pobierz załącznik_nr_8_ewidencja_zieleni>>

Transkrypt

pobierz załącznik_nr_8_ewidencja_zieleni>>
Załącznik nr 8
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
EWIDENCJA ZIELENI W ŚWIECIU
I Część zadania
STARE MIASTO – ŚRÓDMIEŚCIE
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Teren – obszar
powierzchnia ( m2)
ul. G. Zapolskiej - skwer
5750
ul. G. Zapolskiej - ul. Sienkiewicza
324
ul. G. Zapolskiej - zieleń wzdłuż ulicy
1800
ul. G. Zapolskiej - ul. Kraszewskiego - skwer
50
ul. Sienkiewicza - parking - teren przyległy
8384
ul. Sienkiewicza - pobocza ulicy naprzeciw parkingu
120
ul. Sienkiewicza - skarpa przy cmentarzu
1878
ul. Sienkiewicza - skarpa po przeciwnej stronie cmentarza
1638
ul. Sienkiewicza - teren przed cmentarzem - przy stadionie
931
ul. Sienkiewicza - róże przed stadionem
621
ul. Sienkiewicza - pobocze jezdni - od stadionu do szkoły nr 1 - lewa i
prawa strona
630
ul. Sienkiewicza - teren zieleni przy Amfiteatrze/przed blokiem
840
Jednostki Wojskowej /
pas zieleni przy Amfiteatrze od strony ulicy
128
ul. Sienkiewicza - teren za garażami b. Jednostki Wojskowej
2250
ul. Sienkiewicza – ścieżka rowerowa do Deczna
24000
ul. Gałczyńskiego – ul. Prusa – skarpa
150
ul. Gałczyńskiego – teren zieleni przed blokiem 3 b
800
ul. Gałczyńskiego 3 b i 3 c – teren między blokami
575
ul. Gałczyńskiego – Żwirki i Wigury – zieleń przed domkiem
50
ul. Gałczyńskiego – pas zieleni przy płocie od ul. Gałczyńskiego do
ślepej uliczki przy Octowni
48
ul. Gałczyńskiego 5 – ul. Żwirki i Wigury
110
ul. Wojska Polskiego – ul. Prusa – Park – PKS- skwer
1914
ul. Wojska Polskiego – teren zieleni od Parku do Restauracji „ Stylowa„
1047
1016
ul. Wojska Polskiego – teren zieleni od Restauracji Stylowa do Octowni
przejście przy Restauracji „Stylowa”
400
ul. Wojska Polskiego – od Dworca PKS ,PKP do ul. Żwirki i Wigury
1262
ul. Cukrowników ( dawniej Słodka) – pobocza od ul. W. Polskiego
134
Ul. Cukrowników ( pobocza ulic na terenie po byłej Cukrowni
5425
ul. Żwirki i Wigury ślepa uliczka przy Octowni
816
ul. Żwirki i Wigury – teren zieleni przed sklepem – naprzeciw placu
zabaw
ul. Wojska Polskiego – krzewy naprzeciw Dworca
ul. Wojska Polskiego od ul. Prusa do ul. Mickiewicza-pobocza – lewa i
prawa strona ulicy
ul. Parkowa + teren zieleni przed Zakładem Mięsnym
Park między ulicą Parkową a Polną
ul. Parkowa – ścieżka do szkoły nr 3 wzdłuż płotu ZWiK
ul. Wojska Polskiego – ul. Krasickiego- skalniak
ul. Wojska Polskiego – teren zieleni przed restauracją Wda
ul. Wojska Polskiego – ul. Gimnazjalna – skalniak
400
21
841
2028
16392
1580
26
276
277
1
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75
76
77
78
79
80
81
82
83
ul. Wojska Polskiego – ul. Mickiewicza – skwer –róże-cisy
ul. Wojska Polskiego –od ul. Mickiewicza – ul.Mestwina – pas zieleni
ul. Wojska Polskiego – zieleń przed Zakładem Kamieniarskim
ul. Wojska Polskiego – od ul. Mestwina do Szpitala –pas zieleni
ul. Wojska Polskiego – naprzeciw szpitala –60 m od tablicy
ul. Wojska Polskiego – rabat kwiatowy naprzeciw Policji
ul. Wojska Polskiego – ul. Kopernika- iglaki przy schodach
ul. Wojska Polskiego – skarpa przy Urzędzie
ul. Wojska Polskiego – pętla za szpitalem
Stary szpital
ul. Ogrodowa – park
ul. Południowa przy byłej Zgodzie
ul. Polna
ul. Mickiewicza - ul. Sądowa – skwer przed mostem
ul. Mickiewicza - skarpa + Teren przy Mickiewicza nr 5
ul. Mickiewicza – szkoła nr 7 – róże
ul. Mostowa – lewa i prawa strona
Ul. Mostowa – wał do zamku
ul. Parowa
ul. Sądowa – park przy szpitalu
ul. Sądowa – pas zieleni przy ulicy
Mały Rynek w tym wieże kwiatowe , rabaty kwiatowe
ul. Duży Rynek - młode drzewka, wieże kwiatowe
ul. Nadbrzeżna
Ścieżka spacerowa – Diabelce – od Woj. Szpitala do schodów
lewa i prawa strona
ścieżka spacerowa – Diabelce od schodów do Nowego Szpitala przy ul.
Wojska Polskiego + II taras widokowy
494
114
56
12562
270
220
267
500
800
3604
6634
30
5000
150
2965
303
441
1600
360
555
400
1324
100
2113
ul. Farna - lewa i prawa strona ulicy do ulicy Chełmińskiej
ul. Farna - parking przy Farze
ul. Zamkowa – lewa i prawa strona ulicy
ul. Zamkowa – pobocza od ul. Zamkowej do mostu
DOM KULTURY – PLANTY
w tym struchawa, fontanna, gazony kwiatowe
Park 1000 – LECIA
II część parku
ul. Kraszewskiego – rondo
ul. B. Prusa – Reymonta –zieleń przy schodach
ul. Wodna – zieleń przy ulicy + skarpa wzdłuż ulicy
ul. Wodna - przejście na ul. Polną + tereny przyległe
ul. Chmielniki – teren przy byłej JW. – pobocza
ul. Chmielniki – Park
ul. Grzymisława – ul. Mickiewicza – skrzyżowanie
Aleja Jana Pawła II – pas od ul. Prusa do Sienkiewicza
ul. Laskowicka - boisko
ul. Laskowicka - skarpa przy boisku
Ul. Laskowicka od PBDiM do skrzyżowania do Ronda wraz z rondem
Ul. Laskowicka – dz. nr 727/65
Ul. Laskowicka – ścieżka rowerowa dł. 1237 mb
ul. Jesionowa - pobocza do granicy miasta
ul. Owocowa – pobocza
Ul. Miodowa
Ul. Bema
1225
2180
1400
400
16237
8289
1942
10000 + 6500
5250
16
200
25050
6468
1000
10000
106
1600
5762
2000
2400
7563
14225
3840
2605
4800
855
2
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Ul. Sucharskiego
Ul. Maczka
Ul. Wojsk Łączności
ul. Willowa – pobocza – garaże
ul. Ciepła – od ul. Willowej do skrzyżowania do ZEC
Ul. Rzemieślnicza
ul. Witosa do ul. Wodnej
ul. Polna – obelisk / miejsce straceń
ul. Sienkiewicza - ogród botaniczny
w tym oczko wodne
Osiedle 800 – Lecia
teren P. Gzelli – J.W.
Amfiteatr – część terenu
teren byłej Jednostki Wojskowej
w tym
boisko
plac zabaw przy bloku ul. Hallera 15
plac zabaw ORLIK dla małych dzieci
plac zabaw ORLIK dla dużych dzieci
plac zabaw Kozłowo
plac zabaw Sulnówko
plac zabaw Sartowice
plac zabaw Wiąg
plac zabaw Drozdowo
plac zabaw Terespol
plac zabaw Polski Konopat
plac zabaw Morsk
plac zabaw Czaple
plac zabaw Czaple jezioro
plac zabaw – Planty
plac zabaw ul. Ogrodowa
2325
2325
2700
7000
3090
180
1777
3010
7700
20400
4415
1000
44041
800
500
1600
1000
500
1000
500
500
500
1000
2500
2247
380.808 m2
minus pas zieleni
występujący
przy drogach
powiatowych w
Świeciu
10.000 m2
370.808 m2
ogółem
powierzchnia trawników
- na terenach płaskich
- na skarpach
Alejki, chodniki, schody występujące na terenach zieleni
powierzchnia alejek:
- żwirowo – wapiennych
- utwardzonych ( polbruk )
długość krawężników
ilość ławek :
- z oparciem
- bez oparcia
168.388 m2
169.000 m2
9.999 m2
23.421 m2
54.770 mb
130
80
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ilość koszy
ilość piaskownic / objętość wym. piasku
ilość oczek wodnych / powierzchnia
fontanna
rondo
ilość kwiatów jednorocznych przewidywana rocznie do nasadzeń
ilość drzew przewidywana rocznie do nasadzeń
ilość krzewów przewidywana rocznie do nasadzeń
ilość drzew starych objętych całoroczną pielęgnacją w tym drzewa
występujące w pasie drogowym na danym terenie
ilość drzew młodych objętych całoroczną pielęgnacją w tym drzew
występujących w pasie drogowym na danym terenie
ilość krzewów ozdobnych i żywopłotowych
plac zabaw – ul. Ogrodowa
plac zabaw - Planty
plac zabaw – ORLIK - ul. Hallera dla dużych dzieci
plac zabaw – ORLIK – ul. Hallera dla małych dzieci
plac zabaw Hallera 15
plac zabaw – Kozłowo
plac zabaw – Sulnówko
plac zabaw – Sartowice
plac zabaw - Wiąg
plac zabaw – Drozdowo
plac zabaw- Polski Konopat
plac zabaw – Terespol
plac zabaw - Morsk
plac zabaw – Czaple przy GS
plac zabaw – Czaple – jezioro
140
13/ 39 m3
2 / 1500 m2
2
1
14000 szt.
200 szt.
4000 szt.
4200
500
5500 mb
13 urządzeń
10 urządzeń
6 urządzeń
5 urządzeń
2 urządzenia
4 urządzenia
4 urządzenia
4 urządzenia
4 urządzenia
4 urządzenia
4 urządzenia
4 urządzenia
3 urządzenia
8 urządzeń
3 urządzenia
4
EWIDENCJA ZIELENI W ŚWIECIU
II Część zadania
MARIANKI – PRZECHOWO
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Teren – Obszar
powierzchnia ( m2)
ul. Wojska Polskiego 77 - 69 pas przydrożny
6890
ul. W. Polskiego - Paderewskiego -zieleń przy budynku
105
narożnikowym
ul. W. Polskiego - od Żwirki i Wigury do Przechowa
22
- zieleń koło przystanku autobusowego
- pas przydrożny
1823
- pas zieleni od Bazy PKS do Przechowa przy płocie
5000
ul. M. Konopnickiej
400
ul. Wojska Polskiego - ul. Małcużyńskiego - skarpa x 2
3700
ul. Wojska Polskiego - tory - skarpa
2150
ul. Różana - skwer
5111
ul. Różana - teren przy skwerze
1500
ul. Różana do wąwozu
1580
ul. Wojska Polskiego - pas zieleni od skarpy do skweru przy ul.
300
Różanej
ul. Wojska Polskiego - Przechowo - pas zieleni
2090
Przedszkole - Restauracja Kometa - parking
ul. Sportowa - do tablicy
1780
ul. Sportowa - od tablicy do wiaduktu
3200
Poczta w Przechowie - skwer
595
ul. Krótka
3350
Ul. W. Polskiego – Przechowo – teren przy moście – lewa strona
625
Szkoła nr 5 - skwer przy szkole -przyległy do Parku
3300
Aleja Jana Pawła II -ul. Żwirki i Wigury garaże + pas zieleni od
9020
zbiornika ZWiK do ślepej – A J P II
Aleja Jana Pawła II - od ul. Paderewskiego do ul. Krausego - pas
400
zieleni przy ulicy
Aleja Jana Pawła II –Paderewskiego – skarpa za POLO
478
Aleja Jana Pawła II - od ul. Krausego do ul. Paderewskiego - skarpa
5000
/ lewa strona
Aleja Jana Pawła II - od ul. Krausego do ul. Paderewskiego - skarpa
6640
/ prawa strona
Aleja Jana Pawła II - od ul. Krausego do ul. Żwirki i Wigury 2200
skarpa przy szkole nr 8
Aleja Jana Pawła II - teren przed Butikami naprzeciw szkoły nr 8
500
Aleja Jana Pawła II - skarpa od ul. Żwirki i Wigury
1740
pobocza przy ulicy
945
Aleja Jana Pawła II - od ul. Żwirki i Wigury - pobocza przy
125
zbiorniku ZWiK
Aleja Jana Pawła II - skarpa przy blokach od ul. Wyszyńskiego
7812
2,4,6, + teren niżej przy butikach
Aleja Jana Pawła II - skarpa naprzeciw zbiornika ZWiK
4200
Aleja Jana Pawła II – pobocza od Ż i W do schodów na Prusa
5256
ul. Żwirki i Wigury - ul. Wojska Polskiego - skwer
1410
ul. Żwirki i Wigury - pas zieleni - lewa strona ulicy
448
ul. Żwirki i Wigury - pas zieleni - prawa strona ulicy
590
ul. Żwirki i Wigury
720
w tym plac zabaw ORLIK I
5
w tym plac zabaw ORLIK II
1039
1064
42.
43.
44.
ul. Żwirki i Wigury - skwer przed ogródkiem
ul. Żwirki i Wigury - skarpa naprzeciw PORKOS-u teren przed garażami
ul. Żwirki i Wigury - przy nowym Parku - pas zieleni przy ulicy naprzeciw
garaży /dawniejszego ZUS /
ul. Żwirki i Wigury – teren za garażami
ul. Żwirki i Wigury - garaże przy dawniejszym ZUS
ul. Żwirki i Wigury - nowy Park
w tym plac zabaw
ul. Żwirki i Wigury - zieleń przy boisku Spółdzielni Mieszkaniowej
w tym plac zabaw
ul. Okrężna - boisko
w tym plac zabaw
ul. Żeromskiego – skwer przy boisku
ul. Tuwima - teren zieleni – przy posesji Pana Bieniendy
Ul. Kraszewskiego – Okrężna - Żeromskiego
45.
ul. Krausego - pobocza od targowiska do Alei Jana Pawła II
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
ul. Krausego - Mały Blankusz + oczko wodne + pobocza
- teren przy szkole nr 8 na Małym Blankuszu
w tym plac zabaw
ul. Krausego - deptak przy Małym Blankuszu
ul. Krausego - skarpa za kościołem + parking przed skarpą
ul. Krausego - teren przyległy do kościoła
ul. Krausego – teren przy parkingu kościoła
ul. Krausego - parking za kościołem
ul. Krausego - od ul. Paderewskiego - pobocza
ul. Krausego – od Alei Jana Pawła II - skarpa - garaże
+ górna część skarpy
+ dolna część skarpy + schody
ul. Krausego - ul. Paderewskiego - teren przy Domu Marzeń
ul. Krausego 4 - teren przy garażach
ul. Krausego 4 - boisko - Piłsudskiego
ul. Krausego 7 – teren wokół bloku
w tym plac zabaw
ul. Krausego 19 - teren zieleni przy bloku
Osiedle Piłsudskiego – pobocza ulicy
ul. Wyszyńskiego - zieleń przy pawilonach
zieleń przed Opieką Społeczną
zieleń przy przystanku autobusowym
ul. Wyszyńskiego - zieleń przed butikami
Duży Blankusz
Osiedle Paderewskiego – pobocza ulic : Małcużyńskiego od
Wieniawskiego-do Stromej, Wieniawskiego , Sygietyńskiego,
Stromej, Wyspiańskiego
ul. Lutosławskiego
ul. Małcużyńskiego - wąwóz + skarpa
w tym plac zabaw
ul. Małcużyńskiego nr 4 - skwer
ul. Małcużyńskiego - do ul. Wieniawskiego - pobocza
ul. Ogińskiego
ul. Małcużyńskiego - ul. Stroma – skrzyżowanie - skwer
ul. Małcużyńskiego – Dach Rem
ul. Małcużyńskiego – teren przy stacji redukcyjnej gazu
1828
750
1000
2491
10000
5000
7500
220
180
4050
311
9464
2960
1460
3569
640
1386
500
8885
676
628
6750
5050
760
5000
2080
200
30
800
35000
8900
2000
12000
560
15000
200
700
640
6400
6
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
ul. Wieniawskiego - ul. Małcużyńskiego - skwer
boisko + skarpa
w tym plac zabaw
ul. Wieniawskiego - skarpa
ul. Dzierżanowskiego - skarpa
ul. Dzierżanowskiego - ul. ul. Sygietyńskiego
ul. Wybickiego - pas zieleni
ul. Szymanowskiego - skwer - zieleń wokół sklepu
ul. Szymanowskiego - pobocze - P. Szymańska
ul. Paderewskiego - lewa strona od ul. W. Polskiego - platany
ul. Paderewskiego - teren wokół garaży
ul. Paderewskiego – ul. Stroma - łuk
ul. Paderewskiego - teren koło szkoły
ul. Paderewskiego – Moniuszki – Kiepury
ul. Paderewskiego - skarpa do Piłsudskiego
przy bloku komunalnym 8b
84.
ul. Paderewskiego - ul. Szymanowskiego - droga pożarowa
85.
86.
ul. Paderewskiego - ul. Szymanowskiego - skrzyżowanie
ul. Paderewskiego od ul. Krausego - pobocza
ul. Paderewskiego - teren między szkołą nr 6 a osiedlem domków
rodzinnych
Ul. Paderewskiego - od Sienkiewicza do skrzyżowania 2400
Od skrzyżowania do Piłsudskiego 3000
Ul. Piłsudskiego od ul. Paderewskiego
Dz. nr 118/27 – 978
Dz. nr 118/24 – 465
Dz. nr 118/19 – 425
Ul. Paderewskiego – skrzyżowanie – Piłsudskiego – projektowany
parking
ul. M. C. Skłodowskiej - teren przyległy do osiedla
+ teren za garażami
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Osiedle Wojska Polskiego – Przechowo
- W. Polskiego – Malinowa – skwer - 1200
- Malinowa - 330
- Słoneczna - 1040
- Kwiatowa –pobocza + boisko - 2350
- Bzowa – tereny usługowe - 18712
- Wiśniowa - 4605
- Spacerowa - 1200
- Akacjowa - 300
- Modrzewiowa – Kwiatowa 2830
w tym plac zabaw
- Kasztanowa - skarpa
ul. Tucholska - lewa strona ulicy , środek ulicy do cmentarza
+ teren za cmentarzem
94. ul. Tucholska – Park
ul. Kolejowa - Park
95.
w tym plac zabaw
96. ul. Tucholska - tor przeszkód – motocross + teren za motocrossem
97. ul. Chełmińska – pobocza
98. ul. Bydgoska od ul. Tucholskiej do Restauracji Leśnej- pobocza
99. ul. Kossaka
100. ul. Malczewskiego
101. ul. Wyczółkowskiego
93.
4950
350
560
50
120
1450
100
700
600
90
590
400
5000
1062
150
3988
1640
5400
1868
3200
4680
32567
4000
3200
800
30000
2800
33545
24000
29040
1350
600
600
7
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
ul. Chełmońskiego
ul. Matejki
ul. Gierymskiego
ul. Andersa
ul. Wyspiańskiego
ul. Wrzosowa
ul. Jaśminowa
ul. Malinowskiego
ul. Teligi
Park w Sulnowie
w tym plac zabaw
Plac zabaw w Grucznie
Plac zabaw w Dworzysku
Plac zabaw w Głogówku Królewskim
1290
300
450
2000
2781
1250
1200
1150
1000
12000
1600
400
500
484.047 m2
minus pas zieleni
występujący przy
drogach
powiatowych w
Świeciu
10.000 m2
474.047 m2
ogółem
powierzchnia trawników
- na terenach płaskich
- na skarpach
alejki, chodniki, schody występujące na terenach zieleni
powierzchnia
- żwirowo – wapiennych
- utwardzonych ( polbruk )
- gruntowych
długość krawężników
ilość ławek :
- z oparciem
- bez oparcia
205.902 m2
251.395 m2
5200 m2
6150 m2
5400 m2
36000 mb
ilość koszy
70
112
110
ilość piaskownic / objętość wym. piasku
14 / 42 m3
ilość oczek wodnych / powierzchnia w tym 1 fontanna
2 / 12000 m2
rondo
1
ilość kwiatów jednorocznych przewidywana rocznie do nasadzeń
9000 szt.
ilość drzew przewidywana rocznie do nasadzeń
200 szt.
3000 szt.
ilość krzewów przewidywana rocznie do nasadzeń
ilość drzew starych objętych całoroczną pielęgnacją w tym 2000 szt.
występujących w pasie drogowym na danym terenie
ilość drzew młodych objętych całoroczną pielęgnacją w tym 1000 szt.
występujących w pasie drogowym na danym terenie
8
ilość krzewów żywopłotowych i ozdobnych
7.000 mb
1
plac zabaw – ul. Żwirki i Wigury ORLIK I
5 urządzeń
2
plac zabaw – ul. Żwirki i Wigury ORLIK II
4 urządzenia
3
plac zabaw – Okrężna
4 urządzenia
4
plac zabaw – w -parku przy ul. Żwirki i Wigury
11 urządzeń
5
plac zabaw przy ul. Kolejowej ( Leśna )
4 urządzenia
6
plac zabaw przy ul. Krausego 7
3 urządzenia
7
plac zabaw – ul. Wieniawskiego – Małcużyńskiego
4 urządzenia
8
plac zabaw – wąwóz ul. Małcużyńskiego
3 urządzenia
9
plac zabaw – Żwirki i Wigury – teren przy boisku
2 urządzenia
10
plac zabaw – ul. Kwiatowa
5 urządzeń
11
plac zabaw – Mały Blankusz
3 urządzenia
12
Plac zabaw w Sulnowie
5 urządzeń
13
Plac zabaw w Grucznie
10 urządzeń
14
Plac zabaw w Dworzysku
6 urządzeń
15
Plac zabaw w Głogówku Królewskim
3 urządzenia
9
EWIDENCJA ZIELENI W ŚWIECIU
III CZĘŚĆ zadania
KOŚCIUSZKI – MARIANKI – MIASTECZKO
LP Teren – Obszar
1. ul. Kościuszki 13
powierzchnia ( m2 )
dz. nr 647/15
1955
2. ul. Kościuszki 17
dz. nr 646/16
2200
3. ul. Kościuszki 19
dz. nr 19
2508
4. ul. Hallera 2A
ul. Kościuszki 12
ul. Kościuszki 14
ul. Kościuszki 18
ul. Wojska Polskiego 163
ul. Wojska Polskiego 167 A
ul. Wojska Polskiego 169
ul. Wojska Polskiego 171
5. ul. Wojska Polskiego 165
ul. Wojska Polskiego 167
dz. nr 692/11
27005
dz. nr 688/5
7057
6. ul. Wojska Polskiego 75
ul. Wojska Polskiego 77 dz. nr 160/7
5287
7. ul. Wojska Polskiego 77 A
ul. Wojska Polskiego 77 B
dz. nr 189/54
8. ul. Wojska Polskiego 71
ul. Wojska Polskiego 71 A
ul. Wojska Polskiego 71 B
dz. nr 156/12 ;155/4
dz. nr 148/3;155/6
dz. nr 154/9;155/6
9. ul. Wojska Polskiego 69
ul. Wojska Polskiego 69 A
ul. Wojska Polskiego 69 B
ul. Paderewskiego 2
ul. Paderewskiego 2 A
dz. nr 151/15;151/10
dz. nr 151/5;149/14
dz. nr 148/2;150/1
2801
11342
10. ul. Paderewskiego 2 B
dz. nr 148/7;145/9;153/6
11. ul. Wyszyńskiego 1
ul. Wyszyńskiego 7
ul. Żwirki i Wigury
ul. Żwirki i Wigury 9
ul. Żwirki i Wigury 11
dz. nr 172/15;172/17
dz. nr 200/57; 200/59
12. ul. Kościuszki 4 ; 4A ; 4B ; 4C
dz. nr 662/25 + bud.
13. ul. Kościuszki 1
3297
717
9388
dz. nr 469/8
5687
1505
10
14. ul. Wojska Polskiego 195
dz. nr 726/23
5907
dz. nr 311/3
3972
dz. nr 3145/7 + bud. 2
7710
17. ul. Gałczyńskiego 3 C
dz. nr 255/7
2228
18. ul. Paderewskiego 8 G
dz. nr 134/9
1149
15. ul. Krasickiego 2 ; 4 ; 6
16. ul. Polna 4 ; 4 A
19. Przechowo - Osiedle Miasteczko
80.000
181.715 m2
ogółem
powierzchnia trawników
- na terenach płaskich
- na skarpach
alejki, chodniki, schody występujące na terenach zieleni
- żwirowo – wapienne
- utwardzonych (polbruk)
- gruntowych
długość krawężników
ilość ławek
- z oparciem
- bez oparcia
ilość koszy
14.320 m2
9.279 mb
ilość piaskownic/ obj. wym. piasku
17 / 51 m3
ilość kwiatów jednorocznych przewidywana rocznie do nasadzeń
600
ilość drzew przewidywana rocznie do nasadzeń
50
ilość krzewów przewidywana rocznie do nasadzeń
2000
167.395 m2
-
60
90
16
ilość drzew starych objętych całoroczną pielęgnacją w tym występujących 775
w pasie drogowym na danym terenie
ilość drzew młodych objętych całoroczną pielęgnacją w tym 200
występujących w pasie drogowym na danym terenie
ilość krzewów żywopłotowych i ozdobnych
1847 mb
1
plac zabaw - Kościuszki
9 urządzeń
2
plac zabaw – Kościuszki 11
2 urządzenia
3
plac zabaw – Kościuszki 13
1 urządzenie
4
plac zabaw – Kościuszki 15
1 urządzenie
5
plac zabaw – Kościuszki 19
1 urządzenie
6
plac zabaw - Krasickiego
2 urządzenia
7
plac zabaw - W. Polskiego 69 A
6 urządzeń
8
plac zabaw - W. Polskiego 69B
6 urządzeń
9
plac zabaw Żwirki i Wigury 9
2 urządzenia
11
10 plac zabaw Paderewskiego 2B
2 urządzenia
11 plac zabaw Osiedle Miasteczko - Hotel
4 urządzenia
12 plac zabaw Osiedle Miasteczko przed blokiem
2 urządzenia
12
EWIDENCJA ZIELENI W ŚWIECIU
IV CZĘŚĆ zadania
STARY CMENTARZ
LP
Teren – Obszar
1.
ul. Mickiewicza - cmentarz
powierzchnia (m2)
11.975 m2
ogółem
11.975 m2
w tym :
powierzchnia trawników
alejki żwirowe
alejki z płytek betonowych
11.405 m2
479 m2
91 m2
ilość drzew starych objętych całoroczną pielęgnacją
50 szt.
ilość drzew młodych objętych całoroczną pielęgnacją
40 szt.
13

Podobne dokumenty