Opis gry w kapele

Komentarze

Transkrypt

Opis gry w kapele
Opis gry w Kapele
Zakładamy, że w grze uczestniczy od 4 do 7 zawodników. W sposób
losowy na początku gry wybiera się kapelmistrza. Gra jest grą indywidualną, do
której niezbędne są kamienie i kapelusz. Zawodnicy z odległości kilku metrów
muszą trafić w stożek, który ustawiony jest z kamieni. Najlepiej nadają się do
tego kamienne otoczaki, które są płaskie i z łatwością można ich ustawić stożek.
Nie liczy się tutaj tak bardzo siła rzutu rzucającego kamieniem w stożek (aby
go rozbić) lecz jego precyzja. Jeżeli rzucający kamieniem nie rozbije stożka a
jego kamień wyleci poza linię boiska, rzucający od razu przechodzi na pozycję
kapelmistrza. Jeżeli nie trafi się w stożek kamieni, zawodnik rzucający biegnie
po swój kamień i dopiero, gdy po niego dobiegnie, kapelmistrz może w niego
rzucać czapką, w którą był wyposażony. W trakcie biegu z kamieniem można
stosować uniki przed czapką kapelmistrza. Podczas rozgrywki na boisku drugi
w kolejności rzucający kamieniem nie ma prawa rzutu. Wracający z kamieniem
nie może wybiegać poza boisko, musi wracać do miejsca rzutu w obrębie pola
gry. W przypadku rozbicia stożka kamieni, kapelmistrz musi go odbudować i
dopiero wtedy może trafić czapką w biegnącego po swój kamień, gdy ten ma już
go w ręku. Jeżeli trafi rzucający zostaje kapelmistrzem. Wygrywa kapelę ten,
który kapelmistrzem był najkrócej.
Grę nadzoruje sędzia wyposażony w gwizdek. Na sygnał gwizdka
następuje:
 Rozpoczęcie
 Oddanie rzutu
 Zmiana kapelmistrza
 Zakończenie rozgrywek
Ostateczny werdykt należy do sędziego
14 m
pozycja kapelmistrza
3m
7m
Pozycja rzucającego

Podobne dokumenty