PKN Orlen, KGHM, JSW, PGNiG, Bank

Transkrypt

PKN Orlen, KGHM, JSW, PGNiG, Bank
Piątek
21.10.2011
Dziennik
Indeksy GPW
WIG otw.
WIG zam.
obrót (tys. PLN)
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
FW20Z11 otw.
FW20Z11 zam.
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.
39 518,5
38 835,9
952 453
2 262,0
2 222,1
2 288,0
2 234,0
2 258,6
2 220,2
-1,1%
-2,8%
24,6%
-1,4%
-3,2%
-0,9%
-3,2%
-0,7%
-2,4%
kurs
0,07
0,87
8,00
0,32
1,60
zmiana
16,7%
8,8%
8,1%
6,7%
6,7%
Największe spadki
MOL
IZNS
MOJ
BIOTON
DSS
kurs
200,00
0,99
1,90
0,08
14,28
zmiana
-20,0%
-13,9%
-11,6%
-11,1%
-9,6%
Najwyższe obroty
KGHM
PKOBP
PZU
PEKAO
PKNORLEN
kurs
134,00
33,65
315,50
134,30
37,50
obrót
242 347
135 685
89 628
79 003
72 423
Indeksy giełd zagranicznych
BUX
17 105,4
RTS
1 418,3
PX50
915,9
DJIA
11 541,8
NASDAQ
2 598,6
S&P 500
1 215,4
DAX XETRA
5 766,5
FTSE
5 384,7
CAC
3 084,1
NIKKEI
8 679,2
HANG SENG
17 978,8
zmiana
-2,0%
-0,3%
-1,1%
0,3%
-0,2%
0,5%
-2,5%
-1,2%
-2,3%
0,0%
0,0%
Waluty i surowce
WIBOR 3m (%)
EUR/PLN
USD/PLN
EUR/USD
miedź (USD/t)
miedź (PLN/t)
ropa Brent (USD/bbl)
zmiana
1,3%
1,4%
1,2%
0,1%
-3,2%
-3,7%
1,1%
Najważniejsze informacje:
PKN Orlen - Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kw. 2011 r.
KGHM - Plany złożenia oferty na spółkę górniczą z Kanady
PKN Orlen - Anwil na razie nie na sprzedaż
JSW - Oczekiwany duży wzrost zysku netto w 2011r.
KGHM - Zmiany w radzie nadzorczej
PGNiG - Umowa z Shell na sprzedaż ropy ze złoża Skarv
Największe wzrosty
ADVADIS
JUPITER
RESBUD
EUIMPLANT
ATLASEST
4,73
4,402
3,195
1,378
7 210,0
22 701,4
110,87
Bank Millennium - Due diligence i rozmowy z zarządem
Budimex - Zgoda UOKiK na przejęcie PNI przez Budimex
Intersport - Obniżenie prognozy na 2011 rok
Elektrobudowa - Podniesienie prognozy przychodów na '11 do 890 mln PLN
Kruk - NWZA przeznaczyło 40 mln PLN na skup akcji własnych
Wydarzenia dnia:
PKN ORLEN - Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał
MILLENIUM - Raport za III kwartał
PZU - Wypłata dywidendy 26 PLN na akcję
Pozostałe informacje:
City Interactive
Euroimplant
FAM
Gant
Helio
City Interactive: prawdopodobna kontynuacja wzrostów
30.5
30.0
29.5
29.0
28.5
28.0
27.5
27.0
26.5
26.0
25.5
25.0
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
22.0
21.5
21.0
20.5
20.0
Wykres dnia: City Interactive
19.5
19.0
Wczorajsza sesja przyniosła silny wzrost
City Interactive. Choć na wykresie pojawiła się świeca z długim górnym cieniem, to
jednak nie można wykluczyć kontynuacji
ruchu na kolejnych sesjach. Sytuację komplikuje fakt, iż potencjalny zasięg ruchu,
określony na 22,60 zł, spółka niemal osiągnęła już w trakcie wczorajszej sesji. Jego
przełamanie będzie jednak sugerować
dalsze wzrosty do 24,10 zł lub wyżej, w
okolicę 24,90 zł.
18.5
18.0
17.5
17.0
16.5
16.0
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
30
6
June
13
20
27
4
July
11
18
25
1
8
August
16
22
29
5
12
September
19
26
3
10
October
17
24
31
November
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub
wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Dziennik
Najważniejsze informacje
PKN Orlen
Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych PKN Orlen za III kw. 2011 r.
III kw.br. charakteryzował się spadkiem marży rafineryjnej jak i petrochemicznej zarówno r/r jak i kw/kw. Od
strony operacyjnej przerób ropy naftowej wzrósł o 10% kw/kw, ale był na porównywalnym poziomie jak w
analogicznym okresie ubiegłego roku (7418 tys. ton). Wzrost sprzedaży rafineryjnej o 3% r/r został osiągnięty
na rynku polskim i litewskim, przy niższej sprzedaży w Czechach ze względu na postój remontowy w Unipetrolu. Wysoką dynamikę sprzedaży kontynuowano w segmencie petrochemicznym (12% r/r) dzięki wprowadzeniu do sprzedaży kwasu tereftalowego (PTA) oraz wyższej sprzedaży PCW. Wysokie ceny benzyny pozwoliły tylko na zwiększenie wolumenów sprzedaży o 2% r/r w Polsce i Niemczech. Ze względu na wzrost cen ropy
naftowej we wrześniu PKN zanotuje ponownie dodatni efekt LIFO w wysokości ponad 500 mln PLN. Szacowany raportowany zysk operacyjny m wynieść około 750 mln PLN, a zysk operacyjny według LIFO tylko 200 mln
PLN. Osłabienie złotówki wpłynęło negatywnie na przeszacowanie kredytów walutowych (-0,5 mld PLN) oraz
różnice kursowe netto od pozostałych pozycji w walutach obcych (-0,5 mld PLN). Łącznie po uwzględnieniu
kosztów odsetkowych ujemne saldo finansowe wyniesie w III kw. prawie minus 1,1 mld PLN, co przełoży się
na stratę netto około 350 mln PLN.
Powyższe dane zwłaszcza w segmencie rafineryjnym są bardzo słabe. Ze względu na likwidację ulgi biopaliwowej oraz niskie marże rafineryjne segment rafineryjny bez uwzględnienia efektu LIFO najprawdopodobniej
zanotuje stratę. Występująca presja na marże detaliczne spowoduje obniżenie wyniku segmentu detalicznego r/r. Jedynie segment petrochemiczny powinien wypaść dobrze, dzięki wyższym wolumenom w sprzedaży
petrochemicznej uda zrekompensować się spadek marż. Podsumowując jakość zysku operacyjnego jest słaba,
zbudowany w dużej mierze na efekcie LIFO. (M.Kalwasińska)
KGHM
Plany złożenia oferty na spółkę górniczą z Kanady
Prezes Herbert Wirth poinformował, że KGHM chce na początku listopada złożyć ofertę na zakup spółki górniczej z Kanady, która ma kopalnię rud miedzi w Ameryce Łacińskiej. Spółka chce, żeby dzięki zagranicznym
przejęciom roczna produkcja miedzi wzrosła z 500 tys. do ponad 700 tys. ton. (A. Iwański)
PKN Orlen
Anwil na razie nie na sprzedaż
Zdaniem ministra Aleksandra Grada sytuacja na rynkach kapitałowych nie uzasadnia sprzedaży przez PKN
Orlen SA zakładów Anwil SA. Według niego PKN Orlen powinien zastanowić się ponownie nad rolą Anwilu w
grupie PKN Orlen. (M.Kalwasińska)
JSW
Oczekiwany duży wzrost zysku netto w 2011r.
Prezes Jarosław Zagórowski powiedział, że JSW spodziewa się dużego wzrostu zysków netto w 2011r. dzięki
wyższym cenom węgla koksującego, finansowych zdarzeń jednorazowych oraz deprecjacji PLN. Spółka planuje utrzymać ten sam poziom zysku w 2012r., zwiększając produkcję o 1 mln ton, utrzymując koszty i płace na
poziomie z 2011r. oraz inwestując 1,5 mld PLN. Zagórowski wspomniał również, że spółka chce wypłacić 30%
tegorocznych zysków w dywidendzie, przyszłe wypłaty będą jednak zależały od sytuacji gospodarczej. (A.
Iwański)
KGHM
Zmiany w radzie nadzorczej
Zarząd KGHM poinformował, że NWZA powołało do składu RN Lecha Jaronia, Macieja Łaganowskiego i Pawła
Markowskiego. (A. Iwański)
PGNiG
Umowa z Shell na sprzedaż ropy ze złoża Skarv
PGNiG Norway, spółka zależna PGNiG, podpisała umowę z Shell International Trading and Shipping Company
na sprzedaż ropy naftowej, która będzie wydobywana ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym
(NCS). Wartość umowy, oszacowana przy założeniu prognozowanej sprzedaży ropy naftowej w okresie kolejnych pięciu lat, wynosi 1,1 mld USD (ok. 3,5 mld PLN). (M. Kalwasińska)
21 październik 2011
2
Dziennik
Bank Millennium
Due diligence i rozmowy z zarządem
Według informacji prasowych trwa due diligence Banku Millennium. W przyszłym tygodniu mają ruszyć spotkanie zarządu z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi przejęciem. Dodatkowo prasa spekuluje, że
wśród uczestników spotkań pojawi się jeden polski bank. Due diligence ma potrwać do połowy listopada.
(G.Zawada)
Budimex
Zgoda UOKiK na przejęcie PNI przez Budimex
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła zgodę na przejęcie przez Budimex kontroli nad
Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury. W wyniku koncentracji Budimex zakupi 100% udziałów PNI od
grupy kapitałowej PKP. Nominalna wartość nabywanych udziałów wynosi 178,9 mln PLN. Budimex kupi PNI
za gotówkę. Pieniądze na ten cel pochodzić będą ze środków własnych.
Intersport
Obniżenie prognozy na 2011 rok
Intersport obniżył prognozy na 2011 rok i obecnie szacuje, że w 2011 roku EBITDA wyniesie od 8,5 do 10,5
mln PLN, a wynik brutto od -1 mln PLN do 1 mln PLN. Zgodnie z nowa prognozą przychody ze sprzedaży wynieść mają 210 mln PLN. Czynnikami wpływającymi na konieczność zmiany prognozy jest osiągnięcie w III
kwartale 2011 roku przychodów niższych niż zakładano, a także wzrost kursu euro w stosunku do złotego,
który wpłynął na zwiększenie kosztów czynszów najmu.
Elektrobudowa
Podniesienie prognozy przychodów na '11 do 890 mln PLN
Elektrobudowa podniosła prognozę przychodów ze sprzedaży na rok 2011 do 890 mln PLN i wartość zamówień do 1.016 mln PLN. Jednocześnie spółka obniżyła prognozy dotyczące zysku netto do 40,7 mln PLN.
Wzrost wartości zamówień wynika z pozyskania kilku znaczących kontraktów. Przyczyną korekty zysku netto
jest spadek marż na sprzedaży produktów i usług elektroenergetycznych związany z zaostrzającą się walką
konkurencyjną oraz zmieniającą się strukturą sprzedaży.
Kruk
NWZA przeznaczyło 40 mln PLN na skup akcji własnych
NWZA zdecydowało o przeznaczeniu 40 mln PLN na skup akcji własnych w celu przeznaczenia na program
opcji menedżerskich, umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Kruk będzie mógł skupić do 1 mln akcji, co stanowi
5,92% kapitału zakładowego spółki.
Pozostałe informacje
City Interactive
Zarząd spółki podpisał umowę cesji całości praw i obowiązków wynikających z umowy znaczącej
zawartej przez emitenta w dniu 01.09.2011r. z Vivid Games na mocy której, spółka zależna emiteta
- Business Area przejęła całość praw i obowiązków wynikających z umowy produkcyjnej gry "Sniper:
Ghost Warrior" w wersji mobilnej na platformy z systemami iOS, tj. iPad®, iPhone® i iPod Touch®.
Euroimplant
Emitent zawarł z Konsorcjum Bankowym: Bankiem Spółdzielczym w Raszynie, Warszawskim
Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Spółdzielczym w Pruszkowie umowę o kredyt inwestycyjny w
kwocie 10 mln PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu: "Laboratoria
Euroimplant – wdrożenie innowacyjnych produktów inżynierii tkankowej." Wypłata kredytu
inwestycyjnego będzie następować w kolejnych transzach w okresie od 20.10.2011 r. do10.02.2012
r.
FAM
Sąd dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia FAM GK (spółka przejmująca) ze spółką
FAM Cynkowanie Ogniowe (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie spółki
przejmowanej przez spółkę przejmującą oraz przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na
spółkę przejmującą.
Gant
Spółka zależna emitenta pod firmą GANT PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SUDETY
S.K.A. zawarła z bankiem Alior Bank dwie umowy kredytu na łączną kwotę 26 mln PLN.
21 październik 2011
3
Dziennik
Helio
Spółka zawarła z Bankiem BPH aneks do umowy kredytu o linię wielocelową wielowalutową z dnia
11.08.2008 r. na podstawie którego wydłużono okresy kredytowania oraz zwiększono kwoty
limitów kredytowych w ramach kredytu w rachunku bieżącym do równowartości kwoty:a) 23,5 mln
PLN w okresie od dnia 20.10.2011 r. do dnia 01.01.2012 r., b) 22 mln PLN w okresie od dnia
02.01.2012 r. do dnia 31.01.2012 r., c) 15 mln PLN w okresie od dnia 01.02.2012 r. do dnia
01.04.2012 r., d) 13 mln PLN w okresie od dnia 02.04.2012 r. do dnia 01.05.2012 r., e) 11 mln PLN w
okresie od dnia 02.05.2012 r. do dnia 31.05.2012 r., f) 10 mln PLN w okresie od dnia 01.06.2012 r.
do dnia 28.06.2012 r., g) 9 mln PLN w okresie od dnia 29.06.2012 r. do końca okresu kredytowania,
tj. do dnia 30.09.2012 r. Ustalono także zabezpieczenia spłaty kredytu, odsetek, prowizji, opłat,
kosztów banku oraz wszelkich innych należności banku z tytułu umowy.
HELIO zawarła z bankiem BPH umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do
gatunku. Umowa przewłaszczenia została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności banku
wobec HELIO z tytułu kredytu o linię wielocelową wielowalutową w wysokości 23,5 mln PLN z dnia
11.08.2008 r. Umowa dotyczy przewłaszczenia zapasów będących własnością emitenta,
znajdujących się w magazynie surowca zlokalizowanym w miejscowości Brochów 119, 05-088
Brochów. Wartość ewidencyjna aktywów będących przedmiotem przewłaszczenia na dzień
18.10.2011 r. w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła ok. 14,79 mln PLN.
Herman
W dniu 19 października 2011r. emitent zawarł umowę leasingu finansowego zwrotnego z
finansującym PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE J. FIEJDASZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA na kwotę ok. 1,43 mln PLN. Termin ostatniej raty leasingu to 20.10.2017r. Przedmiotem
leasingu są środki trwałe o łącznej wartości księgowej ok. 0,33 mln PLN.
Lentex
Sąd wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia KZ z kwoty ok. 22,33 mln PLN do kwoty ok.
24,38 mln PLN poprzez emisję 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Wyemitowanym
5.000.000 akcjom odpowiada 5.000.000 głosów. Postanowieniem sąd dokonał podziału (splitu)
akcji spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 2,05 PLN do kwoty 0,41
PLN, z jednoczesnym zwiększeniem liczby akcji. Liczba akcji wszystkich emisji wzrosła z 10.892.120
akcji przed dokonaniem podziału do 59.460.600 akcji po dokonaniu podziału.
Marvipol
Emitent zawarł z Strabag umowę o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego
wykonawstwa. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Strabag inwestycji polegającej na
wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z
infrastrukturą usytuowanego na będącej własnością emitenta działce gruntu w Warszawie, przy ul.
Sokratesa. Wartość przedmiotu umowy została określona na kwotę netto 85,55 mln złotych.
Termin realizacji umowy ustalono na okres od 2 listopada 2011 r. do 30 września 2013 r.
Mostalzab
Emitent otrzymał postanowienie z sądu o ustanowieniu na rzecz BRE Banku hipoteki umownej
łącznej na kwotę 19,5 mln PLN.
P.A. Nova
Zostały zawarte dwie przedwstępne umowy sprzedaży pomiędzy P.A. NOVA jako sprzedającym a
spółką KAUFLAND POLSKA MARKETY jako kupującym. Wartość umów zawartych przez P.A. NOVA z
w/w kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 44,48 mln PLN netto.
PGNiG
Spółka PGNiG Norway podpisała umowę sprzedaży ropy naftowej z firmą Shell International
Trading and Shipping Company Ltd.. Wartość umowy, oszacowana przy założeniu prognozowanej
sprzedaży ropy naftowej w okresie kolejnych pięciu lat, wynosi ok. 1,1 mld USD (ok. 3,5 mld PLN).
Trion
Zarząd spółki podjął uchwałę o podwyższeniu KZ spółki o kwotę 0,45 mln PLN tj. z kwoty ok. 59,33
mln PLN do kwoty ok. 59,78 mln PLN w drodze emisji 2.250.000 nowych akcji zwykłych na
okaziciela serii U1 o wartości nominalnej 0,20 PLN. Cena emisyjna wynosi 0,20 PLN.
21 październik 2011
4
Dziennik
Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kruk
NWZ spółki upoważniło zarząd spółki do nabywania akcji własnych według poniższych zasad: 1)
łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 1 mln PLN, 2) łączna maksymalna
wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 40 mln PLN, 3) cena, nie może być
wyższa od 100 PLN, a niższa niż 1 PLN .
NWZ wydziela z kapitału zapasowego kwotę 40 mln złotych i zobowiązuje zarząd spółki do
przekazania jej na kapitał rezerwowy - „Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na
rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji spółki powiększonej o koszty nabycia akcji spółki.
Miraculum
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ; 1)Piotr Krupa – 25,81% na tym NWZ;
2)Polish Enterprise Fund IV – 40,79% na tym NWZ; 3)Generali OFE – 10,69% na tym NWZ.
NWZ spółki postanawia, że spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej
niż 35 mln PLN zamienne na akcje zwykłe na okaziciela spółki o jednostkowej wartości nominalnej
określonej przez statut spółki, a łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35 mln PLN. Cena
emisyjna akcji ustali każdorazowo zarząd ale nie może być ona niższa niż wartość nominalna akcji
określona przez statut spółki, ani przekroczyć 1,20 PLN za jedną akcję.
NWZ spółka ustala, że podwyższa się warunkowo KZ spółki o kwotę nie wyższą niż 35 mln złotych
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii każdorazowo oznaczonej przez zarząd spółki, o
łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35 mln złotych.
Spółka emituje warranty subskrypcyjne serii D w liczbie nie większej niż 2.500.000 sztuk
uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej określonej w
statucie spółki. Każdy warrant subskrypcyjny uprawniał będzie do objęcia jednej akcji zwykłej na
okaziciela serii N, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji określonej w statucie spółki.
Podwyższa się warunkowo KZ spółki o kwotę nie wyższą niż 2,5 mln złotych poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii N o jednostkowej wartości nominalnej określonej przez statut, o łącznej
wartości nominalnej nie przekraczającej 2,5 mln złotych.
Police
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% KZ na NWZ; 1) RUBICON PARTNERS NFI –15,66% na tym
NWZ; 2) WIESŁAW WIECZOREK – 12,10% na tym NWZ ; 3) ANDRZEJ GRZEGORZEWSKI – 11,82% na
tym NWZ; 4) PKO BP – 11,77% na tym NWZ; 5)TOWER INVESTMENTS – 7,28% na tym NWZ; 6)
QUAGMIRE HOLDINGS LIMITED – 7,06 % na tym NWZ.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ; 1) Zakłady Azotowe W
Tarnowie-Mościcach - 80,54% na tym NWZ, 2) Agencja Rozwoju Przemysłu - 10,70% na tym NWZ;
3) Skarb Państwa - 8,60%.
Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie
C&C Energy
W dniu 11 października 2011 roku spółka Texass Ranch Company-Wizja dokonała sprzedaży
782.726.800 akcji spółki Clean&Carbon Energy. Na dzień 20 października 2011 roku Texass Ranch
Company-Wizja posiada 1.200 akcji Clean&Carbon Energy, co stanowi 0,00012% KZ emitenta, oraz
0,00012% ogólnej liczby głosów na WZA.
Ferro
ING TFI, działając w imieniu ING Parasol FIO zawiadomił emitenta, iż w wyniku zbycia akcji spółki
FERRO, udział ING Parasol FIO spadł poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Aktualnie
ING Parasol FIO posiada 1.045.306 akcji spółki , co stanowi 4,93% KZ spółki. Akcje te uprawniają do
1.045.306 głosów na WZ spółki , co stanowi 4,93% ogólnej liczby głosów.
Hawe
W dniu 19 października 2011 roku HAWE Telekom (spółka zależna emitenta) nabyła na własny
rachunek 152.100 sztuk akcji HAWE po średniej jednostkowej cenie nabycia 3,10 PLN. HAWE
Telekom posiada obecnie łącznie 5.002.736 sztuk akcji spółki, stanowiących 4,67% KZ spółki i
dających 4,67% głosów na WZ.
21 październik 2011
5
Dziennik
Pozostałe informacje - skup akcji własnych
Alchemia
Emitent nabył 15.284 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,52 PLN. Łącznie
emitent posiada 1.733.161 akcji własnych, które stanowią 0,837% KZ emitenta i uprawniają do
1.733.161 głosów na WZ emitenta.
Ferrum
Spółka dokonała nabycia 4.277 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,11 PLN.
Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień publikacji
raportu 357.830 sztuk, z których wynika 357.830 głosów, stanowiących odpowiednio 1,4580% KZ i
ogólnej liczby głosów w spółce.
Gant
Emitent nabył 2.500 akcji własnych celem ich umorzenia za średnią jednostkową cenę 7,91 PLN.
Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 86.648 akcji, co daje prawo do
86.648 głosów na WZ.
Magellan
Emitent otrzymał od DI BRE Banku informację o nabyciu w dniu 19 października 2011 roku na
rachunek własny spółki 979 akcji własnych po średniej cenie 36,79 PLN za jedną akcję. Łączna liczba
akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi 61.928 akcji co stanowi 0,9507% w KZ emitenta
oraz uprawnia do 61.928 głosów na WZ spółki.
Marvipol
Spółka dokonała nabycia 5.290 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,66 PLN.
Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 849.665 co stanowi 2,3012% w KZ
emitenta.
MIT
MIT nabyła 5.000 sztuk akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 0,75 PLN. MIT posiada
obecnie łącznie 15.000 akcji spółki, stanowiących 0,01% KZ spółki i dających 0,01% głosów na WZ.
Żywiec
Grupa Żywiec wykupiła obligacje własne o wartości nominalnej 20 mln PLN tj. 2.000 sztuk po
jednostkowej cenie nominalnej 10.000,00 PLN. Tym samym emitent wykupił wszystkie
wyemitowane wcześniej obligacje własne.
Kalendarium
Data
Spółka
Wydarzenie
21 października
21 października
21 października
24 października
26 października
28 października
2 listopada
3 listopada
3 listopada
3 listopada
3 listopada
3 listopada
4 listopada
4 listopada
PKN ORLEN
MILLENIUM
PZU
ING BŚ
TP
KERNEL
HANDLOWY
LOTOS
PKO BP
ING BŚ
NFI EMF
ASSECO
PKN ORLEN
BRE BANK
Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał
Raport za III kwartał
Wypłata dywidendy 26 PLN na akcję
NWZA
Raport za III kwartał
Raport za rok 2011
Raport za III kwartał
Raport za III kwartał
Raport za III kwartał
Raport za III kwartał
Wypłata dywidendy 0,19 PLN na akcję
NWZA
Raport za III kwartał
Raport za III kwartał
21 październik 2011
6
Dziennik
Bank
Banki
BRE*
Handlowy*
ING BSK*
Kredyt Bank*
Millennium*
Pekao*
Spółka
Rekomendacja
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
Rekomendacja
Sektor wydobywczy
Bogdanka
Kupuj
JSW
Kupuj
KGHM
Kupuj
NWR
Trzymaj
Sektor energetyczny
Enea
Kupuj
PGE
Kupuj
Tauron
Kupuj
Paliwa i Chemia
Ciech
Kupuj
Lotos
Sprzedaj
PGNiG
Kupuj
PKN Orlen
Neutralnie
Puławy**
Kupuj
Synthos
zawieszona
Handel hurtowy i detaliczny
AmRest
Kupuj
LPP
Neutralnie
NFI Empik
Neutralnie
NG2
Neutralnie
Pozostałe
Mispol
Kupuj
Netmedia
Kupuj
Oponeo.pl
Kupuj
Travelplanet.pl
Kupuj
Data rekomendacji Cena docelowa
-
2010
-
P/E skorygowane
2011P
2012P
16,1
16,2
15,4
21,5
17,3
18,6
Data rekomendacji Cena docelowa
2010
10,9
12,6
10,3
10,7
11,4
12,3
11,0
11,5
9,9
11,5
11,0
11,3
P/E skorygowane
2011P
2012P
2010
1,9
1,9
2,1
1,4
1,5
2,3
2010
P/BV
2011P
1,4
1,4
1,5
1,2
1,2
1,7
EV/ EBITDA
2011P
2012P
1,3
1,4
1,3
1,1
1,1
1,6
2012P
2011-07-14
2011-08-16
2011-07-01
2011-08-26
148,00
140,00
212,00
31,00
15,3
6,5
5,9
42,8
18,5
3,8
3,7
23,6
12,2
4,1
4,2
27,3
8,1
2,2
3,8
14,4
8,4
1,6
2,5
11,7
5,6
1,7
2,8
12,7
2011-09-27
2011-09-27
2011-09-27
19,40
20,20
5,90
12,6
12,1
11,0
10,4
8,7
7,1
9,6
7,7
7,5
3,9
5,3
3,4
3,5
4,6
3,0
3,3
4,2
2,6
2011-08-18
2011-04-12
2011-08-26
2011-04-12
2011-08-18
2010-06-25
23,36
38,25
4,50
51,06
124,48
-
18,3
5,2
12,2
6,8
46,3
-
28,1
4,6
11,3
11,1
6,5
-
8,0
4,0
9,6
9,6
6,0
-
3,8
8,1
5,0
4,3
18,8
-
4,9
6,8
5,7
5,7
3,7
-
4,5
5,8
4,9
5,3
3,5
-
2011-07-29
2011-07-29
2011-07-29
2011-07-29
99,40
2396,00
16,80
60,90
35,0
23,6
12,9
12,5
19,4
14,4
11,2
11,0
13,5
11,9
7,9
9,6
8,1
11,1
6,6
9,7
5,4
8,5
5,8
7,5
4,3
7,5
4,7
6,6
2010-07-22
2010-11-05
2011-01-28
2011-08-04
7,10
9,95
15,29
16,09
8,8
7,7
16,3
-
7,5
5,8
11,1
-
4,7
4,9
8,9
47,0
6,3
9,9
9,8
-
5,9
6,9
7,5
15,1
4,5
6,2
6,1
8,8
* wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego
** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie
Materiały periodyczne w Dzienniku:
Poniedziałek: wykresy cen metali
Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii
21 październik 2011
7