Autograf nr 7 - rumia.edu.pl

Komentarze

Transkrypt

Autograf nr 7 - rumia.edu.pl
P O Ż E G N A N I E
„Spieszmy się kochać ludzi
Tak prędko odchodzą…”
nr 7 rok szkolny 2007/2008
Uroczystość nadania szkole imienia
ks. Stanisława Ormińskiego
Po odejściu Agaty...
Życie czasem potrafi być okrutne,
tak bardzo niesprawiedliwe.
Ma dla nas takie niespodzianki smutne,
takie zdarzenia nieszczęśliwe.
Na świecie dużo złych ludzi chodzi,
tyle kradzieży, przestępstw, przemocy…
Życie innych ich zupełnie nie obchodzi,
nie udzielą biednemu pomocy.
Dlaczego niewinnych śmierć spotyka,
a ci niedobrzy są wśród nas?
Czemu ich zegar życia nadal tyka?
Czemu tym dobrym się tak szybko kończy żywota czas?
Czy to kiedyś minie?
Czy te role się kiedyś odwrócą?
Czy w ogóle to całe zło przeminie?
Czy źli ludzie się nawrócą?
Ola Baranowska
klasa I f
Redagowanie pisma, skład komputerowy, druk i kolportaż
pod kierunkiem p. Teresy Rzepa i p. Stefanii Polak.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania oraz redakcyjnego opracowania
tekstów przyjętych do druku.
Uroczystość nadania imienia Gimnazjum nr 1
w Rumi miała miejsce 6 maja 2008 r. i była efektem
kilkumiesięcznych przygotowań młodzieży, rodziców
i Rady Pedagogicznej szkoły.
To ważne wydarzenie rozpoczęło się mszą
świętą w Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi,
sprawowaną przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Podczas
mszy św. odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru szkoły
przyniesionego przez delegację Rady Rodziców, a po jej zakończeniu
złożono kwiaty pod popiersiem ks. Stanisława Ormińskiego.
Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami
miasta, w rytm muzyki granej przez orkiestrę pod batutą pana
Tadeusza Gruczy.
Na dziedzińcu szkoły nastąpiło
powitanie gości przez Dyrektora, panią mgr
Jolantę Braun. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego
odsłonięcia
tablicy
upamiętniającej
wydarzenie
dokonał
Pomorski Kurator Oświaty, pan Zdzisław
Szudrowicz,
a poświęcił
tę
tablicę
Arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
Dalsza cześć uroczystości przebiegała w budynku szkoły.
Po wprowadzeniu sztandaru nastąpiło przemówienie pani Dyrektor
i prezentacja multimedialna dotycząca historii gimnazjum, osiągnięć
uczniów
i nauczycieli
oraz
uzasadnienia
wyboru
patrona.
Przewodniczący Rady Miasta, pan Witold Reclaf odczytał Uchwałę
Rady Miasta dotyczącą nadania szkole imienia księdza Stanisława
Ormińskiego.
Ciąg dalszy na stronie 4 i 5
N A SZE SU KC E SY
==================================
Od Redakcji.
Pragniemy poinformować
o sukcesie Aleksandry Siwiec
z klasy I a, która za swoją
twórczość literacką zdobyła
wyróżnienie
w XXIV Ogólnopolskim
Konkursie Literackiej
Twórczości Dzieci i Młodzieży
Gimnazjalnej w Słupsku.
Prezentujemy
opowiadanie.
wyróżnione
„W cierniach Ogrodu Miłości”
Otwieram oczy, gaszę świecę,
cicho
spoglądam
w przestrzeń
i uspokajam krzyk duszy. Jedno
spojrzenie,
które
potrafi
zrównoważyć mój świat i przywrócić
mnie do realnego świata. Powieki
znów opadają.
Powoli odpływam. Odpływam
tam,
gdzie
wreszcie
spotkam
samotność, rzecz upragnioną...
W ciszy duszy zastanawiam się nad
tym, czy czasem warto jest kochać,
czy przynależenie do jakiejkolwiek
subkultury ma sens? Człowiek
posiada w sobie fragment psychiki,
zwany wolną wolą, która kieruje
nim, jak artysta marionetką. To
ona
zmienia
nasze
uczucia,
nakazuje nam iść jedną z wielu
dróg, które dał nam Bóg, nasz
Ojciec.
Jednak, czym jest miłość...?
Nad tym warto się zastanowić.
Poświęcić choć sekundę życia na
myśl o tym, dlaczego na widok
jednej z tak wielu zwykłych osób na
tym świecie serce bije nam mocniej,
a wnętrze ściska się, jak gdyby
wrzucone pomiędzy grupę ostrych
cierni. Lecz, czy to uczucie aż tak
boli? Zależy, w jakim stopniu i
stylu je odczuwamy.
Według
mnie,
miłość
to
najpiękniejszy z darów. Każdy nią
włada na swój sposób, jednak
każdy pięknie.
Małe
dziecko
czuje
przywiązanie do osoby, którą
ujrzało tuż po narodzinach, w którą
pierwszy
raz
wtuliło
swoje
rozgrzane ciepłem tego uczucia
serduszko. Bo ono choć nie
rozumie tak wielu rzeczy, potrafi
kochać najbardziej. Miłości nie do
się wyedukować ani w kogoś wpoić.
Nie do się jej wmówić, ani zmusić
do niej. To uczucie, które rozkwita
przez całe życie, nadając mu tak
piękny i długo wyczekiwany sens!
Gdy
zabraknie
miłości
rodzicielskiej,
człowiek
szuka
własnej, bardziej doświadczonej,
okazywanej
piękniej,
zupełnie
inaczej.
Miłość jest jak ogień, który na
początku
podsycany,
wzrasta
w końcu i rozpala się bardziej
i bardziej... A gdy zgaśnie... Zawsze
pozostaje mały żar, który pozwala
mu narodzić się na nowo! Nie jest
NASZE OSIĄGNIĘCIA
==================================
I
miejsce
w
kategorii
„gimnazja
–
soliści”
zajęła
piętnastoletnia
Ewelina
Hinc
z rumskiego Gimnazjum nr 1.
Tak pisano na temat naszych
artystów na stronie www.ithink.pl
Ewelina ma już za sobą
I miejsce
w Wojewódzkim
Konkursie Piosenki Kompozytorów
Polskich „Śpiewać każdy może”,
oraz I miejsce w Powiatowym
Konkursie Poezji Śpiewanej, który
miał miejsce 27 marca w Dworku
pod Lipami (MDK). III miejsce
zajęła
tam
Agata
Konkol.
Natomiast
„Awsiutki”
(Agata
Konkol, Ewelina Hinc, Marta
Bochentyn, Agnieszka Buraczyska,
Beata Drawc, Martyna Szymańska,
Małgorzata Mielniczuk) zdobyły
I miejsce w kategorii „zespół”.
21
maja
2008
r.
w Wojewódzkim Konkursie Języka
Angielskiego
„English
Poetry
& Drama”, Ewelina Hinc zajęła
I miejsce za najlepszą piosenkę
anglojęzyczną, a Paulina Schoenfeld
otrzymała nagrodę „Odkrycie Roku
2008”.
Prezentujemy kolejny wiersz
Aleksandry Siwiec zgłoszony do
konkursu.
„Daj mi jeszcze trochę czasu”
Przy zachodzie morskiego słońca
Śpiewałeś balladę ku niebu.
Głos twój namiętny szalał na wietrze...
Oczy szkliły się złotym blaskiem.
Twój uśmiech rozjaśniał mi Drogę
Światłości,
Twe długie włosy oplatały wzrok...
Byłeś jak wiatr, który powiewając
Cicho wygrywał melodię Romea...
Blask Twych jak węgiel czarnych oczu
Wpatrywał się w me usta,
Dłonie lekko dotykały mego ciała.
Ulotne minuty delikatnego pocałunku
w morskiej krynicy...
Daj mi jeszcze trochę czasu...
Ustąpiłeś.
Twa dłoń dotknęła mego policzka.
Ujrzałam
Ciebie
stojącego
wśród
szalejących fal...
Podniosłam się z morskiego piasku.
Widziałam, jak włosy oplatały Ci
zlęknioną,
Zapłakaną twarz.
Pochłonął Cię świat, zabrały fale,
Ogłuszył nadchodzący sztorm...
Krzyk przeszył delikatną ciszę.
Zniknąłeś z mojego życia..,
Wróć...
Wróć do zachodu słońca na plaży.
Chcę znów codziennie móc wplątywać
dłonie w Twe włosy.
Spoglądać w czarne oczy,
Widzieć w nich szalony blask miłości...
Czuć na sobie Twój niezwykły dotyk,
Na ustach lekki pocałunek...
Na plaży, wśród złotego piasku
Nie mówić „daj mi jeszcze trochę czasu”
Lecz...”I love you, I want you...”
Słyszeć melodię Twojej ballady,
Którą z mych ust porwał czas...
N A SZE SU KC E SY
=================================
młodym aktorom. Otrzymali je
Od=R=
edakcji
miedzy innymi:
Tak o nas pisano.
Dnia 8 maja 2008 r.
w Zespole Szkół nr 1 w Redzie
odbyły się Rejonowe Eliminacje
XXIV
Wojewódzkiego
Turnieju
Teatralnego „Niebieskich Tarcz”.
Organizatorem przeglądu był
Powiatowy
Zespół
Placówek
Oświatowo
–
Wychowawczych
w Wejherowie.
W
konkursie
wystąpiły zespoły teatralne ze szkół
podstawowych i gimnazjów rejonu
obejmującego dwa powiaty: pucki
i wejherowski.
Spektakle
oceniało
jury
w składzie:
Joanna Ryduchowska – Wrzałek
Teresa Wasiak
Marzenna Jodłowska.
Ewelina Hinc z naszego
gimnazjum za rolę Sandy
Olsen oraz Agata Konkol za
rolę Dannego Zuko.
Na szczeblu wojewódzkim
nasz rejon reprezentować będą
właśnie
laureaci
I
miejsc:
„Słoneczni Żeglarze” ze Szkoły
Podstawowej w Swarzenie i Zespół
teatralny „Serwus” z Gimnazjum
nr 1 w Rumi.
Sporym sukcesem naszej
młodzieży zakończył się trwający
od 28 do 30 marca w Centrum
„Gemini” V Nadbałtycki Festiwal
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Gdynia 2008.
Po
obejrzeniu
11
przedstawień
jury
wyróżniło
najlepsze zespoły i najlepszych
młodych aktorów.
I
miejsce
exaequo
otrzymały dwa zespoły:
„Słoneczni
Żeglarze”
ze
Szkoły
Podstawowej
w Swarzenie za spektakl
pt. „Królewna Flażolet” oraz
zespół teatralny „Serwus”
z Gimnazjum nr 1 w Rumi
za spektakl pt. „Grease”.
Jury przyznało też nagrody
indywidualne wyróżniającym się
W
konkursie
zorganizowanym
przez
Przedsiębiorstwo
Artystyczne
„Travel & Show” z Gdyni wystąpiły
dzieci i młodzież z województw:
pomorskiego
i warmińsko
–
mazurskiego
w kategoriach
wiekowych: przedszkolaki, klasy
1-3 i 4-6 szkół podstawowych, oraz
gimnazja.
NASZE OSIĄGNIĘCIA
=================================
to uczucie, które da się objąć
w słowa czy cokolwiek innego. To
trzeba
samemu
przeżyć,
by
zrozumieć.
Tylu artystów pisze piosenki,
bogate teksty, wiersze o miłości.
Zakochani kaleczą swoje ciało, by
wyparować z siebie to uczucie, gdy
nie
jest
ono
odwzajemnione.
Samotni bronią się przed nim.
Tylko po co? No po co? Przed
miłością nie można uciec. Ona
zawsze będzie pierwsza. Ona, jako
jedyna, nie leci z biegiem czasu,
jest od niego zupełnie niezależna!!!
Żyje zawsze w parze z przyjaźnią,
łącząc się w piękną całość z osobą,
która kocha i jest kochana. Uczy
żyć,
uczy
pragnienia,
uczy
człowieczeństwa.
Miłość jest i zawsze będzie;
a choć nie wiadomo jak bardzo
pragnęlibyśmy ucieczki, ona zawsze
nas dogoni. Bóg wie co dla nas
dobre,
dlatego
stworzył
nas,
obdarowując
zdolnością
odczuwania jej. Bo czyż nie piękniej
jest
chodzić
po
ziemi
ze
świadomością, że jest się kimś
potrzebnym, że od nas zależeć może
ludzkie życie, że nadajemy mu
sens...?
„Miłość
cierpliwa
jest,
łaskawa jest”, jak powiedział
święty Paweł. I tak już pozostanie
na zawsze, choćbyśmy całym
sercem
pragnęli
zmienić
rzeczywistość, to nie uda się
wyrzucić z serca tego uczucia.
Przed laty usłyszeliśmy z ust
Jana Pawła II słowa: „miłość
i służba nadają sens naszemu
życiu
i czynią
je
pięknym,
ponieważ wiemy, czemu i komu
je poświęcamy”. Warto jest skupić
się na tym krótkim zdaniu, tak
pięknie podsumowującym sens
kochania i odpowiedzieć sobie na
pytanie: „Czy chcę być kochany?
Czy chcę, aby moje serce
przepełnione było tak pięknym
uczuciem?”.
Jeśli tak, to najpierw
pokochajmy, bo sensem
naszego życia jest
kochać i być kochanym!
Aleksandra Siwiec
klasa I a
P.S.
Gratulacje
od Redakcji
AUTOGRAFU
Z Ż YCIA SZ KOŁY
=================================
Po
podziękowaniu
pani
==
Ciąg dalszy ze str. 1
Z uroczystości nadania szkole
imienia
ks. Stanisława Ormińskiego
Kolejnym
punktem
programu
było
wbijanie
symbolicznych gwoździ w drzewce
sztandaru.
Następnie
poczet
sztandarowy rodziców przekazał
sztandar Dyrektorowi szkoły. Z rąk
Dyrektora sztandar odebrał poczet
sztandarowy
uczniów,
a reprezentanci
klas
złożyli
uroczyste przyrzeczenie.
Po
ślubowaniu
nadszedł
moment pierwszego publicznego
wykonania hymnu szkoły, którego
autorem słów i kompozytorem
muzyki
jest
pani
Beata
Awsiukiewicz.
Na
zakończenie
uroczystości odbyła się część
artystyczna
uświetniona
spektaklem
„Czas
pustyni”
w wykonaniu naszych uczniów
oraz występem chóru „Lira” pod
batutą pani Karoliny Petke oraz
tańcem solistki zespołu Spin.
Występy młodzieży zostały
nagrodzone gorącymi brawami.
W międzyczasie delegacja
szkoły udała się na Cmentarz
Komunalny w Rumi, aby w imieniu
społeczności naszego gimnazjum
uczcić pamięć ks. Stanisława
Ormińskiego składając wiązankę
kwiatów w miejscu jego spoczynku.
Dyrektor
zaprosiła
wszystkich
gości na poczęstunek i obejrzenie
przygotowanych ekspozycji.
W
miejscu
centralnym
szkoły znajdowała się księga
pamiątkowa, do której wpisywali
się goście.
Oto reportaż zdjęciowy.
Z
ŻYCIA SZKOŁY
=================================