23.02.2012r. - Urząd Gminy Smołdzino

Transkrypt

23.02.2012r. - Urząd Gminy Smołdzino
Działania Wójta między sesjami
03.02.2012r.
- wyjazd do Sławna – Warsztaty Terapii Zajęciowej z okazji jubileuszu 10 lecia.
- spotkanie w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Smołdzinie w związku z
obchodami 14 rocznicy założenia Koła Hafciarek.
09.02.2012r.
- spotkanie w Urzędzie z Panem Mikiprowicz Dominik – Pracownia Studiów
Architektonicznych i Planowania Przestrzennego „ATA” Oddział w Słupsku
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego
gminy Smołdzino.
10.02.2012r.
- wyjazd do Banku Spółdzielczego w Ustce na spotkanie nt: „Sytuacja gospodarcza
kraju” oraz „Projekt zmian do ustawy o finansach publicznych”.
11-12.02.2012r.
- udział w zebraniach sprawozdawczych OSP Gminy Smołdzino.
17.02.2012r.
- wyjazd do Słupska – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Narada
roczna podsumowująca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej.
21.02.2012r.
- spotkanie w Urzędzie z Panem Dyrektorem Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku Panem Jaroszewicz Mieczysławem.
- udział w spotkaniu z mieszkańcami w Smołdzinie na temat studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowań przestrzennych gminy Smołdzino, azbestu
i przydomowych oczyszczalni.
22.02.2012r.
- spotkanie w Urzędzie z Poseł Szczypińską Jolantą.
- spotkanie w Urzędzie z Panem Soją Henrykiem.
23.02.2012r.
- wyjazd do Słupska do Kancelarii Notarialnej w celu podpisania aktu notarialnego.
- spotkanie w Słupsku z Dyrektorem Pomorskiego Zespołu Krajoznawczego Panią
Sikora Bożena.
-spotkanie z mieszkańcami w Smołdzińskim Lesie na temat studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowań przestrzennych gminy Smołdzino, azbestu
i przydomowych oczyszczalni.
Dodatkowo w każdy dzień roboczy przyjmowałam interesantów z terenu Gminy - 56
spotkań.
Wójt Gminy Smołdzino
/-/Lidia Orłowska - Getler

Podobne dokumenty