W naszej ofercie proponujemy Państwu zakup

Transkrypt

W naszej ofercie proponujemy Państwu zakup
W naszej ofercie proponujemy Państwu zakup atrakcyjnych nieruchomości,
które są idealnymi miejscami przeznaczonymi do realizacji inwestycji. Liczymy
na Państwa zainteresowanie i wdrażanie własnych pomysłów na terenie naszej gminy.
Burmistrz Szczytnej
/ - / Marek Szpanier
Wybrane oferty:
1. Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, usługi
publiczne i komercyjne, oraz pod zabudowę mieszkaniowo-usługową na cele sanatoryjnouzdrowiskowe, leczniczo-rehabilitacyjne i turystyczne, położona w Szczytnej przy ul. Górskiej,
w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1852 i 1854, o łącznej powierzchni
9,44ha. - KW 88525. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczenie
uzupełniające jest to obszar wykonywania odwiertów głębinowych z dopuszczeniem eksploatacji
i produkcji wód. Na nieruchomości zlokalizowany jest odwiert - otwór nr 3, który wykazał,
iż występują tam dwa poziomy wodonośne. W poziomie pierwszym - wody zwykłe, w poziomie
drugim - wody mineralne.
Na nabywcy spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych do eksploatacji wód pozwoleń i koncesji.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń.
Na przedmiotowym gruncie należy zrealizować inwestycję polegającą na budowie obiektu
zgodnego z przeznaczeniem głównym lub uzupełniającym miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Cena wywoławcza wynosi 6.000.000,00 - złotych brutto.
Dla nieruchomości sprzedawanych w trybie rokowań cena sprzedaży może być ustalona
w wysokości niższej niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę lub cena wywoławcza.
Więcej informacji dotyczących naszej oferty uzyskają Państwo na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.szczytna.pl w dziale ogłoszenia. Osoba do kontaktu: Elżbieta Maciejczyk
tel. 74/8683305 wew. 18, 36 lub 13, e-mail: [email protected]
str. 1 / 5
W naszej ofercie proponujemy Państwu zakup atrakcyjnych nieruchomości,
które są idealnymi miejscami przeznaczonymi do realizacji inwestycji. Liczymy
na Państwa zainteresowanie i wdrażanie własnych pomysłów na terenie naszej gminy.
Burmistrz Szczytnej
/ - / Marek Szpanier
Wybrane oferty:
2.
Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, przeznaczona pod zabudowę
mieszkaniowo - usługową, usługi publiczne i komercyjne, oraz usługi turystyki obejmujące:
hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi oraz inne obiekty związane
z obsługą ruchu turystycznego, położona w Szczytnej przy ul. Wolności 5, w granicach działki
oznaczonej numerem geodezyjnym 440/2, o powierzchni 1493 m 2 - KW 38923. Znajdujący
się w obrębie nieruchomości budynek wykorzystywany dotychczas jako szkoła, jest budynkiem
trzykondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni
użytkowej 1.355 m2. Nieruchomość położona jest w strefie "B" ochrony konserwatorskiej,
a budynek jest wpisany do wykazu zabytków.
Nieruchomość będąca przedmiotem jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Obiekt budowlany należy
zagospodarować na dowolny cel gospodarczy zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczytna.
Cena wywoławcza wynosi 1.600.000,- złotych brutto.
Dla nieruchomości sprzedawanych w trybie rokowań cena sprzedaży może być ustalona
w wysokości niższej niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę lub cena wywoławcza.
Więcej informacji dotyczących naszej oferty uzyskają Państwo na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.szczytna.pl w dziale ogłoszenia. Osoba do kontaktu: Elżbieta Maciejczyk
tel. 74/8683305 wew. 18, 36 lub 13, e-mail: [email protected]
str. 2 / 5
W naszej ofercie proponujemy Państwu zakup atrakcyjnych nieruchomości,
które są idealnymi miejscami przeznaczonymi do realizacji inwestycji. Liczymy
na Państwa zainteresowanie i wdrażanie własnych pomysłów na terenie naszej gminy.
Burmistrz Szczytnej
/ - / Marek Szpanier
Wybrane oferty:
3. Nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę nr 47/5 o powierzchni 1,4719 ha, położona
w Szczytnej przy ul. Kościelnej, - KW 70212/9.
Cena wywoławcza wynosi 1.300.000,- zł.
Dla nieruchomości sprzedawanych w trybie rokowań cena sprzedaży może być ustalona
w wysokości niższej niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę lub cena wywoławcza.
4. Nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę nr 47/6 o powierzchni 2,4247 ha, położona
w Szczytnej przy ul. Kościelnej, - KW 70212/9.
Cena wywoławcza wynosi 1.850.000,- zł.
Dla nieruchomości sprzedawanych w trybie rokowań cena sprzedaży może być ustalona
w wysokości niższej niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę lub cena wywoławcza.
Więcej informacji dotyczących naszej oferty uzyskają Państwo na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.szczytna.pl w dziale ogłoszenia. Osoba do kontaktu: Elżbieta Maciejczyk
tel. 74/8683305 wew. 18, 36 lub 13, e-mail: [email protected]
str. 3 / 5
W naszej ofercie proponujemy Państwu zakup atrakcyjnych nieruchomości,
które są idealnymi miejscami przeznaczonymi do realizacji inwestycji. Liczymy
na Państwa zainteresowanie i wdrażanie własnych pomysłów na terenie naszej gminy.
Burmistrz Szczytnej
/ - / Marek Szpanier
Wybrane oferty:
5.
Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (dawny browar), położona w centrum
Szczytnej przy ulicy Wolności 14b (działka nr 422/2 AM 9 miasto Szczytna, obręb Nowe Miasto).
Budynek trzykondygnacyjny, wielobryłowy w zabudowie półzwartej, częściowo podpiwniczony.
Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic) - 629,6 m 2. Powierzchnia gruntu - 0,0591 ha.
Teren przed budynkiem został wyłożony kostką brukową w 2009 roku. W bezpośrednim
sąsiedztwie nieruchomości znajduje się parking publiczny z 21 miejscami postojowymi
dla samochodów osobowych. Nieruchomość położona w strefie "A" ochrony konserwatorskiej.
Zgodnie z MPZP teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo- usługową oraz usługi
publiczne i komercyjne. Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń
urządzona, place rekreacyjne i sportowe.
Teren wyposażony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz.
Gmina Szczytna posiada koncepcję zagospodarowania budynku byłego browaru.
Nieruchomość do nabycia w drodze rokowań, w których nabywca określa cenę zgodnie z art. 67
ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 261 poz. 2603).
Nieruchomość do rokowań została wyceniona na kwotę 251.000,00 zł.
Więcej informacji dotyczących naszej oferty uzyskają Państwo na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.szczytna.pl w dziale ogłoszenia. Osoba do kontaktu: Elżbieta Maciejczyk
tel. 74/8683305 wew. 18, 36 lub 13, e-mail: [email protected]
str. 4 / 5
W naszej ofercie proponujemy Państwu zakup atrakcyjnych nieruchomości,
które są idealnymi miejscami przeznaczonymi do realizacji inwestycji. Liczymy
na Państwa zainteresowanie i wdrażanie własnych pomysłów na terenie naszej gminy.
Burmistrz Szczytnej
/ - / Marek Szpanier
Wybrane oferty:
6. Działka nr 434/1 przy ul. Handlowej niezabudowana o powierzchni 2704 m2, z przeznaczeniem
pod zabudowę usługową - KW 84660.
Nieruchomość do nabycia w drodze rokowań, w których nabywca określa cenę zgodnie z art. 67
ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 261 poz. 2603). Nieruchomość do rokowań została wyceniona
na kwotę 230.000,00- zł., plus cena kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości
do zbycia wynosząca 2.784,40,- zł.
Więcej informacji dotyczących naszej oferty uzyskają Państwo na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.szczytna.pl w dziale ogłoszenia. Osoba do kontaktu: Elżbieta Maciejczyk
tel. 74/8683305 wew. 18, 36 lub 13, e-mail: [email protected]
str. 5 / 5

Podobne dokumenty