ireneusz Miciuła Uniwersytet Szczeciński
III Metodyka zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach
stoczniowych 46
Streszczenie 46
Wprowadzenie 46
3.1 Istota powstania ryzyka walutowego w przedsiębiorstwach stoczniowych w Polsce
48
3.2 Metodyka zarządzania ryzykiem walutowym w polskich firmach stoczniowych 50
Zarządzanie przedsiębiorstwem Część I
3.3 Przykłady wykorzystania strategii opcyjnych przy zarządzaniu ryzykiem walutowym
55
3.3.1 Zajęcie długiej pozycji w klasycznej opcji put 57
3.3.2 Zajęcie krótkiej pozycji w standardowej opcji cal l 59
3.3.3 Opcje barierowe 60
3.3.4 Klasyczny korytarz zero kosztowy 62
Podsumowanie 65
Methodology of currency risk management in Polish enterprises shipyard 66
Bibliografia 67
Mgr Jacek Woźniak Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w
Warszawie
IV Źródła zjawiska kosztów „ukrytej fabryki” z perspektywy stanowisk
wykonawczych– podstawy modelu 68
Wprowadzenie 68
4.1 Definiowanie zjawiska kosztów „ukrytej fabryki” 69
4.2 Uwarunkowania wewnątrz organizacyjne zjawiska 74
Podsumowanie 88
Podsumowanie 91
Sources of phenomenon of "hidden factory" costs in perspective of work stations
– basics of model 92
Bibliografia 92
Mgr Tomasz Szemraj Uniwersytet Łódzki
V Wypłata dywidendy jako zagrożenie dla zarządzania kapitałem obrotowym
przedsiębiorstwa w dobie kryzysu gospodarczego 94
Wprowadzenie 94
5.1 Dywidenda a maksymalizacja bogactwa właścicieli 95
5.2 Rodzaje stosowanych polityk dywidend 99
5.3 Wpływ wypłat z zysku na dostęp do kapitału spółek akcyjnych 104
5.4 Wypłata kapitału jako zagrożenie dla zarządzania kapitałem obrotowy w świetle
badań empirycznych 106
Zarządzanie przedsiębiorstwem Część I
5.5 Wypłata kapitału jako zagrożenie dla zarządzania kapitałem obrotowy w świetle
badań empirycznych 108
Podsumowanie 118
Dividend payout as a threat for net working capital management of the companies during
economic slowdown 119
Bibliografia 120
Mgr Tomasz Buchwald Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
VI Potrzeby przedsiębiorstw rynku odzieżowego względem rozwiązań IT 122
Wprowadzenie 122
6. 1 Krótka charakterystyka branży odzieżowej 122
6.2 Trendy rynku odzieżowego 123
6.3 Wybrane potrzeby branży względem rozwiązań IT 125
Podsumowanie 127
Mgr Adam Dymitrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
VII Rola innowacji w działalności rynkowej przedsiębiorstw 128
Streszczenie 128
Wprowadzenie 128
7.1 Pojęcie innowacji 129
7.2 Efekty wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwa 133
7.3 Wpływ innowacji na działalność przedsiębiorstw 136
Podsumowanie 137
Role of innovation in company's market activity 138
Bibliografia 138
Wykaz Tabel ……………………………………………………………………….141
Wykaz Rysunków ………………………………………………………………….141