Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek

Komentarze

Transkrypt

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek
Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KURSIE SPECJALISTYCZNYM
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – OPOLE 2017
1. Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. zaprasza do wzięcia udziału w kursie
specjalistycznym „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych.
2. Postępowanie kwalifikacyjne na kurs zaplanowano na dzień 22 kwietnia 2017r. o godz. 800
w Gimnazjum Publicznym nr 5 przy ul. Ozimskiej 48 w Opolu.
3. Pierwsze zajęcia teoretyczne i ćwiczenia realizowane będą po zakończeniu postepowania
kwalifikacyjnego w dniu 22 kwietnia 2017r. oraz w dniu 23 kwietnia 2017r. w godzinach 9-17.
4. Zajęcia praktyczne realizowane będą od poniedziałku do piątku w wyznaczonych placówkach
stażowych na terenie województwa opolskiego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
5. Szczegółowe informacje dotyczące terminów realizacji zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń
( realizacja w podziale na 5 osobowe grupy ), dostępne są w biurze Organizatora oraz omówione
zostaną po postepowaniu kwalifikacyjnym.
6. Kurs specjalistyczny będzie trwał 2,5 m-ca. Egzamin końcowy zaplanowano na koniec czerwca
2017r.
7. Całkowity koszt kursu specjalistycznego wynosi 400 zł. Płatność składa się z bezzwrotnej opłaty
rekrutacyjnej w wysokości 100 zł płatnej wraz ze składaniem zgłoszenia o udziale w szkoleniu
oraz pozostałej kwoty rozłożonej na 2 raty, każda w wysokości 150 zł, płatnych do 10-go maja
i 10-go czerwca 2017r.
8. Warunkiem przystąpienia do kursu jest:
 posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej na terenie
Rzeczpospolitej,
9. Wnioski o dopuszczenie do kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
dla pielęgniarek i położnych wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty rekrutacyjnej można
składać drogą elektroniczną, osobiście do biura organizatora, za pośrednictwem poczty lub fax-em.
10. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zarekrutowanie grupy co najmniej 20-tu uczestników
W przypadku szybszego zebrania grupy uczestników możliwe jest rozpoczęcie kursu we
wcześniejszym niż wskazany powyżej terminie. W przypadku nie otwarcia kursu Organizator
zwraca uczestnikom wpłacone opłaty rekrutacyjne.
Załączniki do wniosku:
 kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza na terenie Rzeczpospolitej,
 kserokopia obu stron dowodu osobistego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.teachmed.edu.pl pod numerami
telefonu: 77 5461749 ; 728 182 993, fax: 77 442 50 41 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
[email protected]
ZAPRASZAMY