Klaster Bioenergia dla Regionu / Wypożyczalnia sprzętu

Transkrypt

Klaster Bioenergia dla Regionu / Wypożyczalnia sprzętu
Klaster Bioenergia dla Regionu oferuje swoim członkom możliwość wypożyczenia sprzętu dostępnego w ramach Bazy
Technicznej Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Dzięki dofinansowaniu z UE w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ceny wypożyczenia są o ok. 50% niższe od cen rynkowych.
Wypożyczając sprzęt na preferencyjnych warunkach, członkowie klastra otrzymują pomoc de minimis, zgodnie z ustawą
z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Aktualnie dostępne do wynajmu są:
Rębak do biomasy
Ciągnik
Kamera termowizyjna
Powierzchnia wystawiennicza w Engineering Theatre CTT OZE
Dokumentacja wypożyczalni:
Umowa wypożyczenia
Pełnomocnictwo
Cennik (ciągnik, kamera termowizyjna, rębak, powierzchnia wystawiennicza, urządzenie do montowania złącz typu Crimpflex)
Regulamin
Protokół zdawczo odbiorczy
Oświadczenie de-minimis
Strona CBI Pro-Akademia używa ciasteczek (cookies),
dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Zobacz

Podobne dokumenty