Handlowcy muszą pilnować swoich portfeli

Komentarze

Transkrypt

Handlowcy muszą pilnować swoich portfeli
Windykacja.pl - Handlowcy muszą pilnować swoich portfeli
Handlowcy muszą pilnować swoich portfeli
Ostatnia zmiana: 2014-12-23 17:28:55
Branża handlowa ma do odzyskania od swoich kontrahentów 1,2 miliarda złotych. Dla porównania
przedsiębiorstwa handlowe wpisane do Krajowego Rejestru Długów jako dłużnicy są winni swoim
kontrahentom kwotę o połowę mniejszą, bo zaledwie 900 milionów złotych.
Jak wynika z Portfela należności polskich przedsiębiorstw , cokwartalnego badania przygotowanego przez
KRD, handlowcy liczą na odrobienie strat w IV kwartale, z uwagi na zbliżające się święta i większe obroty w
handlu detalicznym.
Czas przedświąteczny to prawdziwe żniwa dla handlu. Konsumpcja w grudniu jest bardziej intensywna. Z
badań przygotowanych przez Deloitte wynika, że w tym roku polska rodzina chce wydać z okazji świąt
średnio 1160 zł. To dodatkowe pieniądze, które w większości, trafią właśnie do tej branży.
Zwiększenie obrotów w grudniu to duże zyski dla branży handlowej, na które ona bardzo czeka mówi
Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Handel w III
kwartale 2014 roku o wiele bardziej krytycznie podchodził do oceny własnej sytuacji finansowej niż pozostałe
ankietowane przedsiębiorstwa. Firm, które odczuły pogorszenie swoich finansów niż tych, które odczuły ich
poprawę, było wśród firm z branży handlowej o 5 punktów procentowych mniej w pozostałych. Jednak jeśli
patrzeć w przyszłość, to właśnie handlowcy wykazują najwyższy poziom optymizmu. Tych, którzy wierzą w
poprawę sytuacji finansowej w IV kwartale było aż 42,1 proc., a tych, którzy przewidują jej pogorszenie
jedynie 10,8 proc. Bez wątpienia duży wpływ na taką oceną mają zbliżające się święta dodaje.
Lepsza koniunktura w handlu, a co za tym idzie większe obroty i zyski w grudniu, poprawią jednak sytuację
nie na długo. Jak pokazują statystyki Krajowego Rejestru Długów branża ma olbrzymie wierzytelności. Jej
dłużnicy zalegają z płatnością na ponad 1,2 mld złotych, co z pewnością odbija się na niższej ocenie sytuacji
finansowej.
Jak wynika z Portfela należności polskich przedsiębiorstw badania przygotowanego wspólnie przez
Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, dla ponad połowy firm z
branży handlowej zaległe należności od kontrahentów stanowią barierę dla prowadzonej działalności.
Większość przedsiębiorców wskazuje, że na skutek zaległych zobowiązań sama nie może regulować
własnych. Dlatego tak ważne jest, by współpracować z firmami, dla których rzetelność płatnicza jest jedną z
kluczowych wartości w prowadzeniu biznesu.
Handel jest bardzo mocno narażony na powstanie zatorów płatniczych. Wielu hurtowników oferuje swoje
towary sklepom z odroczonym terminem płatności. A to, może skutkować powstaniem zaległości
finansowych, jeśli nasz kontrahent okaże się nieuczciwy. Jak pokazują dane Krajowego Rejestru Długów,
niespłacone wierzytelności wobec branży handlowej są duże. Być może, jeśli firmy dokładniej prześwietlałyby
swoich kontrahentów przed rozpoczęciem współpracy, ta skala nie byłaby aż tak duża. Na szczęście,
rzetelność finansowa i jej weryfikowanie zyskuje na znaczeniu. Przedsiębiorcy coraz częściej przed
rozpoczęciem współpracy sprawdzają, czy firma posiada Certyfikat Rzetelności, który poświadcza, że nie
figuruje jako dłużnik w Krajowym Rejestrze Długów mówi Waldemar Sokołowski, prezes Rzetelnej Firmy.
http://www.windykacja.pl/wiadomosci,handlowcy-musza-pilnowac-swoich-portfeli.html
1/2
2017-03-09 03:05:31
Windykacja.pl - Handlowcy muszą pilnować swoich portfeli
Według Krajowego Rejestru Długów, obecne zadłużenie branży handlowej wynosi 900 mln złotych, w
porównaniu z lutym 2013 roku wzrosło o 10 procent.
Zmiana w poziomie zadłużenia nie tylko wynika z tego, że sytuacja handlu się pogarsza. Wpływ na to ma
także wzrost świadomości wierzycieli, którzy poszukują nowych metod na odzyskiwanie pieniędzy. Ustawa o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która od półtorej roku umożliwia obciążenie dłużnika kosztami
windykacji sprawiła, że wielu wierzycieli wpisuje takie długi do Krajowego Rejestru Długów i zleca ich
odzyskanie firmom windykacyjnym mówi Radosław Koński, dyrektor Departamentu Windykacji w firmie
Kaczmarski Inkasso.
Średnie zadłużenie dłużnika branży handlowej wynosi 23 747,71 złotych. Najwięcej dłużników pochodzi z
województwa mazowieckiego (16,84 proc.) oraz śląskiego (13,96 proc.), ale to na Dolnym Śląsku średnie
zadłużenie jest najwyższe i wynosi aż 31 549,29 zł. Najmniejsza zaległości mają firmy z województwa
łódzkiego 20 395,99 zł i lubelskiego 20 674,51 zł. Nie powinno to jednak nic sugerować, bo na nieuczciwego
kontrahenta można trafić wszędzie.
http://www.windykacja.pl/wiadomosci,handlowcy-musza-pilnowac-swoich-portfeli.html
2/2
2017-03-09 03:05:31