INSTRUKCJA POBRANIA FILMÓW

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA POBRANIA FILMÓW
INSTRUKCJA POBRANIA FILMÓW
1. Należy uruchomić, a jeżeli nie ma to pobrać i zainstalować a następnie uruchomić program Total
Commander. Poniżej link do strony z polską wersją programu:
http://totalcmd.pl/
2. Po uruchomieniu programu wybrać opcje w górnym menu FTP Połączenia (patrz rysunek nr 1)
Rys. 1 Zrzut programu Total Commnader
3. Po wybraniu opcji FTP połączenia, należy wybrać przycisk z prawej strony okienka ‘Nowe połączenie’
i skonfigurować go w poszczególnych polach tekstowych w następującej kolejności:
- sesja: (tutaj należy wpisać dowolną nazwę np.: filmy przetarg
- nazwa hosta (port): (tutaj należy wpisać następujący host: ftp.pwiksuwalki.nazwa.pl
- użytkownik: (tutaj należy wpisać następującą nazwę użytkownika: pwiksuwalki_3
- hasło: (tutaj należy wpisać następujące hasło: FilmyPwik2013
Resztę opcji w tym okienku nie zaznaczamy. Prawidłowo skonfigurowane okienko przedstawia
rysunek nr 2.
Rys. 2 Prawidłowo skonfigurowane połączenie ftp
4. Po skonfigurowaniu zatwierdzamy przyciskiem OK i następnie w okienku, które przed chwilą było
konfigurowane (nazwa okienka ‘Połącz z serwerem FTP’) wybieramy przycisk ‘Połącz’ – pierwszy u
góry z prawej strony.
5. Po wybraniu i kliknięciu przycisku ‘Połącz’ w głównym oknie naszego programu (patrz rys. 1) pojawi
się w po lewej bądź po prawej stronie okna (zależy, które okno było aktywne w programie) folder
‘filmy ks’. Klikamy na niego dwukrotnie aby obejrzeć jego zawartość. W środku są filmy.
6. Zaznaczamy filmy prawym przyciskiem myszy (nazwy filmów zmienią się z koloru czarnego na
czerwony) lub aby zaznaczyć wszystkie wybieramy kombinację klawiszy na klawiaturze komputera
CTRL+A (ta opcja zaznaczy nam wszystkie filmy).
7. Za pomocą przycisku w dolnej części ekranu F5 Kopiuj kopiujemy filmy z jednego okna programu do
drugiego w miejscu wskazanym na komputerze lokalnym użytkownika.
8. Rozmiar folderu z filmami to ponad 1 GB, w związku z tym pobranie filmów zależne
jest od prędkości łącza internetowego. Pobranie filmów może zająć od 2-3 godzin do
kilkudziesięciu minut
9. Jeżeli pomimo skonfigurowania programu Total Commander nie można połączyć się z
serwerem FTP, należy sprawdzić ustwaiernia Zapory firewalla w systemie Windows
lub porgramu antywirusowego zainstalowanego na lokalnym komputerze
użytkownika, z którego próbujemy się połączyć z serwerem FTP.

Podobne dokumenty