Relacja z otwarcia internatu przy ZSP w Żelechowie

Komentarze

Transkrypt

Relacja z otwarcia internatu przy ZSP w Żelechowie
Jesienne święto – relacja z obchodów powiatowego
Dnia Komisji Edukacji Narodowej i otwarcia
międzyszkolnego internatu przy ZSP w Żelechowie
Jesienny, słoneczny dzień 12
października 2004 roku trwale
wpisze się w tradycję i historię
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im.
Ignacego
Wyssogoty
Zakrzewskiego w Żelechowie. W
tym dniu nastąpiło, bowiem oficjalne
otwarcie
długo
oczekiwanego
nowego
budynku
internatu
międzyszkolnego
połączone
z
powiatowymi
obchodami
Dnia
Nauczyciela.
Z tej okazji do szkoły przybyło
wielu znamienitych gości, którzy
zaszczycili
swoją
obecnością
uroczystość. Wśród przybyłych
należy wymienić: Radcę Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu panią
dr Czesławę Kunkiewicz Waligórę,
Dyrektora Delegatury MKO w
Siedlcach pana Zbigniewa Stąsieka,
wizytatora
pana
Jerzego
Kopańskiego, przedstawicieli organu
prowadzącego panów: Zbigniewa
Leszka, Grzegorza Głowackiego,
Henryka
Zająca,
Zenona
Stefanowskiego i Dariusza Muchę,
przedstawicieli
związków
zawodowych panie: Mirosławę
Góźdź, Helenę Syrek, proboszcza
parafii w Żelechowie ks. kanonika
Kazimierza Stańczuka, burmistrza
Żelechowa pana Leonarda Gulę,
dyrektora
miejscowej
szkoły
podstawowej panią Jolantę Wilk
oraz przedstawicieli wykonawców
inwestycji panów: Ryszarda Nitkę,
Henryka
Rękawka,
Wiesława
Witaka.
Współgospodarzem uroczystości
był Starosta Powiatu Garwolińskiego
pan Stefan Gora, który wystąpił w
części oficjalnej uroczystości z
okolicznościowym przemówieniem,
podkreślającym
zaangażowanie
powiatu w inwestycje oświatowe w
tym ukończonej inwestycji dla
rozwoju szkolnictwa w Żelechowie.
Po staroście głos zabierali między
pani minister dr Cz. Kunkiewicz
Waligóra,
która
nie
tylko
powiedziała o wkładzie najwyższych
władz oświatowych w budowę
oddawanego internatu, ale także
uzmysłowiła zebranym znaczenie
inwestycji. Międzyszkolna bursa
przy ZSP w Żelechowie jest
jedynym nowym obiektem tego typu
oddawanym do użytku w tym roku
w Polsce.
Podczas ceremonii wręczono też
nagrody przybyłym z całego powiatu
nauczycielom. Wśród wyróżnionych
znalazł się również Dyrektor ZSP w
Żelechowie pan mgr inż. Stanisław
Dadas.
Szczególnym
momentem
obchodów
Powiatowego
Dnia
Nauczyciela był krótki program
artystyczny przygotowany przez
młodzież pod kierunkiem Doroty i
Adama Kalatów, oraz występ
szkolnego zespołu cheerleaderek
prowadzonego przez panią Edytę
Odziemczyk
i
Agnieszkę
Wałachowską. Niekonwencjonalnie
opowiedziane historie związane ze
szkołą wprawiły gości w znakomity
nastrój. Duży aplauz zebranych
wzbudził taniec występujących na
scenie uczennic Izabeli Gałązki i
Doroty Matuszewskiej ze Starostą
Powiatu Garwolińskiego panem
Stefanem Gorą i Dyrektorem ZSP
panem
Stanisławem
Dadasem.
Obydwaj
panowie
sprostali
wyzwaniu.
Po części artystycznej jeszcze raz
głos zabrał pan mgr inż. Stanisław
Dadas,
który
w
krótkim
przemówieniu
zaprezentował
zebranym
historię
powstania
internatu. Podkreślił ogromną rolę
organu prowadzącego oraz wsparcie
inwestycji przez MEN. Budowa
obiektu przebiegała w sposób iście
sprinterski, bo trwała niecałe dwa
lata. Głównym wykonawcą była
firma
Domex
oraz
jej
podwykonawcy.
W
zakończeniu
swojego
wystąpienia Dyrektor ZSP jeszcze
raz podziękował wszystkim tym,
którzy przyczynili się do powstania
obiektu i wyraził nadzieję, że będzie
on znakomicie służył nie tylko
szkołom, ale także całej lokalnej
społeczności.
Po czym zaprosił wszystkich
obecnych z władzami oświatowymi
na czele do udania się w stronę
wejścia oddawanego gmachu, gdzie
miało się odbyć uroczyste przecięcie
wstęgi. Symbolicznego otwarcia
dokonali
Pani
dr
Czesława
Kunkiewicz Waligóra, Pan dyrektor
Delegatury
Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty w Siedlcach
Zbigniew Stąsiek, Pan Starosta
Stefan Gora, Pan Przewodniczący
Rady Powiatu Zbigniew Leszek, Pan
Przewodniczący Komisji Kultury,
Edukacji i
Sportu Grzegorz
Głowacki, Pan dyrektor Stanisław
Dadas.
szkoły. Słońce właśnie chyliło się
już ku zachodowi i płomienną zorzą
oświetlało mury gmachu internatu,
który czekał już na powrót swoich
stałych mieszkańców – uczniów ZSP
w Żelechowie.
redakcja gazetki ZSP Żelechów „Zapiski”
Po ceremonii przecięcia wstęgi i
poświęcenia
internatu
przez
miejscowego
proboszcza
ks. Kazimierza Stańczuka, oczy
wszystkich
oczarował
widok
staropolskiego
stołu,
pracy
dyplomowej uczniów technikum
żywieniowego. W centrum uwagi
znalazło się pieczone prosię.
Przystawki nie tylko wybornie
smakowały, ale także urzekały swoją
formą, kształtem i barwą. Atmosfera
przyjęcia sprzyjała towarzyskim
rozmowom i wymianie doświadczeń
nie tylko pedagogicznych
Uroczystość miała się ku
końcowi i goście pełni pozytywnych
wrażeń opuszczali mury gościnnej