Informacja o konkursie

Transkrypt

Informacja o konkursie
„Przedsiębiorczość społeczna i ekonomia Społeczna w obiektywie
i reklamie”
Zapraszamy twórców i przedsiębiorstwa społeczne do udziału w konkursie filmowym
„Przedsiębiorczość społeczna i ekonomia Społeczna w obiektywie i reklamie ”. Jeśli
stworzyłeś materiał filmowy związany z rozwojem wspólnot lokalnych w oparciu o podmioty
ekonomii społecznej, rozwojem ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej,
funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej,
promowaniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej lub jeśli taki
materiał zamawiałeś jako podmiot ekonomii społecznej i byłeś jego bohaterem zapraszamy
do udziału w naszym konkursie. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach reportaż
filmowy, felieton filmowy, reklama filmowa.
Materiały Filmowe należy nadsyłać na płytach DVD lub CD dopuszczalne formaty filmów:
.avi, .mpg, .wmv, .mp4, mpg2 , divix. Filmy nadesłane w innych formatach nie będą
uwzględniane w pracach komisji konkursowej. Maksymalny czas trwania materiałów
filmowych:
Dla:
-Reportażu filmowego do 20 minut
-Felietonu do 3 minut
-Reklamy filmowej od 5 sekund do 1 minuty
Prace konkursowe nagrane na płycie DVD można nadsyłać pocztą lub kurierem na biura
adres Stowarzyszenia – Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, pl. Kilińskiego 3,
70-965 Szczecin lub dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia. Termin nadsyłania prac
15.08.2011r. Regulamin, karty zgłoszeniowe i wszelkie informacje na stronie
www.udasie.org.pl
Wybrane filmy zostaną zaprezentowane podczas IV Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów
Społecznych „Uda się” który odbędzie się 27 sierpnia br. równolegle z Targami Ekonomii
Społecznej w Nowym Warpnie. Przegląd swoim patronatem objęła pani Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju Regionalnego.
Informacji nt. konkursu udzielamy wyłącznie mailowo pod adresem [email protected]
albo [email protected]

Podobne dokumenty