Szkolenie Red Hat RH299 RHCE Rapid Track Course

Komentarze

Transkrypt

Szkolenie Red Hat RH299 RHCE Rapid Track Course
Szkolenie Red Hat
RH299 RHCE Rapid Track Course
SIĘGNIJ PO PROFESJONALNĄ WIEDZĘ
Cel szkolenia
Kurs jest przeznaczony dla starszych administratorów systemów Linux, którzy chcą uzyskać
potwierdzenie swoich umiejętności podchodząc do egzaminów RHCSA i RHCE. Jest
intensywna powtórka materiału składająca się z połączenia dwóch kursów: RHCSA Fast
Track Course oraz System Administration III, które w normalnym trybie zajmują osiem dni,
skondensowana do czterech dni.
Czas trwania
4 dni
Konspekt
1. Zarządzanie oprogramowaniem
- zarządzanie pakietami przy użyciu yum, rpm, RHN
- budowanie pakietów RPM i umieszczanie ich w repozytorium
2. Zarządzanie siecią
- konfiguracja i rozwiązywanie problemów ustawień sieciowych
- agregacja kart sieciowych
3. Zarządzanie pamięcią masową
- partycjonowanie, systemy plikowe i przestrzeń wymiany
- konfiguracja szyfrowanych partycji i inicjatora iSCSI
4. Wolumeny logiczne (LVM)
- zarządzanie fizycznymi wolumenami, grupami wolumenów oraz wolumenami logicznymi z
ich systemami plików
5. Zarządzanie kontami użytkowników
- wdrożenie okresu ważności haseł
- używanie ACL i SGID na katalogach
6. Zarządzanie uwierzytelnianiem
- konfiguracja klienta LDAP i Kerberos
- konfiguracja autofs
7. Instalacja, Kickstart i wirtualizacja
- instalacja systemu, zarządzanie mechanizmem kickstart i usługą firstboot
- zarządzanie maszynami wirtualnymi przy użyciu narzędzi wirtualizacyjnych
8. Zarządzanie startem systemu
- konfiguracja poziomów uruchomieniowych i sysctl
- reset hasła użytkownika root
- sekwencja startu systemu
9. Zadania okresowe (at i cron)
10. Zarządzanie Security Enhanced Linux (SELinux)
- koncepcja, rozwiązywanie problemów i zarządzanie SELinux
11. Zarządzanie firewallem
12. Usługa Network Time Protocol (NTP)
- konfiguracja serwera NTP i dostarczenie usługi do klientów
13. Dziennik zdarzeń systemowych rsyslog
- analiza logów systemowych
- konfiguracja zdalnego serwera logów
14. Usługa WWW (HTTP/HTTPS)
- zarządzanie serwerem WWW z hostami wirtualnymi przy użyciu kontroli dostępu do
pliku/katalogu
15. Usługa Email (SMTP)
- podstawowa konfiguracja serwera SMTP (null client, otrzymywanie poczty, smarthost
relay)
16. Usługa DNS
- konfiguracja serwera nazw w trybie caching-only i przekaźnika
Compendium - Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. | ul. Tatarska 5 | 30-103 Kraków | tel. (+48 12) 29 28 500
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000039600, Kapitał zakładowy 450 000,00 zł, NIP: 676-21-71-482, Regon: 357260753
www.compendium.pl | [email protected] | (c) Copyright Compendium
Cena szkolenia
4800 PLN netto
+VAT zgodnie z obowiązującą
stawką w dniu wystawienia
faktury
Najbliższe terminy
Brak zaplanowanych szkoleń
Zaproponuj termin szkolenia
Zapytaj o szczegóły:
tel. 12 29 84 777
[email protected]
Strona 1 z 2
Szkolenie Red Hat
RH299 RHCE Rapid Track Course
SIĘGNIJ PO PROFESJONALNĄ WIEDZĘ
17. Usługa NFS
- zarządzanie usługą NFS
- użycie autofs w celu dostępu do serwera NFS
18. Usługa CIFS
- konfiguracja serwera CIFS
- użycie autofs w celu dostępu do serwera CIFS
19. Usługa FTP
- anonimowy dostęp do serwera FTP (download/upload)
20. Usługa wydruku CUPS
21. Usługa SSH
- klucze SSH
- przekazywanie portów
- transfer danych przez rsync
22. Usługa VNC
- dostęp do zdalnych pulpitów w sposób bezpieczny
23. Obszerna powtórka
- przegląd zadań wcześniej poruszonych na zajęciach
Wymagania
- uczestnicy muszą spełniać wymagania dotyczące uczestnictwa w kursach Red Hat System
Administration I, II i III
- uczestnicy muszą posiadać umiejętności na poziomie RHCT/RHCSA
W celu dokonania właściwej oceny umiejętności firma Red Hat zaleca wypełnienie testów
udostępnionych na stronie: https://www.redhat.com/wapps/assessment
Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Red Hat.
Lokalizacje
Kraków - ul. Tatarska 5, II piętro, godz. 9:00 - 16:00
Warszawa - ul. Bielska 17, godz. 9:00 - 16:00
Prowadzący
Red Hat Certified Instructor
Cena szkolenia
4800 PLN netto
Do ceny należy doliczyć 23% VAT
Compendium - Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. | ul. Tatarska 5 | 30-103 Kraków | tel. (+48 12) 29 28 500
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000039600, Kapitał zakładowy 450 000,00 zł, NIP: 676-21-71-482, Regon: 357260753
www.compendium.pl | [email protected] | (c) Copyright Compendium
Strona 2 z 2