ZAŁĄCZNIK 4 – WYNIKI - ZUŻYCIE ENERGII FINALNEJ I EMISJI CO2

Komentarze

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK 4 – WYNIKI - ZUŻYCIE ENERGII FINALNEJ I EMISJI CO2
ZAŁĄCZNIK 4 – WYNIKI - ZUŻYCIE ENERGII FINALNEJ I EMISJI CO2
Końcowe zużycie energii [MWh]
Podsektor
Paliwa kopalne
Energia eklektyczna
Węgiel Drewno Gaz ziemny Gaz ciekły Olej opałowy Olej napędowy Benzyna
Energia
odnawialna
RAZEM
Sektor I - Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna
A - Budyni
użyteczności
publicznej
B - Instalacje/
urządzenia/obiekty
użyteczności
publicznej
C - Oświetlenie
publiczne
SUMA:
399
758
12
505
28
1 158
-
-
-
2 860
495
-
-
-
-
-
-
-
-
495
279
-
-
-
-
-
-
-
-
279
1 173
758
12
505
28
1 158
0
0
0
3 634
Sektor II- Mieszkalnictwo
A - Budynki
mieszkalne
jednorodzinne
B - Budynki
mieszkalne
wielorodzinne
C - Budynki
mieszkalne
komunalne
5 258
15 283
25 796
144
77
150
-
-
-
-
-
809
-
577
-
-
-
155
74
-
-
-
-
-
-
48 900
Końcowe zużycie energii [MWh]
Podsektor
Paliwa kopalne
Energia eklektyczna
Węgiel Drewno Gaz ziemny Gaz ciekły Olej opałowy Olej napędowy Benzyna
SUMA:
5 258
15 438 25 870
953
77
727
Energia
odnawialna
RAZEM
0
0
0
48 900
286
0
0
0
45 200
0
7 402
5 882
Sektor III- Handel, usługi, produkcja
SUMA:
10 232
31 391
69
1 997
1 225
Sektor IV- Transport
A - Transport
prywatny
-
B - Tabor gminny
-
-
-
-
6
-
210
9
C - Maszyny
rolnicze
-
-
-
-
-
-
69
-
SUMA:
0
0
0
0
1 196
0
7 681
5 891
0
14 768
RAZEM ZUŻYCIE
ENERGII:
16 663
3 455
2 526
2 171
7 681
5 891
0
112 501
-
-
-
1 190
14 474
-
47 587 25 951
-
225
69
Emisja CO2 [Mg]
Podsektor
Paliwa kopalne
Energia eklektyczna
Węgiel Drewno Gaz ziemny Gaz ciekły Olej opałowy Olej napędowy Benzyna
Energia
RAZEM
odnawialna
Sektor I - Użyteczność publiczna/Infrastruktura komunalna
A - Budyni
użyteczności
publicznej
B - Instalacje/
urządzenia/obiekty
użyteczności
publicznej
C - Oświetlenie
publiczne
SUMA:
324
258
5
102
6
306
-
-
-
1 001
402
-
-
-
-
-
-
-
-
402
234
-
-
-
-
-
-
-
-
234
960
258
5
102
6
306
0
0
0
1 637
Sektor II- Mieszkalnictwo
A - Budynki
mieszkalne
jednorodzinne
B - Budynki
mieszkalne
wielorodzinne
4 270
C - Budynki
mieszkalne
komunalne
SUMA:
4 270
5 212
10 189
29
17
40
-
-
-
-
-
163
-
152
-
-
-
53
29
-
-
-
-
-
-
5 265
10 218
193
17
192
0
0
0
20 307
20 307
Emisja CO2 [Mg]
Podsektor
Paliwa kopalne
Energia eklektyczna
Węgiel Drewno Gaz ziemny Gaz ciekły Olej opałowy Olej napędowy Benzyna
Energia
RAZEM
odnawialna
Sektor III- Handel, usługi, produkcja
SUMA:
8 308
10 704
27
403
276
316
-
-
-
20 034
Sektor IV- Transport
A - Transport
prywatny
-
-
-
-
88
-
787
449
-
1 324
B - Tabor gminny
-
-
-
-
1
-
55
2
-
58
C - Maszyny
rolnicze
-
-
-
-
-
-
1 826
-
-
1 826
SUMA:
0
0
0
0
89
0
2 668
451
0
3 208
RAZEM EMISJA:
13 538
850
388
814
2 668
451
0
45 186
16 227 10 250