Wykres Moliera (ix)

Transkrypt

Wykres Moliera (ix)
Wykres Moliera (i-x)
Wykres przedstawiający wzajemne powiązania parametrów wilgotnego powietrza.
Określenie wielkości stanu powietrza wilgotnego jest możliwe zarówno przy pomocy wzorów
matematycznych, wykorzystaniu specjalnych suwaków logarytmicznych oraz dzięki skorzystaniu z
wykresu nazwanego od nazwiska jego autora - Molliera. Jego twórca, profesor TU Drezno,
zaproponował przedstawienie stanu powietrza wilgotnego w formie graficznej na wykresie w
układzie współrzędnych h-x (inna nomenklatura spotykana w literaturze fachowej opisuje wykres w
układzie i-x ), gdzie x oznacza zawartość wilgoci w powietrzu suchym (oś odcięta), h (lub i) oznacza
entalpię właściwą (oś rzędna).
Z wykresu przy znajomości podstawowych parametrów, można odczytać wszystkie wielkości
charakterystyczne stanu powietrza wilgotnego, tj. temperaturę i wilgotność względną, entalpię
właściwą, zawartość wilgoci, gęstość i objętość właściwą oraz ciśnienie cząstkowe pary wodnej.
Co przedstawia wykres Moliera?
Wykres Moliera prezentuje zależności pomiędzy podstawowymi parametrami powietrza takimi jak:
temperatura, wilgotność względna, zawartość wilgoci, entalpia powietrza i gęstość właściwa.
Parametry te są podstawą obliczeń wszelkich przemian powietrza oraz procesów z tym związanych.
Staje się podstawą doboru urządzeń w centralach wentylacyjnych oraz określeniu co się z
powietrzem dzieje.
Jakie parametry można odczytać z wykresu Moliera?
Posiadając dwa z dowolnych wymienionych powyżej parametrów można z łatwością odczytać
pozostałe właściwości powietrza. Najłatwiej zmierzyć temperaturę oraz wilgotność względną
powietrza w pomieszczeniu. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić zawartość wilgoci w
powietrzu, entalpię (ilość energii) i gęstość właściwą.
Procesy powietrza umieszczone na wykresie i-x:
●
●
mieszanie,
podgrzewanie,
●
●
●
chłodzenie,
osuszanie,
nawilżanie.
Opracowanie redakcja www.klimatyzacja.pl, www.ogrzewnictwo.pl [AJ].
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.
Wykorzystane zdjęcia: Sankom