Katalog produktów Sumi Agro Poland dla rolnictwa

Komentarze

Transkrypt

Katalog produktów Sumi Agro Poland dla rolnictwa
KATALOG
PRODUKTÓW
SUMI AGRO
POLAND
dla rolnictwa
2015
Przyłącz się do akcji
„Budujemy populację
owadów zapylających”!
Szczegóły na str. 62
Polecamy
opakowania
promocyjne
– informacje
na str. 61
Spis treści
HERBICYDY
Ergon® 750 WG ...................................................................................................................................
Hudson® 200 EC ................................................................................................................................
Nisshin® Niko 4 SC .............................................................................................................................
Rapsan® 500 SC ..................................................................................................................................
Trustee® Hi-Aktiv SL ...........................................................................................................................
3
5
7
9
11
FUNGICYDY
Grisu® 500 SC .....................................................................................................................................
Kendo® 50 EW NOWA ROZSZERZONA REJESTRACJA! ......................................................
Matsuri® 250 EC NOWOŚĆ! ............................................................................................................
Toledo® 250 EW .................................................................................................................................
Topsin® M 500 SC NOWA ROZSZERZONA REJESTRACJA! .....................................................
Yamato® 303 SE NOWA ROZSZERZONA REJESTRACJA! .......................................................
13
17
21
23
27
31
ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY
czarny pas w ochronie zbóż!
INSEKTYCYDY
Mospilan® 20 SP NOWA ROZSZERZONA REJESTRACJA! ...................................................... 35
Nagomi® 025 WG ................................................................................................................................. 39
Trebon® 30 EC ...................................................................................................................................... 43
NAWOZY SPECJALISTYCZNE
Bortrac (B 150 g/l) ..............................................................................................................................
Hydromag (MgO 500 g/l) .................................................................................................................
Photrel PRO Rzepak i Burak ............................................................................................................
Mantrac (Mn 500 g/l) ........................................................................................................................
Molytrac (Mo 250 g/l) NOWOŚĆ! .....................................................................................................
Seniphos Fosfor + Wapń .................................................................................................................
Teprosyn (Mn 500 g/l) ......................................................................................................................
Teprosyn Cereale ................................................................................................................................
Zintrac (Zn 700 g/l) ...........................................................................................................................
48
48
48
49
49
49
50
50
50
ŚRODKI POMOCNICZE
Flexi® ..................................................................................................................................................... 52
Slippa® .................................................................................................................................................. 53
Toil® ....................................................................................................................................................... 54
ODMIANY KUKURYDZY ................................................................................................................ 55
ODMIANY RZEPAKU ...................................................................................................................... 58
Opakowania promocyjne Sumi Agro Poland ........................................................................... 61
Akcja „Budujemy populację owadów zapylających” ............................................................ 62
PROGRAMY OCHRONY .................................................................................................................. 63
Opisy środków ochrony roślin zawarte w katalogu
nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa
zamieszczonych w etykiecie.
2
Czy wiesz, że…
Karate (jap. 空手, dosł. ‘pusta ręka’) – to japońska sztuka walki,
stworzona przez mieszkańców wyspy Okinawa jako metoda
samoobrony bez użycia broni. Czarny pas oznacza posiadanie
mistrzowskich umiejętności.
3
HERBICYDY
Ergon®
Ergon 750 WG jest środkiem chwastobójczym o nowoczesnej formulacji (w formie granul do
sporządzania zawiesiny wodnej), stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego
zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym.
Środek Ergon 750 WG zawiera dwie substancje czynne (metsulfuron metylowy i tifensulfuron metylowy), które działają w roślinie systemicznie.
Pobierane są one głównie przez liście oraz częściowo przez korzenie. W roślinie szybko się
przemieszczają, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pierwszy efekt chwastobójczy środka widoczny jest w ciągu 7-14 dni od wykonania zabiegu. Środek najskuteczniej działa na
młode intensywnie rosnące chwasty. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po
zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
pszenica ozima: 75 g/ha
jęczmień jary: 60 g/ha
Zabieg wykonać:
pszenica ozima: wiosną, po ruszeniu wegetacji, od początku fazy krzewienia do fazy
1. kolanka (co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) (BBCH 21-31).
jęczmień jary: od fazy trzech liści do fazy 1. kolanka (co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) (BBCH 13-31).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Nasze zalecenia:
1.W celu poprawy skuteczności na przytulię czepną środek należy stosować w mieszance
z preparatem zawierającym fluroksypyr.
2.W przypadku wystąpienia miotły zbożowej środek należy stosować w bardzo wczesnych
fazach jej rozwoju (przed fazą krzewienia).
3.Nie stosować w przypadku dużego nasilenia miotły zbożowej.
Dostępny również w opakowaniach
promocyjnych, informacje na str. 61
4
Produkt dostępny
w opakowaniach: 300 g
Hudson
®
ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY
wymyje chwasty z pola!
HERBICYDY
Hudson® 200 EC
Problem – chwasty w uprawach zbóż
Nisshin® Niko
ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY
gwiazdnica pospolita
jasnota różowa
przytulia czepna
rdest plamisty
niezapominajka polna
niszczy chwasty,
chroni kukurydzę!
Rozwiązanie –
Uprawa: pszenica ozima, jęczmień ozimy
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,0 l/ha
Termin zabiegu: wiosną, po ruszeniu wegetacji
do początku fazy liścia flagowego zbóż
Dostępny również w opakowaniach
promocyjnych, informacje na str. 61
6
Produkt dostępny
w opakowaniach:
1 l; 5 l
7
HERBICYDY
Nisshin® Niko 4 SC
Nisshin Niko 4 SC to środek chwastobójczy przeznaczony do powschodowego zwalczania
perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Wykazuje działanie systemiczne. Pobierany
jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje
stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.
NOWOŚĆ w ochronie kukurydzy:
jedyny oryginalny, japoński nikosulfuron na rynku (zawartość s.a. w preparacie: 40 g/l)
podstawa programów zwalczania chwastów w kukurydzy, w tym uciążliwego perzu
bezpieczny dla rośliny uprawnej
Rapsan®
ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY
chwasty zniszczone w zarodku!
Chwasty wrażliwe:
jednoliścienne jednoroczne: chwastnica jednostronna
jednoliścienne wieloletnie: perz właściwy
dwuliścienne jednoroczne: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, przytulia czepna, rdest powojowaty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki
polne, żółtlica drobnokwiatowa
Zakres stosowania, terminy i dawki
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach, w fazie 2-7 liści kukurydzy.
zwalczanie perzu właściwego
Zabieg wykonać, gdy większość roślin osiągnęła wysokość 15-20 cm (perz ma wtedy 5-7 liści).
Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku bardzo silnego zachwaszczenia perzem.
zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych
Zabieg wykonać, gdy chwasty są w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
zwalczanie chwastów dwuliściennych
Zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%)
znajduje się w fazie 2-4 liści.
Zalecana dawka: 1 l/ha (chwasty jednoroczne).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l
8
9
HERBICYDY
Rapsan®
Rapsan 500 SC to środek chwastobójczy, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa
również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.
Trustee® Hi-Aktiv
Zawartość substancji czynnej: metazachlor – 500 g w 1 litrze środka
ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maki, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik
perski, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
glifosat na nowo pomyślany!
Zakres stosowania w rzepaku ozimym:
a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Zalecana dawka: 2 l/ha.
b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty są
w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
Zalecana dawka: 2 l/ha.
Mocne strony:
bezpieczny dla rzepaku
zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne
skuteczny po siewie i po wschodach rzepaku
niezależny od temperatury i wilgotności gleby
nie stanowi zagrożenia dla upraw następczych
Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l; 20 l
10
10
11
11
HERBICYDY
Trustee® Hi-Aktiv SL
Trustee Hi-Aktiv SL to środek chwastobójczy przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) m.in. na
polach uprawnych oraz w uprawach sadowniczych i do likwidacji ugorów i odłogów przed
zasiewem roślin uprawnych, a także do desykacji zbóż i rzepaku ozimego.
Herbicyd Trustee Hi-Aktiv to płynny koncentrat o wysokiej zawartości glifosatu w postaci soli
izopropyloaminowej (490 g/l), zawierający w swoim składzie nowoczesny surfaktant. W przeciwieństwie do innych środków opartych na glifosacie, formulacja Trustee Hi-Aktiv SL nie zawiera
szkodliwych nośników ETA, będąc tym samym bezpieczną dla środowiska i użytkownika.
Pierwszy na polskim rynku preparat zawierający glifosat w formulacji 490 SL!
Grisu
®
500 SC
ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY
celny strzał w choroby!
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
pszenica ozima i rzepak ozimy – desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru: 2,2 l/ha w 100-150 l wody lub 2,9 l/ha w 200-300 l wody
pola uprawne po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych
w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska): 2,9-3,7 l/ha
w 200-300 l wody
likwidacja ugorów i odłogów: 2,9-3,7 l/ha w 200-300 l wody
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Na polu, gdzie stosowano Trustee Hi-Aktiv SL, można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi
uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią
objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
Na uwagę zasługuje zatem szybkość działania produktu, co jest szczególnie istotne przy
zabiegach pożniwnych – rośliny następcze można siać lub sadzić już 5-7 dni po zastosowaniu Trustee Hi-Aktiv!
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny
uprawnej (okres karencji):
pszenica ozima, rzepak ozimy – 14 dni
Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l; 20 l
12
12
Czy wiesz, że…
Yumi (jap. 弓) – to tradycyjny łuk japoński.
Przez całe wieki był najważniejszą bronią
tamtejszych wojowników, a nauka strzelania
z niego jest popularna w Japonii do dzisiaj.
13
13
FUNGICYDY
FUNGICYDY
Grisu® 500 SC
Grisu® 500 SC
Problem – choroby rzepaku
Rozwiązanie –
Czerń krzyżowych
Pierwsze objawy porażenia możemy dostrzec już jesienią – na siewkach pojawiają się ciemnobrunatne plamy w części podliścieniowej. Na porażonych liściach widoczne są charakterystyczne jasnobrunatne do brunatnoczarnych plamy z widocznymi pierścieniami. Z liści choroba rozprzestrzenia się na pęd główny i pędy boczne. Największe straty powoduje jednak
porażenie łuszczyn: silnie porażone młode łuszczyny zamierają, w starszych nasiona są słabiej
wykształcone i drobniejsze, a łuszczyny mogą pękać, powodując osypywanie się nasion.
Choroba może powodować straty w plonie nasion rzepaku na poziomie 15-20%.
czerń krzyżowych
Grisu
®
500 SC
Uprawa: rzepak ozimy, rzepak jary
Zwalczane choroby: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Zgnilizna twardzikowa
Pierwsze objawy infekcji pojawiają się w okresie kwitnienia rzepaku. Na porażonych liściach,
łodygach widoczne są brunatne plamy. Wewnątrz, a w warunkach silnej wilgotności także na
zewnątrz chorych łodyg rozwija się biała, obfita grzybnia, w której powstają najpierw szare,
a później czarne sklerocja. Chore rośliny więdną i przedwcześnie zamierają. Przy późnym
wystąpieniu choroby na pędzie w górnych partiach rośliny widoczne są przyblakłe przebarwienia; pędy i łuszczyny powyżej miejsca porażenia żółkną i dojrzewają przedwcześnie.
Choroba może powodować straty w plonie nasion rzepaku na poziomie 20-60%.
zgnilizna twardzikowa
1,0 l/ha (czerń krzyżowych), 1,5 l/ha (zgnilizna twardzikowa)
Termin stosowania:
zabieg przeciwko czerni krzyżowych: od fazy pełni kwitnienia do końca kwitnienia (BBCH 65-69),
zabieg przeciwko zgniliźnie twardzikowej: od fazy pełni kwitnienia do fazy,
w której 30% łuszczyn uzyskało typową wielkość (BBCH 65-73)
Okres karencji: rzepak – 56 dni
Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l; 5 l
14
14
15
15
FUNGICYDY
NOWA, SZERSZA
REJESTRACJA!
Grisu® 500 SC
Grisu 500 SC – mocne strony
celnie trafia w choroby grzybowe rzepaku, pomidora i truskawki
działa kontaktowo, do stosowania zapobiegawczego
substancja aktywna – iprodion – znana jest z wysokiego poziomu
skuteczności zwalczania wielu chorób w bardzo różnych uprawach
doskonale zwalcza wszystkie stadia rozwojowe patogenów grzybowych
®
OSTRY FUNGICYD ZBOŻOWY
Masz mączniaka? Dodaj Kendo!
Zwalczanie zgnilizny twardzikowej w rzepaku ozimym
40
35
Czy wiesz, że…
Kendo (jap. 剣道 kendō, pol. droga miecza)
– to sztuka walki wywodząca się
z szermierki japońskich samurajów.
stopień porażenia w %
30
25
20
15
10
5
0
16
16
kontrola
Grisu 1,5 l/ha
tebukonazol 250 g/ha
STOSUJ
RÓWNIEŻ
NA JESIENI!
FUNGICYDY
FUNGICYDY
Kendo® 50 EW
Kendo® 50 EW
Problem – mączniak prawdziwy
Rozwiązanie – Kendo® 50 EW
Zboża w okresie całej wegetacji narażone są na atak różnych chorób grzybowych. W zależności od przebiegu pogody w danym roku jedne z nich występują w mniejszym, inne
w większym nasileniu. Groźnym patogenem atakującym zboża jest mączniak prawdziwy,
rozpowszechniony na terenie całej Polski. Powoduje on bardzo duże straty w plonie ziarna,
czasami przekraczające nawet 40% ogólnego plonu, a także obniża parametry jakościowe
ziarna. Jest to powszechna i bardzo groźna choroba, której rozwojowi sprzyja wczesny i zbyt
gęsty siew, intensywne nawożenie oraz ciepło. Jednak najgroźniejsze są częste opady deszczu, których rezultatem jest wysoka wilgotność powietrza. W ostatnim 10-leciu zaobserwowano jednak pewne anomalia w rozwoju tej choroby. Po pierwsze, mączniak stał się bardziej
agresywny, czego przyczyną były prawdopodobnie zmieniające się warunki pogodowe,
oraz coraz bardziej odporny na fungicydy, co jest zapewne wynikiem stosowania od lat preparatów opartych na tym samym mechanizmie działania.
Analiza przebiegu warunków pogodowych w okresach oceny występowania mączniaka
wskazuje, że jego rozwój coraz rzadziej jest zbieżny z wilgotnością powietrza. Bardzo duże
nasilenie choroby obserwuje się w okresach deficytu wody i niskiej wilgotności powietrza.
Prewencyjną walkę z tym patogenem należy zatem zastosować niezależnie od warunków
klimatycznych.
Uprawa: pszenica ozima i jara, jęczmień jary
Stosowanie interwencyjne
W momencie wystąpienia objawów mączniaka
Dawka: 0,2-0,3 l/ha
Jako produkt wspomagający
w programach fungicydowych
Partner mączniakobójczy do mieszanek fungicydowych
Stosowany do I, II lub III zabiegu
Dawka: 0,1 l/ha
Miejsca działania substancji aktywnej w cyklu rozwojowym mączniaka
Mączniak prawdziwy
Septorioza
Fuzarioza
Rdza
Produkt dostępny
w opakowaniach: 0,5 l; 1 l
18
18
19
19
FUNGICYDY
NOWOŚĆ!
Kendo® 50 EW
Najbardziej zaawansowany technicznie produkt w segmencie środków mączniakobójczych!
Nowa substancja aktywna, nowa grupa chemiczna
Nowy, nieznany sposób działania (niewystępujący w żadnym innym środku)
Przełomowa skuteczność* w zwalczaniu mączniaka zbóż
W uprawie pszenicy ozimej i jarej środek ogranicza występowanie następujących chorób:
brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza liści, septorioza plew,
fuzarioza kłosów
W uprawie jęczmienia jarego środek ogranicza występowanie następujących chorób:
plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zboż
Niezbędny element kompleksowej ochrony źdźbła i liści
Preparat „ostatniej szansy” na zwalczenie mączniaka
ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY
święto dla Twojej pszenicy!
* Cyflufenamid otrzymał najlepszą ocenę – 4 gwiazdki – w publikacji „Fungicide activity and performance in wheat 2013” (Ocena fungicydów stosowanych do ochrony pszenicy 2013) wydanej przez HGCA
(brytyjską organizację ds. zbóż)
Kendo® 50 EW łączy w sobie różne mechanizmy oddziaływania na patogeny
Skuteczne działanie przeciw różnym stadiom rozwojowym grzyba
Działanie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające – możliwość elastycznego terminu zabiegu
Doskonałe działanie translaminarne i gazowe – zwalczanie patogena już obecnego na
roślinie oraz zabezpieczenie przed rozwojem nowych infekcji
Dobre działanie systemiczne – zabezpieczenie nowych przyrostów rośliny uprawnej
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
Kendo
Warto stosować Kendo 50 EW do jesiennego zwalczania mączniaka porażającego plantacje ozimin
20
20
Czy wiesz, że…
Matsuri (jap. 祭) oznacza
po japońsku święto
lub festiwal, zarówno
o charakterze religijnym,
jak i świeckim.
FUNGICYDY
Matsuri® 250 EC
Matsuri 250 EC jest środkiem grzybobójczym, w formie koncentratu do
sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi.
Zawartość substancji czynnej:
propikonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,58 %)
Stosowanie środka
pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści,
septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30- 59).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
22
22
ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY
ochrona i skracanie!
FUNGICYDY
FUNGICYDY
Toledo® 250 EW
Toledo® 250 EW
Problem
czerń krzyżowych
szara pleśń
sucha zgnilizna kapustnych
zgnilizna twardzikowa
choroby rzepaku:
czerń krzyżowych
szara pleśń
sucha zgnilizna kapustnych
zgnilizna twardzikowa
Rozwiązanie problemu
chorób rzepaku – Toledo® 250 EW
Środek Toledo 250 EW można stosować
w następujących terminach:
Jesienią:
w fazie 4-8 liści rzepaku
– czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
choroby pszenicy:
mączniak prawdziwy
brunatna plamistość liści
rdza brunatna pszenicy
septorioza liści
septorioza plew
fuzarioza kłosów
mączniak prawdziwy
rdza
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
Wiosną:
w fazie wydłużania pędu głównego
– czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
septorioza liści
septorioza plew
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia
– czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
choroby jęczmienia:
mączniak prawdziwy
rdza jęczmienia
plamistość siatkowa liści
rynchosporioza zbóż
fuzarioza kłosów
fuzarioza kłosa
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Produkt dostępny
w opakowaniach:
1 l; 5 l; 20 l
24
24
25
25
FUNGICYDY
NOWA REJESTRACJA!
Toledo® 250 EW
Teraz ponad 130
zastosowań
w etykiecie!
Rozwiązanie problemu
chorób zbóż – Toledo® 250 EW
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Terminy stosowania:
Pszenica ozima
Środek Toledo 250 EW można stosować w następujących terminach:
od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego liścia flagowego
– mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, septorioza liści
od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia
– mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści,
septorioza plew, fuzarioza kłosów
Jęczmień jary
Środek Toledo 250 EW można stosować w następujących terminach:
od fazy zakończenia krzewienia do fazy 2 kolanka
– rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa liści, rynchosporioza zbóż
od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia
– rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa liści, rynchosporioza zbóż,
fuzarioza kłosów
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Toledo to:
Wysokiej jakości, innowacyjna formulacja zapobiegająca krystalizacji tebukonazolu
Opatentowana technologia
Elastyczny produkt o wysokiej skuteczności w różnych warunkach
26
26
TOPOWY FUNGICYD
szeroki wachlarz
możliwości!
Czy wiesz, że...
Sensu (jap. 扇子) – to tradycyjny
japoński wachlarz składany, którego
istnienie zostało udokumentowane
już w VIII w., kiedy to zaczął być
popularny na dworze cesarskim.
FUNGICYDY
FUNGICYDY
Topsin® M 500 SC
Topsin® M 500 SC
Problem
Rozwiązanie –
choroby rzepaku:
czerń krzyżowych
sucha zgnilizna kapustnych
czerń krzyżowych
sucha zgnilizna kapustnych
NOWA REJESTRACJA!
Szc ww
na
szara pleśń
zgnilizna twardzikowa
cylindrosporioza
szara pleśń
ły
na e k .
o
w
k
os szan ydó ją się
d
to mie ngic najdu
M
z
in r do ch fu enia
s
c
l
e
p
To artn óżny e zale gro.p
p la r łow mia
d zegó w.su
zgnilizna twardzikowa
Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania i terminy stosowania:
– rzepak jary*
stosowanie wiosenne, od początku fazy kwitnienia do końca kwitnienia i opadania płatków kwiatowych
(BBCH 61-67), zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób (czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych): 1,4 l/ha
choroby zbóż (pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, jęczmień ozimy i jary,
żyto):
łamliwość źdźbła
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
mączniak prawdziwy
brunatna plamistość liści
fuzarioza kłosów
septorioza plew
fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła
łamliwość podstawy
źdźbła
choroby buraka:
chwościk buraka
brunatna plamistość liści
chwościk buraka
brunatna plamistość liści
septoriozy liści
rdza brunatna
rdza żółta
rynchosporioza zbóż
plamistość siatkowa jęczmienia
rdza jęczmienia
mączniak prawdziwy
septorioza paskowana
liści
– rzepak ozimy
stosowanie jesienne, w fazie 4-6 liści rzepaku (czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń):
1,2 l/ha
stosowanie wiosenne, od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania płatków kwiatowych (czerń
krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych):
1,4 l/ha
– zboża (pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, jęczmień ozimy i jary, żyto): 1,4 l/ha
zboża ozime (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto):
– od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (zwalczanie łamliwości źdźbła,
fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozy zbóż, plamistości
siatkowej jęczmienia) lub
– od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (zwalczanie fuzariozy kłosów, septoriozy plew, septorioz liści, mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, brunatnej plamistości liści, rynchosporiozy zbóż, rdzy jęczmienia, plamistości siatkowej jęczmienia)
zboża jare (pszenica, pszenżyto, jęczmień):
Produkt dostępny
od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (zwalczanie
w opakowaniach
brunatnej plamistości liści, fuzariozy kłosów, brunatnej plamistości liści,
0,5 l; 1 l; 5 l; 10 l
septoriozy plew, septoriozy liści, mączniaka prawdziwego, plamistości
siatkowej jęczmienia, rdzy brunatnej, rdzy jęczmienia, rdzy żółtej,
rynchosporiozy zbóż)
– burak cukrowy (chwościk buraka, brunatna plamistość liści): 1,2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
*rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
Dostępny również w opakowaniach promocyjnych,
informacje na str. 61
28
28
29
29
FUNGICYDY
NOWA ROZSZERZONA
REJESTRACJA!
Topsin® M 500 SC
Topsin® M 500 SC – uniwersalny
i skuteczny!
długi okres działania zapobiegawczego – chroni rośliny przed infekcjami
występującymi już po wykonaniu zabiegu
silne działanie lecznicze – skutecznie eliminuje sprawców chorób, które
już zainfekowały roślinę
skuteczność także w niższych temperaturach
odporność na zmywanie przez deszcz – jako środek systemiczny, w przeciwieństwie do preparatów kontaktowych, po wniknięciu do rośliny nie
ulega zmywaniu
możliwość stosowania do ochrony w różnych stadiach rozwojowych
roślin
bezpieczeństwo dla pszczół i innych owadów pożytecznych
JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY
solidne uderzenie!
Topsin® M 500 SC doskonale zwalcza mykotoksyny
w zbożach:
zwalcza fuzariozy kłosa i redukuje zawartość mykotoksyn w ziarnie nawet do poziomu 100
razy niższego w porównaniu z kontrolą!*
wykazuje odmienny od innych fungicydów sposób działania
redukuje ryzyko rozwoju odporności
Tak działa Topsin® M:
ziarno
z obiektu
kontrolnego
ziarno
po zastosowaniu
Topsin M
kontrola
Topsin M
* wyniki doświadczeń polowych na odmianie Smuga w 2010 roku.
30
30
Czy wiesz, że…
Taiko (jap. 刃物) to japoński bęben, bez dźwięku
którego nie może się obejść prawie żadna
uroczystość w Kraju Kwitnącej Wiśni.
Najbardziej znany na świecie zespół bębniarzy
japońskich nazywa się Yamato.
FUNGICYDY
FUNGICYDY
Yamato® 303 SE
Yamato® 303 SE
Problem – choroby zbóż, rzepaku i buraka cukrowego
Rozwiązanie –
zboża
Choroby kłosa T3
septorioza plew
fuzarioza kłosa
Kompleksowe zwalczanie chorób zbóż, rzepaku i buraka cukrowego,
oparte na japońskiej technologii!
Fungicyd Yamato
zastosowany
w odpowiednim
terminie chroni
roślinę prawie
przez cały okres
wegetacji
Zalecane dawki:
pszenica ozima: 1,5-1,75 l/ha
zaprawy nasienne
działają krótko
pszenica jara: 1,5-1,75 l/ha
Produkt dostępny
w opakowaniach
1 l; 5 l; 20 l; 200 l
jęczmień ozimy: 1,5-1,75 l/ha
jęczmień jary: 1,5-1,75 l/ha
mączniak
prawdziwy
septorioza
liści
łamliwość
podstawy źdźbła
rdza
fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła
żyto: 1,5-1,75 l/ha
rzepak ozimy: 1,5-1,75 l/ha
burak cukrowy: 1,25-1,5 l/ha
Choroby liści T2
Choroby podstawy źdźbła T1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Termin stosowania*:
rzepak
zboża: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego
czerń krzyżowych
szara pleśń
zgnilizna twardzikowa
burak
rzepak: wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie wzrostu pędu wegetatywnego, od
początku fazy wydłużania pędu, brak międzywęźli (rozeta) do końca fazy, gdy widoczne są
3 międzywęźla
burak cukrowy: od początku fazy, gdy liście zakrywają 70% powierzchni gleby do końca
fazy wzrostu korzeni
* szczegółowe zalecenia stosowania – patrz etykieta rejestracyjna środka
32
32
chwościk buraka
ramularia
33
33
FUNGICYDY
NOWA REJESTRACJA!
Yamato® 303 SE
ZWALCZANIE WSZYSTKICH
WAŻNYCH SZKODNIKÓW RZEPAKU!
Yamato® 303 SE – mocne strony
YAMATO jako fungicyd zwalczający kompleks chorób nie wymaga precyzyjnego określenia patogenów znajdujących się na plantacji
YAMATO cechuje elastyczność stosowania – niewielkie przesunięcia w terminie aplikacji spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie wpływają na skuteczność zabiegu
YAMATO to produkt bardzo skuteczny:
– ponad 80% substancji czynnych jest aktywnie wchłaniana przez roślinę w ciągu pierwszej godziny, reszta pozostaje w kutykuli i jest uwalniana w ciągu kilku następnych dni
– dobrze przemieszcza się w niskich temperaturach
– działa systemicznie – rozprzestrzenia się po całej roślinie, schodzi do systemu korzeniowego
ŚRODEK OWADOBÓJCZY
Chroni rzepak od razu,
zabija szkodniki po kilku godzinach
UWAGA. Według badań Instytutu Ochrony Roślin – PIB
w Poznaniu szkodniki po zabiegu Mospilanem natychmiast
przestają żerować, jednak ich śmierć następuje po kilku
godzinach.
CHROŃ PSZCZOŁY*
– w związku z działaniem systemicznym zwalcza choroby, a nie tylko ogranicza ich rozwój
– działanie zapobiegawcze wydłuża okres do następnego zabiegu
YAMATO ma bardzo dobrą charakterystykę toksykologiczną i ekotoksykologiczną:
– nie ma literki T „trupiej czaszki”
– nie jest toksyczny dla ludzi i zwierząt
– nie ma kaucji na opakowanie
– opakowania można traktować jako odpady komunalne
Optymalny termin zabiegu YAMATO gwarancją doskonałej ochrony i uzyskania wysokiego plonu!
optymalny termin zabiegu preparatem Yamato w pszenicy przypada na początek fazy strzelania w źdźbło (BBCH
30-31) – zwykle jest to ostatni tydzień kwietnia
Yamato zastosowane w odpowiednim, wczesnym terminie, działa nawet do 4 tygodni!
zabieg wykonany w optymalnym terminie zabezpiecza zboża przed chorobami podstawy źdźbła i chorobami liści i jest
gwarancją uzyskania dobrego plonu
34
34
* Zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin,
w przypadku stosowania środka w trakcie kwitnienia
upraw, w celu ochrony pszczół i innych owadów
zapylających środek zaleca się stosować poza okresem
ich aktywności na plantacji.
Czy wiesz, że…
Shinigami (jap. 死神 ) – to personifikacja
Śmierci w kulturze japońskiej.
INSE K T YC YDY
INSE K T YC YDY
Mospilan® 20 SP
Mospilan® 20 SP
Problem – szkodniki rzepaku
Rozwiązanie –
chowacz brukwiaczek
chowacz brukwiaczek
Po kilku dniach od nalotu na plantację samice składają jaja w górnej części pędu. W okresie kwitnienia pędy rzepaku skręcają się, pojawiają się niekształtne zgrubienia i pęknięcia. W czasie dojrzewania roślin dorosła larwa wygryza się u nasady liścia, opuszcza pęd
i przepoczwarza się w glebie. Próg szkodliwości: 10 chrząszczy w żółtym naczyniu
w ciągu kolejnych 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach.
chowacz czterozębny
chowacz czterozębny
W odróżnieniu od chowacza brukwiaczka pierwsze naloty chrząszczy pojawiają się nieco
później i trwają aż do początków kwitnienia. Samica składa jaja na dolnej stronie liści lub
w ogonkach liściowych. Młode larwy wgryzają się przez ogonki liściowe do łodyg. W miejscu wgryzienia pozostaje zabliźniony otwór. Zaatakowane rośliny początkowo nie wykazują
żadnych objawów uszkodzenia, w późniejszym czasie następuje żółknięcie i załamywanie
liści, pędy stają się łamliwe. Próg szkodliwości: 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu
kolejnych 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach.
słodyszek rzepakowy
słodyszek rzepakowy
Nalatuje na plantacje rzepaku, gdy temperatura przekroczy 15°C. Największe szkody powodują chrząszcze żerujące na zwartych pąkach kwiatowych, niszcząc je. Po rozwinięciu
się kwiatów słodyszek wyjada tylko pylniki, najczęściej nie uszkadzając zalążni – łuszczyny
normalnie się zawiązują. Próg szkodliwości: 1 chrząszcz na roślinie w fazie zwartego kwiatostanu i 3-5 chrząszczy na roślinie w fazie luźnego kwiatostanu.
chowacz podobnik
chowacz podobnik
Pierwsze naloty pojawiają się na początku kwitnienia. Chrząszcze żerują w kwiatach razem
ze słodyszkiem. Samica składa jajo do środka łuszczyny. Larwa może zniszczyć 3-7 nasion.
Dorosła larwa wygryza się z łuszczyny i przepoczwarza się w glebie. Uszkodzone łuszczyny
narażone są na inwazję pryszczarka kapustnika. Próg szkodliwości: 4 chrząszcze na 25 roślinach.
pryszczarek kapustnik
Samice składają jaja do łuszczyn uszkodzonych przez chowacza podobnika. Larwy, których
jest od kilkunastu do kilkudziesięciu, wysysają soki ze ścian łuszczyn, powodując ich zniekształcanie i pękanie. Próg szkodliwości: 1 owad dorosły na 4 rośliny.
Problem – stonka ziemniaczana
Stonka ziemniaczana to chrząszcz dobrze znany większości rolnikom. Szkody w uprawie ziemniaka powodowane są zarówno przez larwy, jak i owady dorosłe, które zjadają zielone części
rośliny, pozostawiając tylko łodygi i ogonki liściowe. Główne niebezpieczeństwo stonki jako
szkodnika ziemniaków polega na jej wielkiej płodności i żarłoczności. Intensywne żerowanie
tego gatunku wpływa negatywnie nie tylko na wielkość plonu, ale również na jego jakość.
Najdotkliwsze szkody powstają wówczas, gdy większość znajdujących się na roślinach larw
jestw fazie L4. Larwy L4 zjadają około 75% pokarmu pochłanianego przez wszystkie stadia.
Zatem zwalczanie stonki należy przeprowadzać, zanim dojdzie do masowego pojawiania
się larw w stadium L4.
36
36
pryszczarek kapustnik
Dawki i terminy stosowania:
rzepak ozimy:
– chowacz brukwiaczek i czterozębny: 200-250 g/ha*
Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku
wydłużania pędu do fazy, gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
– słodyszek rzepakowy: 80-120 g/ha
Zabieg wykonać po zaobserwowaniu nalotów szkodnika na plantację od fazy zwartego
kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku.
– chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik: 120 g/ha
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
W razie kolejnych nalotów wykonać zabieg po 5-6 dniach preparatem Trebon 30 EC
w dawce 0,2-0,3 l/ha.
ziemniak: 80 g/ha
Zabieg wykonać po zaobserwowaniu stonki na plantacji, najlepiej w okresie masowego
składania jaj i wylęgania się larw.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
*według wieloletniej praktyki, potwierdzonej badaniami rynkowymi
(AMIS 2012-2014 firmy Kleffmann), producenci rzepaku stosują
z powodzeniem Mospilan w dawce 120 g/ha
Produkt dostępny w opakowaniach:
0,02 kg; 0,04 kg; 0,08 kg; 0,125 kg; 0,2 kg; 0,6 kg
Dostępny również w opakowaniach promocyjnych,
informacje na str. 61
37
37
INSE K T YC YDY
Jedyny na polskim rynku
środek zawierający
lambda-cyhalotrynę
w wygodnej formulacji WG
Mospilan® 20 SP
Mospilan® 20 SP – mocne strony
bardzo efektywnie zwalcza najważniejsze
szkodniki rzepaku:
– chowacze łodygowe
– słodyszka rzepakowego
– szkodniki łuszczynowe
działa translaminarnie – naniesiony na górną stronę liścia, przenika równomiernie cały
liść
działa systemicznie – naniesiony na liście,
wnika do rośliny i przemieszcza się do pozostałych jej części, a także do jej nowych
przyrostów, które pojawiają się po zabiegu
skutecznie zwalcza szkodniki żerujące wew­
nątrz rośliny
dzięki systemicznemu działaniu zwalcza
także szkodniki nalatujące na plantację już
po wykonaniu zabiegu
działa niezależnie od temperatury
działa dłużej od innych środków
szybko wnika do wnętrza rośliny – jako
środek systemiczny, w przeciwieństwie do
kontaktowych, nie ulega zmywaniu przez
deszcz
ŚRODEK OWADOBÓJCZY
szkodnikom mówimy: nie!
charakteryzuje się najlepszym profilem
pod kątem bezpieczeństwa dla pszczół
i innych owadów zapylających oraz dla
owadów pożytecznych
Prewencja dla
pszczół
– nie dotyczy
opakowanie bez kaucji
mieszanki Mospilanu z preparatami Topsin
M 500 SC, Yamato 303 SE, Toledo 250 EW
i Slippa zostały przebadane pod kątem bezpieczeństwa dla pszczół*
Substancja aktywna Mospilanu – acetamipryd działa na układ nerwowy szkodnika, powodując paraliż, a w konsekwencji
śmierć owada. Z tego względu produkt
nie działa natychmiast, ale za to długo
i skutecznie. Mospilan chroni rzepak od
razu, zabija szkodniki po kilku godzinach!
*badania laboratoryjne i polowe IPO Pszczyna 2010
38
38
39
39
INSE K T YC YDY
INSE K T YC YDY
Nagomi® 025 WG
Nagomi® 025 WG
Problem – szkodniki rzepaku
Rozwiązanie –
słodyszek rzepakowy
słodyszek rzepakowy
Nalatuje na plantacje rzepaku, gdy temperatura przekroczy 15°C. Największe szkody powodują chrząszcze żerujące na zwartych pąkach kwiatowych, niszcząc je. Po rozwinięciu
się kwiatów słodyszek wyjada tylko pylniki, najczęściej nie uszkadzając zalążni – łuszczyny
normalnie się zawiązują. Próg szkodliwości: 1 chrząszcz na roślinie w fazie zwartego kwiatostanu i 3-5 chrząszczy na roślinie w fazie luźnego kwiatostanu.
chowacz podobnik
chowacz podobnik
Pierwsze naloty pojawiają się na początku kwitnienia. Chrząszcze żerują w kwiatach razem
ze słodyszkiem. Samica składa jajo do środka łuszczyny. Larwa może zniszczyć 3-7 nasion.
Dorosła larwa wygryza się z łuszczyny i przepoczwarza się w glebie. Uszkodzone łuszczyny
narażone są na inwazję pryszczarka kapustnika. Próg szkodliwości: 4 chrząszcze na 25 roślinach.
pryszczarek kapustnik
Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania i terminy stosowania:
chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny: 0,3 kg/ha
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
pryszczarek kapustnik
Samice składają jaja do łuszczyn uszkodzonych przez chowacza podobnika. Larwy, których
jest od kilkunastu do kilkudziesięciu, wysysają soki ze ścian łuszczyn, powodując ich zniekształcanie i pękanie. Próg szkodliwości: 1 owad dorosły na 4 rośliny.
chowacz brukwiaczek
pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik (szkodniki łuszczynowe): 0,25-0,3 kg/ha
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
chowacz brukwiaczek
Po kilku dniach od nalotu na plantację samice składają jaja w górnej części pędu. W okresie kwitnienia pędy rzepaku skręcają się, pojawiają się niekształtne zgrubienia i pęknięcia. W czasie dojrzewania roślin dorosła larwa wygryza się u nasady liścia, opuszcza pęd
i przepoczwarza się w glebie. Próg szkodliwości: 10 chrząszczy w żółtym naczyniu
w ciągu kolejnych 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach.
chowacz czterozębny
W odróżnieniu od chowacza brukwiaczka pierwsze naloty chrząszczy pojawiają się nieco
później i trwają aż do początków kwitnienia. Samica składa jaja na dolnej stronie liści lub
w ogonkach liściowych. Młode larwy wgryzają się przez ogonki liściowe do łodyg. W miejscu wgryzienia pozostaje zabliźniony otwór. Zaatakowane rośliny początkowo nie wykazują
żadnych objawów uszkodzenia, w późniejszym czasie następuje żółknięcie i załamywanie
liści, pędy stają się łamliwe. Próg szkodliwości: 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu
kolejnych 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach.
40
40
słodyszek rzepakowy: 0,25-0,3 kg/ha
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu szkodnika na pączkujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Zalecana ilość wody w uprawach roślin rolniczych: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
chowacz czterozębny
Produkt dostępny w opakowaniach:
1 kg; 5 kg
41
41
INSE K T YC YDY
Nagomi® 025 WG
Nagomi® 025 WG – mocne strony
Zwalcza szkodniki zarówno gryzące, jak i ssące
Bardzo szybko powoduje śmierć szkodnika, uszkadzając jego system
nerwowy
INSEKTYCYD O JAPOŃSKIEJ TOŻSAMOŚCI
Zapewnia długotrwałą ochronę plantacji
sprawny i precyzyjny
zabójca szkodników
Dzięki właściwościom repelentnym odstrasza szkodniki nalatujące na
plantacje
Jedyny na polskim rynku środek zawierający lambda-cyhalotrynę w bardzo wygodnej formulacji WG
– bezpiecznej dla użytkownika
– łatwej do odmierzenia i stosowania
Czy wiesz, że…
Wprawny samuraj potrafił zabić
przeciwnika już za pierwszym
ciosem, ponoć nawet jednym
cięciem przeciąć go na pół,
wzdłuż od czubka głowy
42
42
INSE K T YC YDY
INSE K T YC YDY
Trebon® 30 EC
Trebon® 30 EC
Problem – szkodniki rzepaku
słodyszek rzepakowy
Rozwiązanie –
szkodniki łodygowe (chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny)
słodyszek rzepakowy
szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
Problem – rotacja insektycydów
jako element prawidłowej ochrony
Rotacja insektycydów jest ważnym elementem prawidłowo prowadzonej ochrony upraw. Jest ona szczególnie ważna w obliczu narastającego
zjawiska uodporniania się szkodników na niektóre substancje aktywne
– stąd jej kluczowa rola w strategiach zapobiegania występowania tego
problemu. Warto pamiętać, że należy rotować substancje aktywne,
a nie nazwy preparatów (preparaty o różnych nazwach mogą zawierać te same substancje aktywne).
Problem – odporność słodyszka
rzepakowego na insektycydy
W uprawie rzepaku w ostatnich latach narasta problem efektywnego zwalczania słodyszka rzepakowego. Sytuacja ta dotyczy wielu państw Europy, w tym
także Polski. Jednym z głównym powodów takiego stanu jest wykształcenie odporności przez słodyszka rzepakowego na środki ochrony roślin. Według doniesień naukowych odporność słodyszka na substancje aktywne pochodzące z grupy pyretroidów, które są powszechnie stosowane w ochronie
rzepaku, stwierdzono już na 2/3 areału tej uprawy w Europie.
chowacz podobnik
Produkt dostępny
pryszczarek kapustnik
chowacz brukwiaczek
chowacz czterozębny
TREBON zawiera nową, bardzo skuteczną substancję aktywną etofenproks – o unikalnym mechanizmie działania:
substancja aktywna z nowej grupy chemicznej eterów arylo-propylowych o unikalnej budowie
jedyna substancja aktywna oparta na trójpierwiastkowym kompleksie
w skład kompleksu wchodzą jedynie 3 pierwiastki (OHC – natural Japanese technology):
tlen – O
CH
O
wodór – H
HC
CH
C
węgiel – C
Dawki i terminy stosowania:
w opakowaniu: 1 l
chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny: 0,2-0,3* l/ha
Stosować 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj, tj. od fazy
widocznego pierwszego międzywęźla rzepaku ozimego do fazy początku rozwoju pąków
kwiatowych (BBCH 31-50).
słodyszek rzepakowy: 0,2-0,3* l/ha
Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, tj. od fazy początku rozwoju paków kwiatowych rzepaku ozimego do końca fazy rozwoju paków kwiatowych (żółty pąk) (BBCH 50-59).
szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik): 0,25-0,3* l/ha
Stosować od początku fazy rozwoju owoców do fazy gdy 50% łuszczyn osiągnęło typową
wielkość (BBCH 70-75).
Nasze zalecenia
1.Ze względu na wyjątkową skuteczność polecamy Trebon 30 EC w dawce 0,2 l/ha do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny).
2.W kolejnych zabiegach, do zwalczania słodyszka rzepakowego i szkodników łuszczynowych polecamy Mospilan 20 SP.
3.W razie wystąpienia konieczności wykonania kolejnego zabiegu na danego szkodnika
Trebon należy stosować naprzemiennie z Mospilanem.
*wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodników
3
3
2
O
44
CH2
45
45
INSE K T YC YDY
Trebon® 30 EC
Trebon® 30 EC – mocne strony
nowe narzędzie do walki z głównymi szkodnikami rzepaku
zawiera nową, bardzo skuteczną substancję aktywną etofenproks zbudowaną wyłącznie
z naturalnych pierwiastków: tlenu, wodoru i węgla (OHC – natural Japanese technology)
szeroki zakres możliwości stosowania w rzepaku – od wczesnej wiosny do kwitnienia
polecany przy obniżonej skuteczności działania innych produktów
bardzo szybki efekt „knock down”
działanie pewne i powtarzalne
udowodniony brak odporności słodyszka na Trebon
świetny produkt do rotacji insektycydów w programie ochrony rzepaku
doskonały profil toksykologiczny i ekotoksykologiczny rzepaku (zwłaszcza w przypadku
intensywnej produkcji obejmującej kilka zabiegów)
Zwalczanie słodyszka rzepakowego, Niemcy 2006 i 2007
100
90
85%
Skuteczność zwalczania w %
(1 dzień po zabiegu)
80
70
60
50%
50
40
30
Doświadczenie 1
Doświadczenie 2
Doświadczenie 3
Doświadczenie 4
Doświadczenie 5
Średnia z doświadczeń
20
10
0
kontrola*
pyretroid
* liczba chrząszczy/10 kwiatostanów
46
46
0,2 l/ha
Nawozy specjalistyczne
SUMI AGRO POLAND
NAWOZ Y SPEC JALIST YC ZN E
N OWA C JA!
ULA
FO R M
N
O
OW
Ś Ć!
Bortrac (B 150 g/l)
Hydromag (MgO 500 g/l)
Mantrac (Mn 500 g/l)
Molytrac (Mo 250 g/l)
Nawóz formułowany do stosowania nalistnego lub doglebowego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoborom boru oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.
Nawóz formułowany do stosowania nalistnego. Zaleca się
stosowanie w zapobieganiu niedoborom magnezu oraz
dla poprawy wysokości i jakości plonu.
Nawóz formułowany do stosowania nalistnego. Zaleca się
stosowanie w zapobieganiu niedoborom manganu oraz
dla poprawy wysokości i jakości plonu.
Nawóz formułowany do stosowania nalistnego. Zaleca się
stosowanie w celu zapobiegania niedoborom molibdenu
oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.
Zawartość:
150 g/l boru (B)
Boroetanolamina
Zawartość:
33,1% = 500 g/l tlenek magnezu (MgO)
Zawiesina wodorotlenku magnezu
Zawartość:
500 g/l mangan (Mn)
Zawartość:
250 g/l molibdenu (Mo)
DAWKI I TERMINY STOSOWANIA
DAWKI I TERMINY STOSOWANIA
DAWKI I TERMINY STOSOWANIA
DAWKI I TERMINY STOSOWANIA
STOSOWANIE NALISTNE
Burak cukrowy, burak ćwikłowy: Produkt można stosować jednokrotnie: w fazie 4 liści właściwych 1-3 l/ha, lub
dwukrotnie: w fazie 4-6 liści właściwych 1 l/ha oraz przed
zwarciem międzyrzędzi 2 l/ha. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Rzepak ozimy, rzepak jary: Produkt można stosować jednokrotnie: w fazie wzrostu pędu głównego 3 l/ha, lub dwukrotnie: w fazie 4-6 liści właściwych 1 l/ha oraz w fazie wzrostu
pędu głównego 1-2 l/ha. Nie stosować w okresie kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Ziemniaki: Oprysk dawką 1 l/ha tydzień po całkowitych
wschodach roślin na plantacji.
Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Kukurydza: 2-3 l/ha w fazie 6
liści właściwych. Przy silniejszych
niedoborach zabieg powtórzyć
po 10-14 dniach. Zalecana ilość
wody: 200 l/ha.
Burak cukrowy, burak pastewny: 2-4 l/ha w fazie 4-6 liści
właściwych. W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach. Zalecana ilość wody 200 l/ha.
Rzepak ozimy, rzepak jary, kapustne: zabieg jednokrotny
– w początkowej fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 31-33)
w dawce 2-4 l/ha. Nie stosować w czasie kwitnienia. Zalecana
ilość wody: 200 l/ha.
Zboża ozime, jare: 2-4 l/ha od fazy drugiego liścia właściwego do fazy widocznego pierwszego kolanka (BBCH 1231). W przypadku silnych
niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Możliwe jest również wykonanie zabiegu w dawce
2 l/ha od fazy liścia flagowego do końca kłoszenia (BBCH
39-69). Zalecana ilość wody:
200 l/ha.
Ziemniaki: 1-2 l/ha nie
wcześniej niż tydzień po całkowitych wschodach roślin
na plantacji. W przypadku
silnych niedoborów zabieg
powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody 200 l/ha.
STOSOWANIE DOGLEBOWE
Wszystkie uprawy: 5 l/ha przed
sadzeniem lub przed wschodami
w odpowiedniej ilości wody.
Produkt dostępny w opakowaniach: 10 l; 25 l
Photrel PRO Rzepak i Burak
Zboża: 1 l/ha od fazy 2 liści do fazy widocznego pierwszego
kolanka (BBCH 12-31) – najczęściej w okresie pełni krzewienia.
W przypadku poważnych niedoborów zabieg należy powtórzyć po 10-14 dniach. Zalecana ilość wody: 200 l/ha. W przypadku ozimin wskazany jest wcześniejszy, jesienny zabieg
korzystnie wpływający na zdolność przezimowania.
Kukurydza: 1 l/ha w fazie 4-8 liści właściwych. W przypadku
silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Rzepak: zabieg jednorazowy – 1 l/ha w fazie wzrostu pędu
głównego (BBCH 30-39). W przypadku silnych niedoborów
pierwszy zabieg wykonać w fazie 4-6 liści właściwych, drugi
w fazie wzrostu pędu głównego – oba zabiegi dawką 1 l/ha.
Jeżeli występują silne objawy niedoboru, można dodatkowo
wykonać trzeci zabieg 10-14 dni po drugim zabiegu – dawka
1 l/ha. Nie stosować w okresie kwitnienia. Zalecana ilość
wody: 200 l/ha.
Burak cukrowy: 1 l/ha w fazie 4-6 liści
właściwych. W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Ziemniaki: 1 l/ha tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji.
W przypadku silnych niedoborów zabieg
powtórzyć po 10-14 dniach. Zalecana
ilość wody: 200 l/ha.
Produkt dostępny w opakowaniu: 10 l
N OWA C JA!
ULA
FO R M
Produkt dostępny w opakowaniu: 5 l
Zawartość:
5% bor (B), 7% mangan (Mn), 0,4% molibden (Mo), 13,3%
tlenek magnezu (MgO), 36,3% trójtlenek siarki (SO3)
Mieszanina mikroskładników pokarmowych boru (B), man-
48
48
DAWKI I TERMINY STOSOWANIA
Rzepak ozimy: Jesienią w dawce 1-2 kg/ha (zabieg ten korzystnie wpływa na przezimowanie rzepaku) i ponownie
wiosną w dawce 1-3 kg/ha. Zabieg wiosenny wykonać przed
kwitnieniem. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Rzepak jary: Zabieg w fazie 4-9 liści właściwych w dawce
1-3 kg/ha. Zaleca się powtórzenie zabiegu po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Burak: Zabieg w fazie 4-6 liści właściwych w dawce 2-3 kg/ha.
Zaleca się powtórzenie zabiegu po 10-14 dniach. Zalecana ilość
wody: 200 l/ha.
Produkt dostępny
w opakowaniach: 1 l
Seniphos (Fosfor + Wapń)
Nawóz formułowany do stosowania nalistnego. Zaleca się
stosowanie w zapobieganiu niedoborom fosforu i wapnia
oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.
Zawartość:
3% azot (N) całkowitego [1% azot azotanowy, 2% azot amonowy], 23,6% = 310 g/l pięciotlenek fosforu (P2O5), 4,3%
tlenek wapnia (CaO)
ganu (Mn) i molibdenu (Mo) z dodatkiem magnezu (Mg)
i siarki (S)
Nawóz dolistny przeznaczony do stosowania w rzepaku,
roślinach kapustnych i buraku. Zawiera magnez, siarkę, bor,
mangan i molibden. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu
niedoboru składników oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.
Rzepak: 0,25-0,5 l/ha . Zabieg zapobiegający niedoborom molibdenu –w początkowej fazie wzrostu pędu głównego.
W sytuacji umiarkowanego niedoboru należy wykonać 2 zabiegi – w fazie 4-6 liści oraz początkowej fazie wzrostu pędu
głównego. Przy dużym niedoborze składników odżywczych
wykonać dodatkowy zabieg po 10-14 dniach. Nie stosować
w fazie kwitnienia. Zalecana ilość wody: 30-500 l/ha.
DAWKI I TERMINY STOSOWANIA
Produkt dostępny w opakowaniu: 10 kg
Ziemniaki: W celu przyspieszenia wzrostu po wschodach
stosować 10 l/ha tydzień po całkowitych wschodach roślin na
plantacji. W celu zwiększenia ilości bulw: zastosować 15 l/ha
w okresie tworzenia bulw (tj. kiedy 50% zakończeń stolonów ma
większą średnicę niż reszta stolonów). W celu zwiększania wielkości bulw: minimum 2 zabiegi w dawce 5-10 l/ha. Pierwszy zabieg
wykonać w czasie powiększania się bulw (tzn. kiedy pierwsze
wykształcone bulwy mają średnicę większą niż 10 mm), kolejne
zabiegi wykonywać co 10-14 dni. Zalecana ilość wody: 200-400
l/ha.
Produkt dostępny w opakowaniach: 10 l; 25 l
49
49
NAWOZ Y SPEC JALIST YC ZN E
Teprosyn (Mn 500 g/l)
Teprosyn Cereale
Skoncentrowany manganowy nawóz donasienny.
Zaleca się stosowanie dla lepszego rozwoju systemu korzeniowego. Teprosyn zwiększa pobieranie i wykorzystanie
przez rośliny składników pokarmowych oraz korzystnie
wpływa na kondycję ozimin, przygotowując je do lepszego
przezimowania.
Skoncentrowany wieloskładnikowy nawóz donasienny.
Zaleca się stosowanie dla lepszego rozwoju systemu korzeniowego. Teprosyn Cereale zwiększa pobieranie i wykorzystanie przez rośliny składników pokarmowych oraz
korzystnie wpływa na kondycję ozimin, przygotowując je do
lepszego przezimowania.
Zawartość:
500 g/l mangan (Mn)
DAWKI
Rzepak: 10 l/tonę nasion.
Zboża: 3 l/tonę ziarna (300 ml/q).
Kukurydza: 4 l/tonę ziarna.
SPOSÓB STOSOWANIA
Teprosyn stosować łącznie z zaprawą nasienną, pamiętając
o zmniejszeniu ilości wody w zabiegu o dawkę nawozu. Przykład:
zaprawianie zbóż bez nawozu Teprosyn – 200 ml zaprawy + 800 ml wody;
zaprawianie zbóż z nawozem Teprosyn – 300 ml Teprosynu + 200 ml zaprawy + 500 ml wody.
Zawartość:
69 g/l azotu całkowitego (N)
82 g/l pięciotlenku fosforu (P2O5)
50 g/l miedzi (Cu)
250 g/l manganu (Mn)
120 g/l cynku (Zn)
DAWKA
Zboża: 2,5 l/tonę ziarna (250 ml/100 kg).
DAWKI I TERMINY STOSOWANIA
Teprosyn Cereale stosować łącznie z zaprawą nasienną, pamiętając o zmniejszeniu ilości wody w zabiegu o dawkę nawozu.
Przykład:
• zaprawianie zbóż bez nawozu Teprosyn Cereale:
200 ml zaprawy + 800 ml wody
• zaprawianie zbóż z nawozem Teprosyn Cereale:
250 ml Teprosynu Cereale + 200 ml zaprawy + 550 ml wody
Produkt dostępny
w opakowaniach: 25 l
Produkt dostępny
w opakowaniach: 5 l; 25 l
Zintrac (Zn 700 g/l)
Nawóz formułowany do stosowania nalistnego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoborom cynku oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.
Zawartość:
700 g/l cynku (Zn)
DAWKI I TERMINY STOSOWANIA
Kukurydza: 1 l/ha w fazie 3-8 liści właściwych. W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po
10-14 dniach. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Zboża: 0,5-1 l/ha od fazy 2 liści właściwych do fazy widocznego pierwszego kolanka (BBCH 12-31).
W przypadku poważnych niedoborów, zabieg należy powtórzyć po 10-14 dniach. Zalecana ilość
wody: 200 l/ha.
Ziemniaki: 1 l/ha tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji. W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
50
50
Produkt dostępny
w opakowaniu: 5 l
Środki pomocnicze
SUMI AGRO POLAND
ŚRODKI POMOCNICZE
Flexi®
dla lepszych zbiorów rzepaku!
N OW
Slippa®
E DAW
KI!
dotrze wszędzie!
Nr atestu PZH/HT-2179/2007
Nr atestu PZH/HT-2181/2007
Przeznaczenie
Termin stosowania
Przeznaczenie
Mocne strony
Flexi to preparat sklejający i powlekający
(agroglutynant) zapobiegający pękaniu
łuszczyn i osypywaniu nasion przed
i w czasie zbioru rzepaku.
Preparat Flexi należy stosować około
3-4 tygodnie przed zbiorem rzepaku, gdy
łuszczyny zaczynają żółknąć, ale jeszcze są
elastyczne i pozwalają się zginać bez pękania
(BBCH 81-83).
Slippa to środek zwilżający (zwilżacz)
przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami
ochrony roślin w uprawach roślin rolniczych,
sadowniczych, warzywnych
i ozdobnych wszędzie tam, gdzie dodatek środka
zwilżającego jest konieczny lub wymagany
i wynika z zapisów zawartych w etykietach-instrukcjach stosowania środków ochrony roślin.
powoduje lepsze pokrycie opryskanych
powierzchni roślin;
posiada zdolność rozprzestrzeniania
zastosowanej cieczy roboczej, dzięki czemu
ciecz robocza dociera w miejsca
trudno dostępne oraz nieopryskane
bezpośrednio, np. spodnie strony liści,
wewnętrzne strony zwiniętych liści,
miejsca osłonięte oprzędami itp.;
poprawia jakość i skuteczność zabiegów
ochrony roślin.
Mocne strony
•
•
•
•
zawiera syntetyczny lateks, który tworzy
na roślinie cienką, półprzepuszczalną
powłokę polimerową;
umożliwia transpirację wody z rośliny,
zabezpieczając przed jej wnikaniem do
wnętrza tkanek;
doskonale zapobiega pękaniu łuszczyn
i osypywaniu się nasion rzepaku przed
i w czasie zbioru;
po zastosowaniu preparatu wszystkie
procesy życiowe w roślinach rzepaku
zachodzą w sposób niezakłócony, ponieważ
lateksowa powłoka jest przepuszczalna dla
powietrza i pary wodnej.
Dawkowanie
•
Zalecana dawka: 0,5-1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 250-400 l/ha.
Dawkę preparatu i ilość wody należy
dostosować do wielkości roślin
i zagęszczenia łanu.
Przed zastosowaniem Slippy
Produkt dostępny
termin
aplikacji
w 2007 r.
dawka
(l/ha)
(t/ha)
wilgotność
nasion
osypywanie nasion
—
—
1,76
3,35
8,20
174
Flexi
06.08
0,5
1,97
3,39
7,32
12
Flexi
16.08
0,5
2,02
3,40
7,30
9
di-1-P-menten (555 g/l)
16.08
1,0
1,98
3,38
7,25
11
Flexi + glifosat (360 g/l)
24.08
0,25+4,0
1,94
3,39
7,52
15
Flexi + glifosat (360 g/l)
24.08
0,5+2,0
2,00
3,38
7,50
17
glifosat (360 g/l)
24.08
4,0
1,76
3,35
7,75
165
glifosat (360 g/l)
24.08
2,0
1,74
3,34
7,77
172
kontrola
52
52
Po zastosowaniu Slippy
w opakowaniach: 1 l; 5 l
Ocena skuteczności herbicydów i środków ograniczających osypywanie się
nasion rzepaku jarego (Laskowice 2007).
obiekt
•
•
plon
MTN
(g)
(%)
(szt./m2)
Dawkowanie
Dawka preparatu jest uzależniona od dawki cieczy roboczej stosowanej w zabiegu oraz rodzaju stosowanego sprzętu:
rodzaje upraw
uprawy polowe*
uprawy sadownicze i warzywne
oraz uprawy pod osłonami**
stosowana dawka
cieczy roboczej (l/ha)
zalecana dawka
preparatu SLIPPA
200-400
50-100 ml/ha
powyżej 400
100-200 ml/ha
* stosowanie opryskiwaczami z belką polową
** stosowanie opryskiwaczami sadowniczymi (wentylatorowymi) i specjalistycznymi z dodatkowym nadmuchem powietrza
Uwaga!
Dawkę preparatu dostosować do wydatku cieczy roboczej i powierzchni przeznaczonej do zwilżenia.
Produkt dostępny w opakowaniach: 0,25 l; 1 l; 5 l
53
53
ŚRODKI POMOCNICZE
Toil®
partner dla herbicydów!
Przeznaczenie
Preparat zwilżająco-przyczepny w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej przeznaczony do stosowania z herbicydami w ochronie buraka cukrowego, kukurydzy i innych
uprawach rolniczych.
Mocne strony
skuteczność zabiegów poprzez:
• Poprawia
– lepsze pokrycie opryskiwanych powierzchni i ułatwienie pobierania substancji czyn
nych
– poprawę przyczepności do opryskiwanych powierzchni i odporności na zmywanie
przez deszcz
– zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy roboczej i lepsze dotarcie do miejsc
trudno dostępnych
– zmniejszenie niekorzystnego wpływu wiatru i znoszenia cieczy roboczej podczas zabiegu
Pozwala na stosowanie niższych dawek środków ochrony roślin przy zachowaniu wysokiej
skuteczności.
Jest bezpieczny dla roślin uprawnych.
Korzystnie wpływa na plon.
Nie wymaga wstępnego mieszania.
Jest bezpieczny dla ludzi.
Jest bezpieczny dla środowiska.
Jest znany i uznany w innych krajach Unii Europejskiej.
•
••
•
••
•
Dawkowanie
Preparat TOIL należy stosować w dawce 1,0 l/ha.
Produkcja metylowanego oleju roślinnego – np. TOIL
zanieczyszczenia
Oczyszczanie
hydroliza
Olej roślinny
Kwasy tłuszczowe
Estry metylowane
54
54
Reakcja z metanolem
Emulgatory
pochodzenia roślinnego
Estry metylowane
Produkt dostępny w opakowaniu: 5 l
Odmiany kukurydzy
SUMI AGRO POLAND
ODMIANY KUKURYDZY
ODMIANY KUKURYDZY
Zizou (ES)
Codibag
Informacje podstawowe
•
•
•
•
•
•
FAO: 220
Typ: mieszaniec trójliniowy (TC)
Typ ziarna: flint-dent/flint
Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
Rejestracja: Polska 2011
Hodowca: Euralis Semences
Morfologia roślin i składniki plonu
ziaren/rząd
29
268
cm
okółków
17
MTZ
275 g
120
cm
•
•
•
•
•
•
FAO: 230-240
Typ: mieszaniec trójliniowy (TC)
Typ ziarna: flint-dent/dent
Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
Rejestracja: Włochy 2004 i Katalog Europejski
Hodowca: Euralis Semences
Morfologia roślin i składniki plonu
ziaren/rząd
24
285
cm
okółków
16
MTZ
310 g
115
cm
•
•
•
•
•
•
FAO: 240
Typ: mieszaniec pojedynczy (SC)
Typ ziarna: flint
Użytkowanie: na ziarno
Rejestracja: Polska 2007, Francja 2006
Hodowca: Euralis Semences
•
•
•
•
•
•
FAO: 240
Typ: mieszaniec trójliniowy (TC)
Typ ziarna: flint-dent
Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
Rejestracja: Polska 2003, Niemcy, Czechy, Rosja
Hodowca: Euralis Semences
56
56
Informacje podstawowe
•
•
•
•
•
FAO: 240
Typ: mieszaniec trójliniowy (TC)
Typ ziarna: flint-dent
Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
Hodowca: Caussade Semences
Informacje podstawowe
Morfologia roślin i składniki plonu
ziaren/rząd
27
265
cm
okółków
15
MTZ
340 g
120
cm
Morfologia roślin i składniki plonu
260
cm
MTZ
okółków
14
275 g
107
cm
Morfologia roślin i składniki plonu
275
cm
MTZ
okółków
16
212 g
110
cm
•
•
•
•
•
FAO: 240-250
Typ: mieszaniec pojedynczy (SC)
Typ ziarna: flint/flint/dent
Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
Rejestracja: Francja 2013, spodziewana rejestracja w Polsce w 2014
• Hodowca: Euralis Semences
Morfologia roślin i składniki plonu
290
cm
ziaren/rząd: 26
MTZ
330 g
okółków
14
160
cm
Splendis (ES)
Veritis (ES)
Informacje podstawowe
FAO: 240
Typ: mieszaniec trójliniowy (tc)
Typ ziarna: flint-dent
Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
Rejestracja: Słowacja 2008
Hodowca: Caussade Semences
Tolerance (ES)
Makila
Informacje podstawowe
•
•
•
•
•
•
Scafort
Delphine (ES)
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
Morfologia roślin i składniki plonu
ziaren/rząd
32
275
cm
okółków
15
115
cm
MTZ
325 g
Informacje podstawowe
• FAO: 250-260
• Typ: mieszaniec trójliniowy (TC)
• Typ ziarna: flint-dent
• Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
• Rejestracja: Francja 2002, Niemcy i Czechy
2004, Rumunia 2007 i Katalog Europejski
• Hodowca: Euralis Semences
Morfologia roślin i składniki plonu
ziaren/rząd
29
280
cm
okółków
15,6
MTZ
325 g
115
cm
57
57
ODMIANY RZEPAKU
Odmiany rzepaku
SUMI AGRO POLAND
ES Scarlett NOWOŚĆ!
ODMIANA POPULACYJNA, ŚREDNIO WCZESNA
Mocne strony
• wysoki potencjał plonotwórczy nieustępujący odmianom mieszańcowym
• wysokie zaolejenie >47%
• wysoka tolerancyjność na choroby grzybowe
• średnio dobra zimotrwałość
• odporna na wyleganie
• polecana do uprawy na terenie całego kraju
Plon nasion
• 109% wzorca (COBORU 2012*)
Zawartość tłuszczu w nasionach
• 47,2% **
* wzorzec (średnia plonowania 21 odmian populacyjnych badanych
w doświadczeniach PDOiR w roku 2012)
** średnia wyników COBORU z lat 2010-2012
ES Domino
ODMIANA OZIMA, MIESZANIEC ZRESTOROWANY SYSTEMU OGURA
Mocne strony
•
•
•
•
bardzo wysoki potencjał plonowania
bardzo wysoka zawartość oleju w nasionach
stabilność plonowania w każdych warunkach
dobry profil odporności na patogeny
Plon nasion
• 120% wzorca (COBORU 2008/2009)
• 122% wzorca w 2009 (numer 1 w 2009 roku)
Zawartość tłuszczu w nasionach
• 48% s.m. nasion (COBORU 2008/2009)
ES Bourbon
ODMIANA OZIMA, LINIOWA
Mocne strony
•
•
•
•
•
wysoki potencjał plonowania
niska zawartość glukozynolanów
dobra zimotrwałość
mała podatność na choroby
dobra odporność na wyleganie
Plon nasion
• 103% wzorca (2004)*, 108% wzorca (2005)*
Zawartość tłuszczu w nasionach
• 45,2% s.m. nasion
* wyniki rejestrowe Czechy UKZUZ 2004-2005
59
59
ODMIANY RZEPAKU
F UPA
N GKO
I C YWA
D Y N I A P R O M O C YJ N E
O
S U M I AG®R250
O PEW
OLAND
Toledo
Canti
Szczegółowe informacje o promocjach 2015 na www.sumiagro.pl
ODMIANA OZIMA, LINIOWA
Mocne strony
• wysoki potencjał plonowania i wysoka zawartość oleju w nasionach
• skłonność do silnego rozgałęziania i wysokiego plonowania dzięki tworzeniu dużej liczby
pędów bocznych
• szybki rozwój przed zimą – nadaje się na
opóźnione siewy we wrześniu
• doskonała zdrowotność roślin – bardzo mała
podatność na suchą zgniliznę kapustnych
(Phoma lingam)
• możliwość uprawy na wszystkich rodzajach
gleb
• wybitna odporność na wyleganie
Plon nasion
• 103,6% wzorca*
Zawartość tłuszczu w nasionach
• 43,2% s.m. nasion*
* wyniki badań rejestrowych we Francji, średnia z okresu 2004-2005
Olano
ODMIANA OZIMA, MIESZANIEC ZAREJESTROWANY SYSTEMU OGURA
Mocne strony
•
•
•
•
•
wysoki potencjał plonowania
dobre zaolejenie (duża zawartość tłuszczu)
stabilność plonowania
mała podatność na choroby
dobra odporność na wyleganie
Plon nasion
• 118% wzorca (2002)*; 117% wzorca (2003)*;
• 119% wzorca (2004)*; 115% wzorca (2005)**
Zawartość tłuszczu w nasionach
• 45,6% s.m. nasion (2002-2004)*
* wyniki rejestrowe Czechy UKZUZ 2002-2004
** (PDO Opolszczyzna) odmiany wzorcowe: Lirajet, Lisek, Californium
W sezonie 2015 opakowanie
promocyjne Mospilanu zawiera:
• Mospilan – 3 szt. opakowania a’600 g
oraz w prezencie:
• Nowe, praktyczne naczynie chwytne z regulacją
wysokości do monitorowania szkodników rzepaku
• Leksykon użytkownika Mospilanu
60
60
61
61
Murarka ogrodowa (Osmia rufa) jest samotnie żyjącą, dziką
pszczołą występującą na terenie całej Polski.
Nazwa „murarka” pochodzi od czynności związanych
z zakładaniem gniazd, do których budowy używa ona gliny
lub piasku zmieszanego ze śliną owada. Źródłem pokarmu dla
murarki jest ok. 150 gatunków roślin. Występuje powszechnie
w ogrodach przydomowych i sadach.
Murarka ogrodowa jest bardzo skutecznym zapylaczem
roślin. Świetnie nadaje się do hodowania w ogrodach
przydomowych zwłaszcza, że ze względu na brak żądła jest
bezpieczna dla ludzi.
PROGRAM OCHRONY ZBÓŻ
SUMI AGRO POLAND
Teprosyn (Mn 500 g/l)
NAWOŻENIE
DONASIENNE
Teprosyn Cereale
Trustee
Hi-Aktiv*
Hudson
CHWASTY
Ergon
Yamato
Topsin M
Kendo
CHOROBY
Topsin + Mantrac w Zielonym Paku
Mantrac (Mn 500 g/l)
Mantrac (Mn 500 g/l)
NAWOŻENIE
DOLISTNE
LIPIEC
CZERWIEC
MAJ
MARZEC
LISTOPAD
PAŹDZIERNIK
KWIECIEŃ
Slippa
ŚRODKI
POMOCNICZE
WRZESIEŃ
Akcja „budujemy populację owadów zapylających” ma na celu edukowanie
środowiska rolniczego i ogrodniczego odnośnie znaczenia owadów
zapylających w produkcji roślinnej. Wraz ze specjalistami w tej dziedzinie
chcemy podzielić się z Państwem wiedzą na temat owadów zapylających i ich
roli w kształtowaniu plonu roślin uprawnych. W ramach akcji przekazaliśmy
w 2014 roku również 2500 gniazd murarki ogrodowej – łatwego w hodowli
gatunku dzikiej pszczoły świetnie sprawdzającej się w roli owada zapylającego.
Toledo
SIERPIEŃ
Budujemy populację
owadów zapylających
Zachęcamy do zaangażowania się w akcję!
* zarejestrowany również do desykacji
Informacje
na temat akcji dostępne na www.sumiagro.pl
62
62
63
63
Yamato
Bortrac (B 150 g/l)
Hydromag (MgO 500 g/l)
NAWOŻENIE
DOLISTNE
bor, mangan
Mantrac (Mn 500 g/l)
Toil
Trebon
Mospilan
ŚRODKI
POMOCNICZE
MARZEC
SZKODNIKI
Trebon
słodyszek
rzepakowy
Slippa
Mospilan
Trebon
KWIECIEŃ
szkodniki
łuszczynowe
PAŹDZIERNIK
Trustee
Hi-Aktiv*
Rapsan
Topsin M
SIERPIEŃ
Teprosyn
(Mn 500 g/l)
LIPIEC
CHWASTY
CHOROBY
chwościk buraka,
brunatna plamistość liści,
mączniak prawdziwy,
rdza
CZERWIEC
NAWOŻENIE
DONASIENNE
Bourbon
Canti
Domino
ES Scarlett
MAJ
NASIONA
PROGRAM OCHRONY BURAKA CUKROWEGO
I ZIEMNIAKA SUMI AGRO POLAND
WRZESIEŃ
PROGRAM OCHRONY RZEPAKU
SUMI AGRO POLAND
Mospilan
chowacze
łodygowe
Nagomi
NAWOŻENIE
DOLISTNE
Photrel PRO Rzepak i Burak
Photrel PRO Rzepak i Burak
Bortrac (B 150 g/l)
Bortrac (B 150 g/l)
CHOROBY
Yamato
Topsin M
Topsin M
sucha zgnilizna
kapustnych,
zgnilizna twardzikowa,
czerń krzyżowych,
szara pleśń
Mospilan
SZKODNIKI
stonka ziemniaczana
Toledo
Grisu
Seniphos (Fosfor + Wapń)
Zintrac (Zn 700 g/l)
Hydromag (MgO 500 g/l)
WRZESIEŃ
SIERPIEŃ
LIPIEC
CZERWIEC
Slippa
ŚRODKI
POMOCNICZE
MAJ
DOJRZEWANIE
KWITNIENIE
PĄKOWANIE
FORMOWANIE
ŁODYGI
FORMOWANIE
ROZETY
KIEŁKOWANIE
I WSCHODY
SIEW
Flexi
Bortrac (B 150 g/l)
Mantrac (Mn 500 g/l)
KWIECIEŃ
Slippa
ŚRODKI
POMOCNICZE
NAWOŻENIE
DOLISTNE
MARZEC
Toledo
* zarejestrowany również do desykacji
64
64
65
65
NOTATKI
66
66
NOTATKI
67
67
Rzepak
Środki chwastobójcze: RAPSAN, TRUSTEE HI-AKTIV
Środki owadobójcze: MOSPILAN, TREBON, NAGOMI
Środki grzybobójcze: TOLEDO, TOPSIN M, YAMATO, GRISU
Zaprawa nawozowa donasienna: TEPROSYN (Mn 500 g/l)
Nawozy specjalistyczne: BORTRAC (B 150 g/l),
HYDROMAG (MgO 500 g/l), MANTRAC (Mn 500 g/l),
, PHOTREL PRO Rzepak i Burak
MOLYTRAC (Mo 250g/l)
Środki pomocnicze: FLEXI, SLIPPA
Odmiany: BOURBON, CANTI, DOMINO, ES SCARLETT, OLANO
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Zboże
Środki chwastobójcze: HUDSON, TRUSTEE HI-AKTIV, ERGON
, YAMATO, KENDO, TOPSIN M,
Środki grzybobójcze: MATSURI
TOLEDO
Nawozy specjalistyczne: HYDROMAG (MgO 500 g/l),
MANTRAC (Mn 500 g/l), ZINTRAC (Zn 700 g/l)
Zaprawa nawozowa donasienna: TEPROSYN (Mn 500 g/l),
TEPROSYN CEREALE
Środki pomocnicze: SLIPPA
Kukurydza
Środek chwastobójczy: NISSHIN NIKO
Nawozy specjalistyczne: BORTRAC (B 150 g/l), MANTRAC (Mn 500 g/l),
ZINTRAC (Zn 700 g/l)
Zaprawa nawozowa donasienna: TEPROSYN (Mn 500 g/l)
Środki pomocnicze: SLIPPA
Odmiany: CODIBAG, DELPHINE, SPLENDIS, MAKILA
ES TOLERANCE , VERITIS, ES ZIZOU
Burak
Środki grzybobójcze: TOPSIN M, YAMATO
Nawozy specjalistyczne: BORTRAC (B 150 g/l),
HYDROMAG (MgO 500 g/l), MANTRAC (Mn 500 g/l)
Środki pomocnicze: TOIL, SLIPPA
Ziemniak
Środek owadobójczy: MOSPILAN
Nawozy specjalistyczne: BORTRAC (B 150 g/l),
HYDROMAG (MgO 500 g/l), MANTRAC (Mn 500 g/l),
SENIPHOS (Fosfor + Wapń), ZINTRAC (Zn 700 g/l)
Środki pomocnicze: SLIPPA
ARKADIUSZ BUJALSKI
tel. 501 625 157
[email protected]
JERZY KŁOS
tel. 501 281 662
[email protected]
DAMIAN KUBOWICZ
tel. 512 379 871
[email protected]
ARTUR KULIKOWSKI
tel. 508 384 909
[email protected]
SEBASTIAN PILCZUK
tel. 509 476 220
[email protected]
JACEK PREUSS
tel. 501 281 648
[email protected]
REMIGIUSZ SKRZYPCZAK
tel. 504 400 088
[email protected]
MARIUSZ STANIEK
tel. 502 072 506
[email protected]
SŁAWOMIR STANKIEWICZ
tel. 506 090 906
[email protected]
JUSTYNA WASIAK
tel. 512 379 877
[email protected]
RADOSŁAW ZARYCHTA
tel. 501 281 757
[email protected]
SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O. | ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel. 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

Podobne dokumenty

Document 312957

Document 312957 do nielicznej grupy insektycydów najbezpieczniejszych obecnie dla środowiska i zdrowia człowieka. Dzięki oryginalnej formie użytkowej preparat tworzy nielotny roztwór wodny substancji aktywnej, prz...

Bardziej szczegółowo