lokal usytuowany w parku skaryszewskim im. ij paderewskiego

Transkrypt

lokal usytuowany w parku skaryszewskim im. ij paderewskiego
załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu na najem lokalu użytkowego na okres 10 lat z dnia 20.08.2014 r.
LOKAL USYTUOWANY W PARKU SKARYSZEWSKIM
IM. I. J. PADEREWSKIEGO
ATRAKCYJNY LOKAL DO WYNAJĘCIA
W parku skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego znajduje się się amfiteatr , w którym
organizwanych jest wiele imprez. Widownia obiektu liczy 800 miejsc, a na terenie
ogrodzonego amfiteatru podczas imprez może bawić się nawet do
2,5 tysiąca osób.
Pod widownią muszli koncertowej usytuowany jest
lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia !
Wraz z lokalem przeznaczony jest do dzierżawy teren przyległy do lokalu!!
TEREN DZIERŻAWIONY BĘDZIE NA CZAS TRWANIA UMOWY NAJMU NA LOKAL
Usytuowanie
parter front pod widownią muszli koncertowej
Wyposażenie
instalacja elektryczna, zimna woda ze studni głębinowej, kanalizacja - szambo.
Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Strop w stanie dostatecznym, izolacja stropu nieszczelna - przecieka w okresie
intensywnych opadów atmosferycznych - do naprawy. Ściany nośne – stan dobry. Instalacja elektryczna sprawna w części
lokalu. Woda czerpana ze studni głębinowej za pomocą urządzenia hydroforowego – stan urządzenia - dobry. Ścieki
odprowadzane do szamba. Wentylacja grawitacyjna – drożna. Lokal monitorowany całodobowo.
Stan techniczny
Powierzchnia całkowita lokalu
177,75 m²
Powierzchnia gruntu: 851,80 m² - grunt przeznaczony pod dzierżawe oznaczony jest w ogłoszeniu
Przeznaczenie gruntu: tereny zielone.
Po uzyskaniu stosownych zgód od wydzierzawiajacego teren, w trakcie trwania dzierżawy na okres jakim
dzierżawca będzie zainteresowany, istnieje możliwość zmiany sposobu zagospodarowania całości bądź części
terenu na prowadzenie działalności: w zakresie gastronomii, kultury, rekreacji bądź spotru. Stawka za dzierżawę
terenu zajmowanego z przeznaczeniem innym niż teren zielony będzie naliczana zgodnie z zapisami Zarządzenia nr
4400/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29.05.2013 r.
Warunki dzierżawy gruntu
Minimalna wysokość stawki
czynszu
za 1 m² netto
roczna
63 012,00 zł
miesięczna
5 251,00 zł
Wadium
Przeznaczenie lokalu
stan prawny lokalu
obręb/działka
Księga wieczysta nieruchomości gruntowej
2 761,35 (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiat jeden złotych 35/100)
Forma wniesienia wadium: gotówką w kasie lub przelewem na numer konta w Citi Bank nr: 51 1030 1508
0000 0005 5000 7096
działalność gastronomiczna
własność m. st. Warszawy
dz. ew. nr 4/3, obręb 3-01-02
KW WA6M/00466724/4
Wygranie w przetargu lokalu użytkowego nie jest jednoznaczne z uzyskaniem przez oferenta zezwolenia na
sprzedaż alkoholu (lub innych produktów wymagających zezwoleń). O zezwolenie Najemca lokalu może wystąpić
po podpisaniu umowy najmu na dany lokal - do Delegatury Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, w Urzędzie
m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274.
Uwagi
W przypadku podjęcia lub zaniechania w lokalu działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego,
powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń
(art. 71 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane art. 59 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) przyszły
Najemca będzie musiał dokonać w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Grochowska 274 zgłoszenia zamiaru
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
W sprawie obejrzenia lokalu należy kontaktować się z pracownikiem Administracji Nieruchomościami Nr 1
Tel. 22 300-36-17

Podobne dokumenty