Ogólnopolski Turniej Karate „IKO TATARIA CUP 14” o Puchar

Komentarze

Transkrypt

Ogólnopolski Turniej Karate „IKO TATARIA CUP 14” o Puchar
LEŻAJSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE
LEŻAJSK-NOWA SARZYNA-JEŻOWE-SARZYNA-RUDNIK-MAJDAN ŁĘTOWSKI
37-300 Leżajsk ul. Kwiatowa 15, tel.: +48 505 142 555, +48 508 215 745
adres korespondencyjny: ul. Kwiatowa 15 37-300 Leżajsk
www.karate.lezajsk.pl, [email protected]
REGON 6900452936, NIP 816 11 19 986, konto bankowe 38 9187 0001 2001 0000 1182 0001
Ogólnopolski Turniej Karate
„IKO TATARIA CUP 14”
o Puchar Burmistrza Nowej Sarzyny
Nowa Sarzyna, sobota 14 czerwiec 2014
Regulamin
1. Organizator
Leżajski Klub Karate Kyokushin. Kontakt z organizatorem w sprawach organizacyjnych:
sensei Dariusz Burda tel. +48 505 142 555 [email protected] , sensei Artur Wziątka tel. +48 508 215 745
2. Współorganizator
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
3. Patronat Honorowy
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
4. Termin i miejsce
Sobota, 14 czerwca 2014r. - Hala MOSiR w Nowej Sarzynie ul. Konopnickiej 2
5. Uczestnictwo
W zawodach mogą wziąć udział ekipy z zaproszonych Dojo współpracujących z IKO Kyokushinkaikan składające
się z dowolnej liczby zawodników. Organizator nie wprowadza limitu stopni. Wskazany staż treningowy min. 2 lata.
Turniej będzie rozegrany we wszystkich kategoriach wiekowych wg światowych przepisów IKO, w szczególności z
użyciem wszystkich kopnięć na strefę głowy. Nie będzie dyskwalifik acji za zbyt mocne techniki przepisowe. Instruktorów
nie akceptujących tej formy rywalizacji prosimy o nie przywożenie zawodników .
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
 Aktualne badania od lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania karate. Brak takich badań
uniemożliwia wystąpienie w zawodach w szczególności w konkurencji kumite.
 Dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia).
 IKO Membership Card (legitymacja IKO). Brak legitymacji uniemożliwia wystąpienie w zawodach. Legitymacje
IKO będzie można wykupić przed zawodami w cenie 40 zł.
 Czyste białe Gi.
 Obowiązkowe ochraniacze na kolana we wszystkich kategoriach semi kontakt. Ochraniacze te będzie można
nabyć przed zawodami w cenie 30 zł.
 Komplet ochraniaczy osobistych obowiązkowych dla danej kategorii.
-1-
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE
„IKO TATARIA CUP 14”
Nowa Sarzyna, sobota 14 czerwiec 2014



Osoby niepełnoletnie - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju wg załączonego
wzoru. Brak takiej zgody w przypadku zawodników startujących w konkurencji kumite powoduje automatyczne
wykluczenie z turnieju.
Osoby pełnoletnie - pisemną zgodę na udział w wypełnioną na udział w turnieju wg załączonego wzoru.
Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadać w tym celu kompletny strój sędziowski.
Turniej zostanie rozegrany na dwóch lub trzech matach, stąd prosimy o przywiezienie dodatkowych sędziów.
6. Konkurencje
Turniej będzie rozegrany w następujących konkurencjach:
- kumite we wszystkich kategoriach wiekowych wg światowych przepisów IKO, w szczeg ólności z użyciem wszystkich kopnięć
na strefę głowy,
- kata dzieci, kadetów młodszych, kadetów, młodzików,
KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT - o przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia!
Mężczyźni:
juniorzy 16 - 17 lat (rocznik 1998-97 i rocznik 1996, nie ukończone w dniu zawodów 18 lat)
do 55 kg, do 65 kg, do 75kg, pow. 75 kg
młodzicy 14 - 15 lat (rocznik 2000-99)
do 50 kg, do 60 kg, do 70 kg, pow. 70 kg
kadeci 12 - 13 lat (rocznik 2002-01)
do 45 kg, do 55 kg, do 65 kg, pow. 65 kg
kadeci młodsi (chłopcy) 10 - 11 lat (rocznik 2004-03)
do 30 kg, do 35 kg, do 40 kg, pow. 40 kg
dzieci (chłopcy) do 9 lat (rocznik 2005 i młodsi)
do 25 kg, do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg
Kobiety:
juniorki 16 - 17 lat (rocznik 1998-97 i rocznik 1996, nie ukończone w dniu zawodów 18 lat)
do 50 kg, do 60 kg, pow. 60 kg
młodziczki 14 - 15 lat (rocznik 2000-99)
do 45 kg, do 55 kg, pow. 55 kg
kadetki
12 - 13 lat (rocznik 2002-01)
do 40 kg, do 50 kg, pow. 50 kg
kadetki młodsze 10 - 11 lat (rocznik 2004-03)
do 30 kg, do 40 kg, pow. 40 kg
dzieci (dziewczęta) do 9 lat (rocznik 2005 i młodsi)
do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 kg
ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE
Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Walki we wszystkich kategoriach wiekowych odbywać
się będą wg światowych przepisów IKO. Zawodnicy podczas walki są chronieni przez ochraniacze wg poniższej tabeli:
kategoria
dzieci
kadeci młodsi
kadeci
młodzicy
juniorzy
obowiązkowe ochraniacze osobiste
białe ochraniacze goleń-stopa - piąstkówki – nakolanniki mężczyźni -suspensorium
białe ochraniacze goleń-stopa - piąstkówki - nakolanniki mężczyźni-suspensorium
białe ochraniacze goleń-stopa - piąstkówki – nakolanniki mężczyźni-suspensorium
białe ochraniacze goleń-stopa- piąstkówki - nakolanniki ochraniacz zębów (tzw. "szczęka")
- mężczyźni-suspensorium
- kobiety-ochraniacz na piersi
białe ochraniacze goleń-stopa-piąstkówki - nakolanniki ochraniacz zębów (tzw. "szczeka")
- mężczyźni-suspensorium
- kobiety-ochraniacz na piersi-osobne miseczki piankowe
i elastyczna koszulka
obowiązkowe ochraniacze
zapewniane przez organizatora
ochraniacz tułowia hogo - kask z ochroną
twarzy (kratką)
ochraniacz tułowia hogo - kask z ochroną
twarzy (kratką)
ochraniacz tułowia hogo - kask z ochroną
twarzy (kratką)
kask bez ochrony twarzy
kask bez ochrony twarzy
Walki półfinałowe i finałowe kadetów (12-13lat) odbędą się bez ochraniaczy tułowia hogo.
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie
ochraniaczy. Organizator nie zapewnia w w. obowiązkowych ochraniaczy osobistych.
Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci, kadetów młodszych:
1,30 min runda podstawowa -> pierwsza dogrywka 1 min –> waga (o wyniku decyduje różnica wagi większa niż 2kg)
-> druga dogrywka 1 min po której musi zapaść werdykt.
Przebieg i czas walki w kategoriach kadetów, młodzików i juniorów: 2 min runda podstawowa -> pierwsza
dogrywka 2 min –> waga (o wyniku decyduje różnica wagi większa niż 2kg) -> druga dogrywka 1 min, po której musi
zapaść werdykt.
-2-
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE
„IKO TATARIA CUP 14”
Nowa Sarzyna, sobota 14 czerwiec 2014
KATEGORIE KUMITE SENIORÓW
W kategoriach, gdzie będzie mniej niż ośmiu zawodników odbędą się walki o trzecie mniejsze. Jeżeli w kategorii
seniorów będzie mniej niż trzech zawodników kategoria może zostać połączona z inną kategorią.
Osoby urodzone w latach 1996 (ukończone w dniu zawodów 18 lat)
- mężczyźni do 70 kg, do 80 kg, do 90 i powyżej 90 kg
- kobiety do 55 kg, do 65 i powyżej 65 kg
W celu ograniczenia kontuzji zawodnicy muszą obowiązkowo używać ochraniaczy wg poniższej tabeli:
obowiązkowe ochraniacze osobiste
kategoria
seniorzy
- białe ochraniacze goleń-stopa - ochraniacz zębów (tzw. "szczęka")
- mężczyźni-suspensorium
- kobiety-ochraniacz na piersi-osobne miseczki piankowe i elastyczna koszulka
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie
ochraniaczy. Organizator nie zapewnia ww. obowiązkowych ochraniaczy osobistych.
Przebieg i czas walki
2 min runda podstawowa -> pierwsza dogrywka 2 min –> waga (o wyniku decyduje różnica wagi większa niż 3 kg) ->
druga dogrywka 2 min po której musi zapaść werdykt.
ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KATA
We wszystkich kategoriach kata obowiązują dwie tury. Zawodnik w I turze wykonuje kata w wyniku losowania, w II
turze wybrane kata przez siebie. Do drugiej tury wchodzi 8 zawodników z najlepszym wynikiem. Występuje podział
na kategorie dziewcząt i chłopców.
KATEGORIE KATA
kategoria
I tura - kata losowane
II tura - kata do wyboru
dzieci 2005 i młodsze
dowolne kata
dowolne kata
kadeci młodsi 2003-2004
taikyoku I
taikyoku III
taikyoku III
pinan I
sakugi I
pinan II
pinan I
sakugi I
sakugi I
pinan II
sakugi II
pinan III
kadeci 2002–2001
młodzicy 2000-1999
7. Opłata startowa
Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 40 zł, która pokrywa część kosztów organizacyjnych.
W startowe wliczony jest ciepły posiłek. Opłata płatna gotówką w dniu zawodów lub przelewem na konto 38 9187 0001
2001 0000 1182 0001 (w tym przypadku prosimy o przywiezienie dowodu wpłaty). Obiad dla sędziów jest bezpłatny.
8. Nagrody
Za pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wszystkich kategoriach kumite zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy.
Nie będzie walk o trzecie miejsce - wyjątek stanowią kategorie gdzie będzie mniej niż ośmiu zawodników .
Za miejsca od 1 - 3 drużynowo przewidziane są puchary i dyplomy.
Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych wszystkich konkurencji:
I miejsce – 5 pkt, II miejsce – 3 pkt. , III miejsce – 1 pkt.
9. Zgłoszenia zawodników należy przesłać najpóźniej do 10 czerwca 2014 roku do godz. 24:00
11 czerwca 2014 roku zostanie umieszczona na www.karate.lezajsk.pl lista zgłoszonych zawodników.
Dostrzeżone błędy należy jak najszybciej zgłosić telefonicznie lub e-mailem na adres: [email protected]
Brak informacji do 12 czerwca 2014r. do godz. 12:00, że w przesłanych zgłoszeniach nie ma błędów oznacza
zaakceptowanie podziału na kategorie wagowe i wiekowe!
Losowanie odbędzie się w czwartek 12 czerwca 2014 roku na podstawie zgłoszeń.
-3-
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE
„IKO TATARIA CUP 14”
Nowa Sarzyna, sobota 14 czerwiec 2014
Przed zawodami nastąpi weryfikacja dokumentów i wagi zawodników. Zawodnicy niezgłoszeni w terminie nie wezmą
udziału w turnieju. Zawodnicy, którzy nie przejdą weryfikacji wagi lub nie będą posiadać aktualnych badań lekarskich
(lekarz sportowy) zostaną skreśleni z listy startowej. Nie zwalnia to klubu od wpłaty za nich opłaty startowej!
Weryfikacja zawodników dopiero po opłaceniu przez kierownika opłaty startowej. Dla usprawnienia prosimy o
wpłaty na konto i przywiezienie lub wcześniejsze przesłanie potwierdzenia.
10. Weryfikacja zawodników nastąpi dopiero po opłaceniu przez kierownika opłaty startowej. Dla usprawnienia
prosimy o wpłaty na konto 38 9187 0001 2001 0000 1182 0001 i przywiezienie lub wcześniejsze przesłanie potwierdzenia.
11. Przesyłanie zgłoszeń i potwierdzeń wpłat: e-mailem na adres: [email protected], na załączonym
formularzu (Excel), który będzie także do pobrania w okresie przed zawodami na www.karate.lezajsk.pl
12. Plan na sobotę 14 czerwca 2014r.
07:30 – 09:30 weryfikacja zawodników
09:30 - 10:30 kata
10:30 – 11:00 kata oficjalne otwarcie turnieju
11:10 - 18:00 kumite
12:00 – 14:00 obiad
18:00 – 19:00 planowane zakończenie i rozdanie nagród
13. Ubezpieczenie
Zgodnie z nowa ustawą o sporcie macierzyste Kluby wystawiające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie
swoich reprezentantów. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.
14. Postanowienia końcowe
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
15. Dodatkowe informacje
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kategorii po weryfikacji i w dniu zawodów. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. Za zachowanie zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody
odpowiada rodzic lub opiekun.
WAŻNE!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Obowiązkowe badania od lekarza sportowego.
Zgłoszenia do 10 czerwca!
11 czerwca listy zawodników do weryfikacji zostaną umieszczone w Internecie!
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału na kategorie wagowe i wiekowe, dlatego w
zgłoszeniach należy podać wagę zawodnika z dokładnością do 1 kg.
Zgłoszenia TYLKO na formularzu Excel rozsyłanym razem z komunikatem i dostępnym na stronie
organizatora.
Półfinały i finały kadetów bez hogo,
Obowiązkowe ochraniacze na kolana we wszystkich kategoriach semi kontakt.
W kategoriach, gdzie będzie mniej niż ośmiu zawodników odbędą się walki o trzecie miejsce. Jeżeli w
konkurencji kata lub kumite będzie mniej niż trzech zawodników w kategorii może zostać ona połączona
z inną kategorią.
Organizatorzy Ogólnopolskiego Turniej Karate
„IKO TATARIA CUP 14”
życzą sukcesów sportowych oraz miłego pobytu
w Nowej Sarzynie
IKO Dojo 4017- 04
KYOKUSHINKAIKAN
sensei Dariusz Burda 3 dan
-4-
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE
„IKO TATARIA CUP 14”
Nowa Sarzyna, sobota 14 czerwiec 2014
Zgoda rodziców na udział dziecka w walkach kontaktowych na
Ogólnopolskim Turnieju Karate „IKO Tataria CUP 14”
Nowa Sarzyna, sobota 22 czerwiec 2014r.
Wyrażam zgodę na start mojego dziecka:
………………………………………………………………………………….…
(imię i nazw isko zaw odnika)
………………………………
(PESEL zaw odnika)
w Ogólnopolskim Turnieju Karate „IKO Tataria CUP 14” - Nowa Sarzyna, sobota 22 czerwiec 2014 r. w konkurencji kumite semi kontakt karate kyokushin
(walka kontaktowa w ochraniaczach z użyciem pełnej siły kopnięć i uderzeń).
Ośw iadczam, że znam zasady w alki, obow iązujące regulaminy i przepisy. W pełni i bez jakichkolw iek zastrzeżeń zw alniam organizatorów
zaw odów, sędziów , instruktorów , trenerów , pracow ników , przedstaw icieli, członków , autoryzow anych i zaproszonych gości od jakiejkolw iek
odpow iedzialności wynikającej z zaistniałego w ypadku, kontuzji lub utraty zdrow ia, którego to w ydarzenia moje dziecko mogło by być ofiarą lub
pow odem.
Wyrażam zgodę, aby w szystkie dostarczone przeze mnie reprodukcje podobizny mojej osoby lub mojego dziecka, stw orzone w dow olny sposób
oraz w szystkie reprodukcje podobizny mojej osoby w ykonane w zw iązku z w w . zaw odami były w ykorzystyw ane w dow olnej formie i do w olny
sposób, między innymi, – choć nie w yłącznie – do celów reklamow ych, promocyjnych, na kasetach wideo, w filmach, telew izji, telew izji kablow ej,
materiałach szkoleniow ych i innych nośnikach dźwięku, obrazu i informacji i rezygnuję z w szelkich zw iązanych z tym w ynagrodze ń. Rezygnuję
rów nież z wszelkich roszczeń, jakie mógłbym/mogłabym mieć w zw iązku z naruszeniem pryw atności mojej lub mojego dziecka, zniesław ieniem
lub w oparciu o w szelkie inne odstaw y powództwa, wynikające z wyprodukowania, dystrybucji, nadania, rozpowszechniania, promocji w ystawienia
na w idok publiczny lub w ykorzystania w jakikolw iek inny sposób mojej podobizny lub w ystępu utrw alonego na nośnikach dźw ięku i obrazu w
zw iązku z w w . zaw odami.
Jednocześnie oświadczam, że w dniu zawodów m oje dziecko będzie legitym ow ać się dow odem tożsam ości ze zdjęciem , w ażnym
orzeczeniem lekarza sportowego stwierdzającym zdolność do upraw iania karate i startu w zaw odach, legitym acją IKO oraz będzie
posiadać kom plet obow iązujących w jego kategorii ochraniaczy obow iązkow ych.
Niniejsze ośw iadczenie nie podlega zmianom ustnym.
…………………….
Miejscowość, data
………………………………………………..
podpis rodzica (opiekana prawnego)
Zgoda pełnoletniego uczestnika na udział w walkach kontaktowych na
Ogólnopolskim Turnieju Karate „IKO Tataria CUP 14”
Nowa Sarzyna, sobota 22 czerwiec 2014r.
………………………………………………………………………………….…
(imię i nazw isko zaw odnika)
………………………………
(PESEL zaw odnika)
Ośw iadczam, że znam zasady w alki w Ogólnopolskim Turnieju Karate „IKO Tataria CUP 14” - Now a Sarzyna, sobota 22 czerw iec 2014r. w
konkurencji kum ite full kontakt karate kyokushin (walka kontaktowa z użyciem pełnej siły kopnięć i uderzeń) oraz obow iązujące regulaminy i
przepisy. W pełni i bez jakichkolw iek zastrzeżeń zw alniam organizatorów zaw odów , sędziów , instruktorów , trenerów , pracow ników ,
przedstawicieli, członków, autoryzowanych i zaproszonych gości od jakiejkolw iek odpow iedzialności wynikającej z zaistniałego w ypadku, kontuzji
lub utraty zdrow ia, którego to w ydarzenia mógłbym być ofiarą lub pow odem.
Wyrażam zgodę, aby w szystkie dostarczone przeze mnie reprodukcje podobizny mojej osoby, stw orzone w dow olny sposób oraz w szystkie
reprodukcje podobizny mojej osoby w ykonane w związku z ww. zaw odami były w ykorzystyw ane w dow olnej formie i dow olny sposób, między
innymi, – choć nie w yłącznie – do celów reklamow ych, promocyjnych, na kasetach w ideo, w filmach, telew izji, telew izji kablow ej, materiałach
szkoleniow ych i innych nośnikach dźw ięku, obrazu i informacji i rezygnuję z w szelkich zw iązanych z tym w ynagrodzeń. Rezygnuję rów nież z
w szelkich roszczeń, jakie mógłbym/mogłabym mieć w związku z naruszeniem mojej pryw atności, zniesław ieniem lub w oparciu o w szelkie inne
odstaw y powództw a, w ynikające z w yprodukow ania, dystrybucji, nadania, rozpow szechniania, promocji w ystaw ienia na w idok publiczny lub
w ykorzystania w jakikolw iek inny sposób mojej podobizny lub w ystępu utrwalonego na nośnikach dźwięku i obrazu w zw iązku z w w . zaw odami.
Jednocześnie oświadczam, że w dniu zaw odów będę legitym ow ać się dow odem tożsam ości ze zdjęciem , legitym acją IKO, będę
posiadać komplet obowiązujących w m ojej kategorii ochraniaczy obowiązkowych oraz że posiadam w ażne w dniu zawodów (nie starsze
niż sześć m iesięcy) orzeczenie lekarza sportow ego stw ierdzające zdolność do upraw iania karate i startu w zaw odach.
Niniejsze ośw iadczenie nie podlega zmianom ustnym.
…………………..
Miejscowość, data
………………………………………………..
podpis pełnoletniego uczestnika turnieju
-5-