26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało

Transkrypt

26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało
Warszawa, dn.23-05-2012r.
KG PSP Warszawa
Podchorążych 38
00-463 Warszawa
26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia
Instalacje wykryw. zagrożeń, w
tym pożarów - Zadziałały,
korzystano
Systemy Automatycznej
Transmisji Alarmu - Istniejące
Systemy Automatycznej
Transmisji Alarmu - Sprawne
Systemy Automatycznej
Transmisji Alarmu - Zadziałały,
korzystano
Stała/półstała instalacja gaśnicza
- Istniejąca
Stała/półstała instalacja gaśnicza
- Sprawna
Stała/półstała instalacja gaśnicza
- Zadziałała, korzystano
Urządzenia oddymiające Istniejące
Urządzenia oddymiające Sprawne
Urządzenia oddymiające Zadziałały, korzystano
Hydranty wewnętrzne, zawory
hydrantowe - Istniejące
Hydranty wewnętrzne, zawory
hydrantowe - Sprawne
Hydranty wewnętrzne, zawory
hydrantowe - Zadziałały,
korzystano
Wolnostojący
Kompleks budynków, obiektów
Jednokondygnacyjny
Niski (N - do 12 m)
Średniowysoki (SW - od 12 do 25
m)
Wysoki (W - od 25 do 55 m)
Wysokościowy (WW - pow. 55 m)
Rodzaj budynku
Instalacje wykryw. zagrożeń, w
tym pożarów - Sprawne
Wyposażenie w instalacje przeciwpożarowe
Instalacje wykryw. zagrożeń, w
tym pożarów - Istniejące
2011
Mały (P/M)
486
410
386
236
205
192
107
65
47
188
130
106
220
108
62
31966
7341
5039
25892
3611
2213
28
79038
Średni (P/Ś)
20
18
17
9
8
7
12
11
9
8
6
5
11
9
7
2236
733
747
2470
56
8
0
6407
3
Duży (P/D)
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
3
3
3
152
102
52
213
17
1
0
549
4
Bardzo duży (P/BD)
3
2
2
1
1
1
0
0
0
3
2
2
4
2
1
37
27
15
53
7
1
0
164
509
430
405
246
214
200
120
77
57
199
138
113
238
122
73
34391
8203
5853
28628
3691
2223
28
86158
Małe (MZ/M)
578
430
329
355
290
211
127
61
11
197
102
30
272
120
8
40246
9934
4826
30941
6015
1835
50
96968
6
Lokalne (MZ/L)
227
158
117
131
87
56
63
35
4
95
55
16
115
59
6
47674
9223
6126
42231
5803
1690
50
114021
7
Średnie (MZ/Ś)
3
1
1
0
0
0
2
0
0
2
1
1
5
1
0
418
162
41
399
89
29
2
1157
8
Duże (MZ/D)
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
5
3
13
3
0
0
46
9
Klęska żywiołowa (MZ/K)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
810
590
448
487
377
267
192
96
15
294
158
47
393
180
14
88354
19324
10996
73584
102
212192
LP.
Wielkość Pożaru/Wielkość
Miejscowego Zagrożenia
OGÓŁEM
Pożar (P)
1
2
RAZEM:
Miejscowe zagrożenie (MZ)
5
RAZEM:
Użyty filtr:
[Data sporządzenia meldunku ze zdarzenia pomiędzy 01-01-2011 00:00 a 01-01-2012 00:00]
Opis pojęć z nagłówka tabeli przedstawia "Instrukcja w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentacji zdarzeń”, będąca załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego (Dz.U. nr 111 poz. 1311 z póź. zm.).
W przypadku upubliczniania statystyk prosimy o adnotację:
"Dane statystyczne KG PSP wygenerowane w systemie SWD-ST (v. 3.1.0.18). Materiał opracowano w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Wydział Koordynacji Ratownictwa
[źródło: www.kgpsp.gov.pl]".
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
st. kpt. mgr inż. Robert Mazur,
[email protected]
11910 3554