Instalacja Pythona krok po kroku

Transkrypt

Instalacja Pythona krok po kroku
Instalacja Python’a
1. Wchodzimy na stronę http://www.python.org/download/ i ściągamy odpowiednią wersję (pod konkretny
system operacyjny: Windows, Linux…)
2. Zalecam wersję 2.6 zamiast wersji 3.1
3. Uruchamiamy plik „pyton-2.6.5.msi”
Instalacja powinna byd zgodna z następującymi ekranami:
Po zainstalowaniu, uruchom Pythona:
Start -> Programy -> Python 2.6 -> IDLE (Python GUI) – jak na rysunku poniżej.
Ekran powitalny środowiska powinien wyglądad następująco:
Teraz już możemy zacząd pracowad w Pythonie !
Zapamiętaj !
1. Zawsze najpierw zapisz nowy projekt jako plik z rozszerzeniem „py” np. „pierwszy.py”
2. Kompiluj i uruchamiaj programy za pomocą klawisza F5

Podobne dokumenty