Filozofia - ALBA Group - odpady przemysłowe, odpady budowlane

Transkrypt

Filozofia - ALBA Group - odpady przemysłowe, odpady budowlane
http://www.alba.com.pl/alba_w_polsce/Filozofia/printpdf.html
Filozofia
ALBA Polska działa perspektywicznie
Firma wprowadza w życie odpowiedzialne projekty, które pomagają rozwiązywać problem rosnącej ilości odpadów. W
trosce o środowisko naturalne i Klientów wyznaje przejrzyste zasady.
Naszym kapitałem jest wiedza, a celem zrównoważony rozwój.
Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie i łączymy je z nowoczesnymi, europejskimi standardami w gospodarce
odpadami. Zaspokajamy potrzeby i podnosimy jakość życia, przy jednoczesnym odtworzeniu kapitału przyrodniczego dla
przyszłych pokoleń.
Potrafimy słuchać
●
Potrzeby i preferencje Klientów są w centrum naszej uwagi. Stale monitorujemy opinie na temat świadczonych usług.
Jesteśmy otwarci na zmiany służące poprawie jakości wykonywanej przez nas pracy.
Jesteśmy odpowiedzialni
●
Zawsze wywiązujemy się z przyjmowanych zobowiązań, a wzajemne relacje budujemy na zaufaniu. Zdajemy sobie
sprawę, że firma świadcząca usługi komunalne w szczególny sposób jest współodpowiedzialna za standard życia
lokalnej społeczności.
Podejmujemy wyzwania
●
Rozwiązujemy problemy gospodarki odpadami, stosując przy tym pionierskie i niekonwencjonalne działania, które
minimalizują negatywne skutki rozwoju cywilizacyjnego. Celem jest wprowadzanie w Polsce standardów przyjętych w
krajach Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami i recyklingu.
Dbamy o środowisko
●
Zbieramy i segregujemy odpady, aby poddawać je procesom recyklingu. Dzięki podniesieniu poziomu świadomości
ekologicznej jesteśmy w stanie część z odpadów traktować jako surowce do wytworzenia kolejnych produktów.
Działamy zgodnie z etyką biznesu
●
Etyka biznesu ma podstawowe znaczenie dla sposobu prowadzenia naszej działalności. Wyznajemy jasne reguły i
działamy według ogólnie akceptowanych zasad.
Angażujemy się w sprawy lokalne
●
Jesteśmy firmą, która nie skupia się wyłącznie na swojej działalności biznesowej. Jesteśmy także aktywnym członkiem
lokalnej społeczności, do której przynależymy.

Podobne dokumenty