Telewizja Bez Karty Aktywacja Usługi TVBK – Telewizja

Transkrypt

Telewizja Bez Karty Aktywacja Usługi TVBK – Telewizja
Cennik Usługi TVBK – Telewizja Bez Karty – obowiązuje od 22 lipiec 2013
Aktywacja Usługi TVBK – Telewizja Bez Karty :
149
49,00 pln
Instalacja Usługi TVBK – Telewizja Bez Karty :
49,00 pln
Pakiet Podstawowy TVBK - Telewizja Bez Karty (opłata miesięczna,, zawiera opłatę za dzierżawę
dekodera) :
40,0
00 pln
Usługa Multiroom (opłata miesięczna) :
10 pln
10,00
Aktywacja usługi Multiroom (opłata jednorazowa):
jednorazowa)
49,00
,00 pln
Dzierżawa dekodera HD (opłata miesięczna) :
8,00
,00 pln
Odbiór sprzętu na życzenie Abonenta :
49,00 pln
Nieuzasadnione wezwanie serwisu :
49,00
9,00 pln
Naprawa bądź modernizacja sieci w lokalu Abonenta (na życzenie Abonenta lub z przyczyn leżących
po jego stronie):
49,00 pln/h
Wymiana (w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia) :
- Pilot, zasilacz, kabel cinch/SCART, kabel zasilający,
zasilaj
kabel
el HDMI
- Dekoder HD
Nieterminowy zwrot Sprzętu:
50 pln
300 pln
50 pln