Więcej o zajęciach: Podejście do każdego ucznia jest indywidualne

Transkrypt

Więcej o zajęciach: Podejście do każdego ucznia jest indywidualne
Więcej o zajęciach:
Podejście do każdego ucznia jest indywidualne, pozwala na ustalenie
odpowiedniego programu nauczania, zgodnie z życzeniem ucznia. Program
dydaktyczny obejmuje podstawy kształcenia słuchu, rytmiki oraz melodyki,
technikę gry akordowej, naukę gry palcami oraz z użyciem kostki gitarowej,
techniki gry solowej (hammer-on, pull-off, bending, vibrato, legato, sweep picking,
tapping, palm muting, flażolety), naukę harmonii, improwizacji oraz aranżacji.
Rozpiętość inspiracji muzycznych prowadzącego jest ogromna więc materiał
dydaktyczny może obejmować muzykę klasyczną, blues, rock, metal, jazz, funk,
pop, fingerstyle, muzykę etniczną. Mile widziane są propozycje utworów
przynoszone przez uczniów, na bazie których poruszane byłyby wymienione wyżej
zagadnienia muzyczne.
Więcej o prowadzącym:
Jacek Kawa – absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale
Konserwacji
oraz
multiinstrumentalista,
Restauracji
aranżer,
Dzieł
nauczyciel
Sztuki,
z
muzyk,
wieloletnim
kompozytor,
doświadczeniem
dydaktycznym. Od wielu lat łączy ze sobą pasje plastyczne oraz muzyczne, ćwicząc
grę na klawiszach, gitarze, a w ostatnich latach również na perkusji.
Jest laureatem jednego z najbardziej prestiżowych ogólnopolskich konkursów
muzycznych dla wszystkich instrumentalistów - „Solo Życia” organizowanego
przez Mieczysława Jureckiego, na którym zajął 2 miejsce.