Rynek produktów do prania w Bułgarii Produkty do prania (zarówno

Transkrypt

Rynek produktów do prania w Bułgarii Produkty do prania (zarówno
Rynek produktów do prania w Bułgarii
Produkty do prania (zarówno w płynie, jak i w proszku) to kategoria produktów, która w 2012
r. była używana przez 88% bułgarskich gospodarstw domowych. Średnio na gospodarstwo
domowe na rok przypada około 13 kg proszku do prania, które są podzielone na 8 zakupów
po 1,6 kg. W ciągu ostatnich czterech lat spożycie indywidualne gospodarstw domowych
wzrosło o 1 kg w porównaniu z 2009 r. Nie było to spowodowane częstszymi zakupami, a
wzrostem objętości zakupionych produktów podczas jednorazowej wizyty.
Zarejestrowany w analizowanym okresie 2009 r. – 2012 r. rozwój rynku produktów do prania
nie jest zaskakujący, biorąc pod uwagę fakt, iż liczba gospodarstw domowych posiadających
pralki w swoich domach, wzrosła z 75% w 2009 r, do 90% w 2012 r. Co więcej, wzrost ten
był związany z detergentami do pralek, a nie z tymi do prania ręcznego, które nadal tracą
udział w rynku - z 10% w 2009 r. do 4% w 2012 r. Przez miniony okres czterech lat całkowite
zużycie detergentów wzrosło o 18%. Natomiast rozpatrujác oddzielnie każdy rok,
obserwujemy wzrost o 6% w 2010 r. w porównaniu z 2009 r. oraz o 12% w 2011 r. w
porównaniu z 2010 r. W przeciwieństwie do tych okresów, w 2012 r. zarejestrowano słaby
wzrostu o około 1%. Jednocześnie więcej wydanych pieniędzy przeznaczonych przez
gospodarstwa domowe na zakup tych produktów nie były wynikiem zakupów większej ilości,
a był spowodowany 4% wzrostem średniej jednostkoej ceny. Opakowanie produktu do prania
w 2012 r. kosztowało średnio 4,20 BGN.
Udział w rynku rodzajów środków do prania (%)
Źródło: Progressive
Opracowano w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii
(www.sofia.trade.gov.pl)